fredag 30 augusti 2019

Sålt Paradox


Jag sålde Paradox nu under veckan pga tappad "conviction". Jag tycker caset har blivit något svagare sedan jag köpte det. Kan såklart vara helt fel, och jag kommer fortsätta följa bolaget som jag tycker är intressant. En bieffekt av försäljningen är att jag får loss lite kassa som kan vara något att använda, t.ex. om brexit-frossa skulle uppstå.

Mest handlar det om att Imperator Rome blivit en flopp, och att andra spel inte riktigt varit några större succéer heller. Men jag är rädd att Rome i värsta fall säger något mer. Hur väl känner de sin målgrupp? Är spelarbasen tillräckligt lojal? Räcker spelarbasen för tillväxt, eller fortsätter de spela gamla Paradoxspel? Håller dlc-modellen över lång tid? Är bolaget tillräckligt unikt?

Rome är nog ett litet slag mot deras rykte och i värsta fall kan flera års intäkter i grundspel och tillägg gå förlorade. Det jag stör mig på är att spelet är inom deras kärna och nisch, då ska man inte misslyckas så kapitalt om man känner sin målgrupp. Och jag såg "lojal spelarbas" som något väldigt viktigt.

Visst kan de få fart på spelet och nya titlar kan gör att de lyfter. Men jag är inte tillräckligt komfortabel i förhållande till värderingen. Värderingen ger inte så stort utrymme för fler misslyckanden och jag är orolig för om fingertoppskänslan finns där.

Sen är det ett fantastiskt bolag i stort, många bra fonder äger, men jag är rädd att de inte var så unika som jag trodde. Eller så tror jag bara för lite. Men jag kör defensivt och ställer mig vid sidlinjen tillsvidare. Det är i alla fall lätt att köpa tillbaka dem om jag skulle vilja. Jag ifrågasätter såklart också mig själv, min tidshorisont, och analysförmåga. Men man måste få tänka om. Och allt kan handla om att jag kan för lite för att ha en stark långsiktig åsikt.

Men en hög värdering kräver alltid en hög conviction och det har jag inte längre.

Hur ser du på Paradox?

söndag 25 augusti 2019

Decisive Dividend förvärvar


Decisive Dividend är ett ovanligt bolag. När jag började köpa det hade de två bolag, men nu har gruppen vuxit till fem. Då börjar man utskilja vissa linjer och bolaget börjar få en historik. Och det finns också mer att säga.

Det jag gillar
Det jag gillar med bolaget är:
  • Exponering mot onoterat
  • De köper billigt, högst ca 5x EBITDA
  • De köper för att behålla, inte sälja 
  • Siktar på nischbolag med konkurrensfördelar
  • Hög utdelning (nu ca 9,5%) med chans till höjningar
  • Demografiskt spel, ofta baby-boomers som säljer
  • Litet bolag som kan göra en resa uppåt i listorna
  • Verksamhet i Kanada, stabilt land och valuta.

Allt handlar om att hitta en nisch i marknaden och en edge som bolag. Decisive satsar på att köpa upp små kanadensiska bolag, helst utanför storstäderna, där ledningen ofta är till åren och sedan förbättra bolagen. Till skillnad mot private equity ska bolagen inte säljas.

Se gärna senaste presentationen, senaste rapportenmin tidigare intervju med dem och nyheten om senaste förvärvet och finansieringen. Jag tycker senaste rapporten var klart positiv och ett steg i rätt riktning. Att Hawk (ett av bolagen) förväntas sälja mer är viktigt. Man kan också kolla hur "förlagan" Exchange Income har gått, se t.ex deras resa i årsredovisningen 2004 och 2018. Det går att kombinera hög utdelning och tillväxt i denna typ av bolag.

Negativa delar
Sen finns det såklart negativa delar. Skuldsättningen är relativt hög, både skuld mot EBITDA och mot justerad EBITDA, även om förvärvet förbättrar siffrorna. Lånen har en ränta på 8%. Bolaget är fortfarande något oprövat och Hawk, ett av bolagen, har en stor kund. Några innehav är verksamma mot olje- och gassektorn. Frågan är hur bolagen klarar av en lågkonjunktur (även om det kan ge tillfällen att köpa upp fler bolag billigt). Blaze King, ett av bolagen, är iblandad i en skadeståndsprocess, vilket är en risk även om den är låg (se årsredovisningen sid 34). Decisives nyckeltal ser inte lika bra ut som andra bolag jag äger, men jag ser dem som ett investmentbolag som mognar.

Vän av finansiell ordning undrar också varför man ska dela ut så mycket, istället för att minska skulder och förvärva av kassa. Jag tror att utdelningen gör att aktien blir en bättre valuta och ett försäljningsargument vid förvärv (man betalar delvis med nya aktier). Kom ihåg, de flesta säljare är baby-boomers, och utdelningen ger en "pension". Som aktieägare blir man också belönad varje månad. Att dela ut och göra nyemissioner är inte ovanligt i sig, titta bara på Vitec och Ratos.

En subjektiv invändning är att Decisive har mycket av försäljningen i väst, trots att världsekonomins tillväxt till stor del kommer från öst. Men sammantaget tycker jag (såklart) att det positiva klart överväger. Och det negativa hoppas jag kommer förbättras över tid.

Köper bra bolag billigt
Man kan kanske tro att jag är förblindad av utdelningen men bolaget är mycket mer än en simpel högutdelare. Säg något annat bolag som köper andra bolag, med konkurrensfördelar, till EBIDA-multiplar på under 5? Låt oss titta på förvärven:


Alla bolag är verksamma inom tillverkning och är nischbolag med historik av vinst, goda marginaler och starka kassaflöden. Senaste förvärvet Northside görs till justerad EBITDA-multipel på 3. Bolaget ser i mina ögon mycket fint ut och förväntas ge ett stort EBITDA-tillskott (se presentationen sid 22-23). Eftersom lån löper med 8% ränta vore nog viss amortering bra, och att det extra utrymme som förhoppningsvis skapas inte bara t.ex. går till en eventuell utdelningshöjning.

Sen kan man undra varför kan de köpa bolag så billigt? Är det dåliga bolag? Nej, men konkurrensen är mindre om små bolag och förvärvsmöjligheterna lär öka när fler baby-boomers-entreprenörer drar sig tillbaka. Decisive försöker plocka de mest attraktiva bolagen bland dem. Här finns i mina ögon en viktig skillnad mot svenska Stockwik och Infrea som visserligen köper små, tråkiga och billiga bolag, men inte kräver konkurrensfördelar. Och till skillnad mot Ratos/Volati är de fokuserade på en snävare typ av bolag och behöver inte vara experter på allt. Decisive förvärvar också relativt sällan, vilket jag ser som positivt ( men bra bolag).

När man pratar om konkurrensfördelar handlar det ofta om portföljbolagens verksamhet. Men nog kan Decisive ha, eller bygga upp, en konkurrensfördel som förvärvare genom förvärvshistorik, gott rykte, och lång utdelningshistorik. Mer och mer så vet man vem man säljer till, och det gissar jag inte är oviktigt när man ska sälja sitt livsverk.

Sammanfattning
Jag tror att man får både hög utdelning och chans till tillväxt. Du blir delägare i fina små kanadensiska nischbolag. Hade Decisives bolag funnits på börsen till låga multiplar, så hade jag gärna köpt dem. Man måste också gilla personerna bakom och deras filosofi och det gör jag, och tror på fler bra förvärv framöver. Om jag själv varit i Kanada och tillsammans med några kompisar startat ett bolag, ja då hade det nog varit något i stil med detta.

Min förhoppning är att totalavkastningen kan bli hög. Dels har du utdelningen, men om den höjs över tid borde kursen följa med. Och bolaget kan växa både organiskt och via förvärv. Här är det stor skillnad mot vad en ren högutdelare, utan tillväxt, kan ge över tid.

Tesen är detsamma som när jag först köpte dem. Håll i aktierna, ta del av utdelning, och i takt med att de växer, få del av utdelningshöjningar och eventuell uppvärdering. Det unika är: Var hittar du ett bolag med lika hög utdelning med chans till tillväxt? Var hittar du ett bolag som köper andra bolag med konkurrensfördelar så billigt? Nej, jag hittar inget som slår dem på de punkterna. Därför vill jag äga Decisive Dividend, trots skulderna. Namnet till trots är det inte utdelningen som är avgörande för mig, utan att de köper fina bolag till fantastiska värderingar.

OBS! Har ni frågor till Decisive, ta upp dem, jag har fått löfte om en till intervju!

lördag 3 augusti 2019

Aktiepub 28 augusti


Nästa aktiepub blir onsdagen den 28 augusti kl 18 på Sue Ellen i Stockholm. 30-talet platser är bokade och jag hoppas de fylls. Konceptet är som vanligt att vi möts där och diskuterar på plats i smågrupper och har en kul kväll. Olika investeringsstilar finns på plats och det är blandat med både rutinerade och nybörjare.

Nu var det ett tag sedan vi körde pub så ska bli kul att komma igång igen. Finns alltid ämnen att diskutera!

Skriv något i kommentarsfältet så har du en plats!