söndag 28 februari 2016

Min utdelningsfavorit - Northwest Healthcare REIT


Avanza ställde en fråga om vilken som var min favorit bland utdelningsaktier. Därav detta inlägg. Jag hade ovanligt svårt att välja och kampen stod till slut mellan eWork och Northwest. med den senare som vinnare.

Jag letar både efter utdelningsväxare och riktiga högutdelare. Northwest Healthcare REIT är ett typexempel på en sådan. Här är deras webbplats och deras senaste presentation och mina tidigare inlägg om dem.

På kurs kring 9 CAD ger den ca 8.7 procents direktavkastning och de delar ut månadsvis. För mig är den en slags bas i portföljen. Säg att du hypotetiskt investerar 100 000 kr så får ca 8 740 kr per år* eller 730 kr i månaden på dagens kurs.

*En källskatt på 15% dras visserligen på utdelningarna men du får tillbaka den 2-3 år senare, i alla fall hos Avanza. Valutarörelser påverkar också vad utdelningen blir i SEK.

Deras verksamhet
De äger sjukhuslokaler av olika slag. Hälften av intäkterna kommer från Kanada där de äger ca 18% av alla privata sjukvårdslokaler. I Tyskland, Brasilien, och Australien/Nya Zeeland* äger de även sjukhus och kliniker. Trots att de är ett Kanadensiskt småbolag är de alltså ganska internationella. Se presentationen sid 14 och framåt för en god överblick.

De internationella delarna tillkom i sommaren 2015 genom ett samgående mellan Northwest Healthcare REIT och Northwest International Healthcare REIT.

* De äger 24 procent av Vital Healthcare Property Trust, som för övrigt lämnade en bra rapport senast

Plus och minus
En hög direktavkastning kan indikera stor risk. Nästan 9 % borde indikera väldigt stor risk. Jag må vara blind men jag ser inte risken i det här bolaget. Allt sammantaget tycker jag det positiva klart överväger. Ok, det här kommer inte vara någon raket utan mer av en "Steady Eddie" så att säga.

Positiva faktorer
 • 8,75 % direktavkastning, utdelningen har aldrig sänkts
 • Defensiv verksamhet och långa kontrakt
 • Demografin talar för bolaget, fler äldre och sjuka
 • "Nyttig" verksamhet = minskad regleringsrisk etc
 • Mark och byggnader i storstäder borde öka i värde
 • Tydlig storägare/VD med ca 34 procent av aktierna
Negativa faktorer och risker
 • Valutarisker, noterad i CAD och intäkter från Brasilien bl.a.
 • Vakanser i Kanada och Brasilien om de länderna går dåligt?
 • Utdelningen växer inte ännu
 • Hög utdelningsandel och en del skulder men båda är på väg ner
 • Relativt andra bolag har de en ganska hög andel skulder (uppdaterad)
 • Låg omsättning, kursen kan ta stryk om många vill sälja
 • Ny teknik kan göra att färre besöker sjukvården?

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis tycker jag den har fina egenskaper. Efter samgåendet av den kanadensiska och internationella enheten sommaren 2015 har bolaget också börjat uppskattas av marknaden. Visst kan man tänka sig att e-hälsa växer. se t.ex. denna rapport sid 72. Men att sjukvårdslokaler, kliniker och sjukhus inte skulle gå att hyra ut tror jag inte pga de demografiska förändringarna. Och visst kan Brasilien går ännu sämre, men kontrakten är i alla fall inflationsjusterade.

Nej, jag känner mig bekväm med denna och dess förmåga att - förhoppningsvis - stå emot en eventuell nedgång. Sjukvård är ocykliskt och utdelningarna bör trilla in oavsett börsklimat. Deras kortsiktiga plan är att minska räntekostnader, sälja några fastigheter i Kanada och få ner vissa kostnader, se sid 5-6 i rapporten. På längre sikt hoppas jag att vinsten och utdelningen ökar. Nye VD:n skapade tillväxt i båda när han drev den internationella delen.

Hur ser du på detta bolag? Vad får dig att köpa eller inte köpa detta bolag?

söndag 21 februari 2016

eWork och Vitec - och lite samhällsnytta


eWork och Vitec har nu kommit med sina rapporter. Båda är marknadsledande småbolag med växande utdelning, starka konkurrensfördelar (enligt mig) och relativt goda finanser. De uppvisar också en fin tillväxt. För båda bolagen ska jag sedan kolla vad introduce kommer med för nya prognoser.

eWork
För eWork ökade vinsten per aktie med 43 procent för 2015. För sista kvartalet ökade vinsten per aktie med 14 procent men det var ett svårt jämförelseår. Utdelningen blir 3.25 kr vilket motsvarar cirka 5 procents direktavkastning på kursen 66 kr. P/E-talet på 2015 års vinst blir ca 19. Länk till hela rapporten.

Funderingar efter rapporten:
 • De har förhoppningsvis ganska starka konkurrensfördelar, i alla fall jämfört med vanliga IT-konsulter. De styr/skapar marknaden och tycks kunna ha en nätverkseffekt. De säger att de stärkte sin marknadsposition på samtliga marknader.
 • De nya finansiella målen med 20 procents vinsttillväxt och 20 procents omsättningstillväxt per år till 2020 ger en tydlig bild vart de vill.

Vitec
Vitecs vinst per aktie ökade med 52 procent för 2015 om jag inte räknar helt galet. Men det står 65 procent i rubriken på rapporten (!). Sista kvartalet var ökningen 32 procent. Utdelningen höjs för 13:e året i rad till 0,9 kr vilket ger en direktavkastning på 1,5 procent på 60 kr. P/E-talet på 2015 års vinst blir ca 22,5. Länk till hela rapporten.

Funderingar efter rapporten:
 • Även i Vitecs rapport hittar jag konkurrensfördelar och här är de nog ännu starkare. Vi talar om en hög och ökande andel återkommande intäkter och troliga byteskostnader för kunderna. 
 • Jag gissar att den höga marknadsandelen kan göra att det inte lönar sig för en ny aktör att gå in och konkurrera. Undantaget är väl om en branschorganisation gör det själv (utan egentligt vinstintresse) vilket väl är aktuellt när det gäller mäklarsystem.
 • Skuldsättningen har ökat. Enligt den här analysen på Introduce förväntas den dock minska.
 • Man undrar hur länge "Lars-Olov" är kvar? Gärna så länge som möjligt förstås, men är Vitec förberedda för eventuellt generationsskifte om någon vill kliva av?

Shared value?
För att tillföra något nytt (nåja) i diskussionen kan man fundera på vad bolagen tillför sina kunder och samhället? Kolla en bra presentation och en Wikipediaartikel om ämnet.

eWork har av kritiska tungor på bloggen kallas för moderna människohandlare. Det jag inte gillar helt är att de skapar prispress på konsultmarknaden. Dels förstör sina egna marginaler och man kan väl gissa att någon mindre lönsam IT-konsult(firma) blir uppsagd på grund av prispressen. Däremot kanske de möjliggör många egenföretagare i form av att du kan ta uppdrag via eWork. Frihet eller människohandel, man kan nog se det på olika sätt?

Vitec har jag inga invändningar emot, de sparar tid och energi, och därigenom pengar, för sina kunder. Deras affärssystem är kritiska för den dagliga verksamheten. Möjligen ska de se upp för att bli för "mätta" när de har en hög marknadsandel. Läste något (minns ej var) om att bristande kundnöjdhet var en orsak till att konkurrerande mäklarsystem kom fram. Och då kan man i och för sig ifrågasätta bolagets positiva effekt ifall det kokar i leden.

Tror du eWork och Vitec tillför samhällsnytta? Vilka skulle sakna dem om de plötsligt försvann (förutom aktieägarna förstås:-) Och är samhällsnytta något att ta hänsyn till?

Men framförallt, vad anser du om eWork och Vitec generellt? Jag ser två småbolagsfavoriter och är ganska tung i dem.

söndag 14 februari 2016

Mina brister som investerare


Tja, efter några års bloggande kan det vara nyttigt att vända sig inåt. Att utvecklas som investerare handlar till viss del om att utvecklas som person. Och då bör man jobba både med sina svagheter och förstärka sina eventuella styrkor.

Nu hoppas jag ingen amatörpsykolog sätter en en amatördiagnos utifrån den här texten, jag kör till ändå och hoppas på intressanta diskussioner :)

Svagheter

Krånglar till det lite då och då
Det här kan ta sig uttryck på olika sätt. Ett enklare upplägg överhuvudtaget kan vara att köpa några investmentbolag, några indexfonder och några fonder som slår index. Eller kopiera sambons portfölj med H&M, Lundbergs, Unilever och JNJ. Men jag skulle inte ha samma inspiration då, det går bara inte!

För några år sedan hade jag 25 bolag i portföljen. Nu är jag nere på 13 bolag och målet på 8-15 bolag gör att det blir en bättre balans och mindre krångligt. Med färre bolag minskar också antalet affärer och beslut.

Köppanik - jag bara måste ha det där bolaget
I praktiken kan en köpprocess gå till så att jag hittar ett fantastiskt bolag som jag bara måste ha. Jfr med en tonårstjej, eller snarare tonårskille, som bara ska ha de där skorna eller vad det nu handlar om. Då leder köppaniken till en säljpanik (eller paniksparande) för att finansiera köpet. I aktiesammanhang blir man en shopaholic.

Det mentala fungerar nog så att jag tänker att om jag inte köper så blir jag tvungen att köpa dyrare sen. I grund och botten kanske de "känslorna" orsakar en del köpbeslut trots att det i och för sig också kan motiveras rationellt.

Längtan efter det exotiska
Är gräset grönare på andra sidan jordklotet? Inte alltid. Hur åtgärda? Jo genom att "låsa" portföljandelen på 1/3 svenskt och 2/3 utländskt.

Men man måste ha något som driver en, och jag brinner efter att hitta det där unika. Jag tror helt enkelt att det lönar sig att leta där färre andra letar, oavsett om det är riktiga småbolag eller bolag i "avskräckande" länder. Världens fjärde största land till folkmängden (Indonesien) får t.ex. inte alls lika mycket uppmärksamhet som det tredje (USA). Det rationella ligger i att upptäcka bolag ännu tidigare än andra gör det, med större chans till tillväxt och med mer outforskade vallgravar.

Men i det rationella ligger också att vikta om till mer svenskt om den svenska delen över tid faktiskt går bättre. Eller fonder om jag inte över tid lyckas slå index.

Mod, eller snarare övermod?
Ett visst mått av övermod finns väl hos alla som investerar i enskilda aktier. Nog är det övermod att tro att man kan välja säg tre bolag i Asien, Afrika eller Sverige (!) som går bättre än index över tid. Varför inte köpa en fond? Övermodet består också i att jag alltför ofta "köper först" och frågar sen, och tappar den viktiga input som bloggen ger.

Och jag har väl en extra växel av övermod eftersom det blir fler marknader/länder att bevaka? Nu försöker jag köpa bolag som är lättbevakade (jfr bestående konkurrensfördelar) men ändå. Att tro att man genom att kika på lite megatrender, tänka konkurrensfördelar, och välja "rätt bolag" är ett slags övermod.

Övermodigast av dem alla är ambitionen: Hitta världens bästa bolag, gärna småbolag, med hög utdelning eller utdelningstillväxt. De måste ha "vallgravar" och gärna upptäckta sådana. Det är den "drömmen" som delvis driver intresset: att kunna hitta nästa Discovery eller Vitec och då gå in med ännu större belopp.

Confirmation bias
Efter ett köp, eller efter att ha läst in sig i detalj, så är Northwest eller något annat jag köpt mer fantastiskt än andra liknande bolag. Vilket ju i Northwests fall faktiskt kan bero på att det inte finns liknande bolag... (ja, nu är jag där...igen!).

Övertron på de egna bolagen kan göra att jag snittar ned (köper billigare) istället för att sälja när det är motiverat. Borde jag sålt Woolworths tidigare? Borde jag inte köpt, eller köpt mindre i, MTN? Hur motverka? Jo, lyssna mer på synpunkter. Kanske också införa en "automatisk" regel av något slag. T.ex. att i januari varje år sälja det bolag som gått sämst under förra året? Av 13 bolag kan man ju plocka bort det som underpresterar mest eller som hamnat längst från startelvan kvalitetsmässigt. Bara en tanke.

Styrkor
Är inte lika bekväm med att skriva om mina styrkor. Vilket kanske är en svaghet, haha :-)

Jag har i alla fall byggt upp en strategi som passar mig själv. Fokus är på konkurrensfördelar, utdelning och goda finanser och där är jag konsekvent. Och jag tänker själv, på gott och ont, och är oftast bra på research och kan hitta bolag långt utanför den vanliga fåran. Och jag har (över)modet att köpa dem.

Lyssnade på en podd där man liknande en investerares arbete med Sherlock Holmes, och lite så tror jag det är. De bästa bolagen kan vara de som begår svårupptäckta "brott" mot de ekonomiska grundlagarna (mean reversion). Och då gäller det att leta noggrant efter skyldiga och inte bara gå på "the usual suspects" :)

Synpunkter?
Vilka är dina svagheter och styrkor? Hur jobbar du med dem? Har du några råd och erfarenheter att dela med dig av?

söndag 7 februari 2016

Somero Enterprises - okänt betongbolag


Aktie: Somero Enterprises
Notering: London AIM, Ticker SOM:LSE
Kurs: ca 138 Pence
Direktavkastning: 3,3 procent förväntad
Courtage hos Avanza: Från ca 230 kr + 0,5% stamp duty
Market Cap: 110 miljoner dollar. micro-cap
Elektronisk handel: Nej, telefonorder

Somero Enterprises är det andra microcap-bolaget jag byggt upp en position i sedan årsskiftet. De sysslar med betongmaskiner. Inte spännande i sig, men de har nästan 100% av sin nisch*. Maskinerna bygger såväl IKEA-golv i Kina som Wal-Mart-golv i USA.

Betongmaskinerna används för att större betonggolv ska bli helt plana med hjälp av laser. De kan ju vara viktigt för affärer, kontor, parkeringshus eller industribyggnader där det krävs precision i tillverkningen. Om jag förstått rätt så är det här ett udda spel på "automation". De finns i 92 länder. 60 procent av försäljningen sker i USA, resten i Kina, Europa och Övriga världen.

Thats it. Stora jämna golv. Och lasermaskiner för det. Och de påstår sig vara i princip ensamma i sin nisch. De sitter på ett stort utbud av maskiner och kommer med nya modeller då och då.

Bolaget är ett typexempel på  "små marknadsledande bolag" Jag ska inte påstå att jag kan alla detaljer men utdelningen, utdelningstillväxten, P/E, ROE, tillväxten och marknadsandelen gjorde att jag inte kunde stå emot. Har köpt in mig på 125 Pence i snitt. Här är bolagets hemsida, en analys, en annan analys och en tillsenaste presentationenSe särskilt presentationen och videon nedan. Även om det inte är så mycket "action" att tala om :)

Somero Laser Screed® equipment holds a 99% market share in the non-residential, horizontal concrete flooring industry in over 92 countries, Se Årsredovisning 2014 sid 2. Det pågår en diskussion i kommentarsfältet vilken marknad det egentligen är.

Varning för dålig handel
Handeln är ganska dålig, och jag måste väckt en del frågor hos Avanza-personalen med att ringa in ordar på en okänd Londonaktie som några dagar senare rusade. En order gick igenom först mot slutet av dan för att någon i London hade tagit en långlunch. Okey, det här var i början av året men det säger något om att handeln på AIM-marknaden inte alltid är att lita på.


Checklistan

1. Funnits i 10 år och delat ut de senaste 2 åren
Grundat 1985, årsredovisningar från 2006 och utdelning de tre senaste åren samt innan finanskrisen.

2. Utdelningsväxare eller högutdelare?
Förväntad direktavkastning på 3,3 procent och förväntas vara en jämn utdelningsökare i framtiden, se analys sid 6. Analysen är hämtad på deras webbplats så man ska kanske vara lite skeptisk.

3. Enkel verksamhet som man förstår sig på och gillar
Ja, det är ju så att säga en väldigt "konkret" verksamhet på alla sätt. Vem skulle vara emot jämna golv och laser är ju bättre än människokraft.

4. Starka konkurrensfördelar, gärna en "vallgrav"
Köparna är stora företag eller underleverantörer som fått i uppdrag att fixa byggnationen. De kan välja manuellt arbete. Men ska man få helt jämt antar jag att maskiner är bra.

Somero säger sig ha 99% av världsmarknaden i sin nisch i årsredovisningen för 2014 (se fotnot ovan). Svårt att bekräfta men letar man på svenska sidor så hittar jag inga andra laserläggningsmaskinerUtmanaren med 1% borde vara lokal.  Somero har 55 patent och lägger ca 5 % på forskning/utveckling och har stor erfarenhet. Inträdesbarriärer bör finnas och Somero kan vara en "First mover". Frågan är hur marknaden definieras och det tycks finnas andra lösningar med annan teknik. Förhoppningsvis är Somero det mest kompletta och avancerade systemet.

ROE på 35-50 procent tyder på starka konkurrensfördelar. Men bolaget gick riktigt dåligt i finanskrisen, så det kan vara en "falsk trygghet".

Satsningen i Kina kan vara något som ger dem ett försprång där. De har startat en egen träningsanläggning där, och det kan vara smart för att få dem att gå ifrån manuellt arbete. Service och reservdelar kan också vara lukrativt. Jag har inte luskat ut den exakta andelen av vinsterna men den kan vara stor, jfr sid 13 i årsredovisningen.

Uppdaterat avsnitt 160207! Det pågår en diskussion i kommentarsfältet kring konkurrenssituationen, frågan är vad 99% marknadsandel avser för nisch och om en byggare i praktiken har många andra alternativ.

5. Måttlig skuldsättning
Bolaget är numera skuldfritt men de har haft en stor skuldbörda som de betat ner, troligen en av anledningarna till att utdelningar hölls inne i flera år efter finanskrisen.

6. Pålitlig ledning med egna innehav
Ledningen har hyfsade innehav men sålde lite i somras och höstas, kanske en förklaring till den dåliga kursutvecklingen då. En i ledningen äger nästan 5 % av aktierna i bolaget. Styrelseordföranden är 80 år gammal så det kan bli något skifte där snart.

7. Tillväxtmöjligheter
Det här är ett spel på ökat byggande och ökad kvalitet i byggandet. Produkterna lär behövas i framtiden och efterfrågan öka då fler byggare inser poängen och kvalitetskraven kan höjas. Gillar satsningen i Kina och går man över till maskiner där så finns en stor potential. 

För affärer är det inte säkert att det kommer att efterfrågas jättestora kolosser eftersom Bix box retail kan vara satt under press (jfr min näst sista kommentar här). Å andra sidan blir det väl mer av mindre butiker då. Sammantaget: Goda tillväxtmöjligheter men de är kopplande till nytt byggande.

8. Risker
Ett antal risker finns:
 • Deras cykliska karaktär  
 • Tveksam historik i samband med skuldkrisen. De gick med förlust 2009-2011 pga stora lån, goodwillnedskrivningar och minskad efterfrågan pga finanskris.
 • Bara tre år av utdelning i närtid (långt glapp från 2008 - 2012 utan utdelning).
 • Valutarisker 
 • Ökad konkurrens
 • Okända hot, som skadestånd, utköp från börsen på dåliga villkor etc.

  Värdering och siffor
  Här är ett axplock av nyckeltalen. För en mer komplett lista se 4-traders och Financial Times.
  • P/E = 9,5 (ttm)
  • Direktavkastning = 3,3 förväntad
  • Utdelningsandel = 13 % för 2014
  • Tillväxt i intäkter = 40 % per år senaste 3 åren.
  Jag tycker det här ser billigt ut. En sådan marknadsledare med tillväxt borde väl handlas till säg P/E 15. Småbolagsrabatt, lite dålig historik, och cykliska inslag kan spela in. Men de är skuldfria vilket gör att 2008 i repris inte skulle slå lika hårt. 

  Min tes är att man inte "borde" hitta ett världsledande bolag på AIM-börsen i London och att värderingen faktiskt är irrationellt låg.

  Åsikter?
  Vad tycker du om det här bolaget? Det enda jag inte gillar är namnet som leder tankarna till mexikanska huvudbonader och finsk landsbygd. Tror ni detta köp är smart eller galet? Och får dig från att avstå från en eventuell investering? Jag gillar personligen att de är grundläggande för många andra bolags verksamhet och expansion. Istället för att investera i industriroboten så kan man faktiskt investera i golvet den står på :)

  Disclaimer: Jag äger och gillar Somero Enterprises. Just nu är jag nog ganska ensam i Sverige om det. Gör mig sällskap om ni vill och givetvis på egen risk. Tycker ni jag gjort en dumhet, säg till, kanske kan ni få mig att sälja illa kvickt och lägga det hela bakom mig.