söndag 25 september 2016

Lämplig mix av tillväxtbolag och högutdelare?


Har funderat vidare på det som kom upp i förra veckans inlägg. Att man vill ha potentiella tiodubblare är ganska givet (och svårt) men ska man också ha tristare högutdelare? Och vad är en bra mix i så fall? Syftet är att bygga ett långsiktigt och hållbart sparande, främst till pensionen.

Jag laborerar nu med två kategorier som jag kallar tiodubblare och femprocentare. Lite grovt kan man dela upp min portfölj i dessa två kategorier och jag idag har 70% i den första och 30% i den andra. För inspiration från annat håll pratar Peter Lynch om flera olika kategorier, Och det långsiktiga perspektivet kan man bli påmind om genom att titta på totalavkastning på Investerarens blogg.

Tillväxtbolag - "tiodubblare"
Den här kategorin består för mig av små till medelstora marknadsledande tillväxtbolag. Perspektivet är minst 10 år framåt och bolaget ska ha förmågan att 10-dubblas på säg 10-15 år. I korta drag är det bolag som har tillväxt, starka konkurrensfördelar och goda finanser. Utdelningen är oftast låg men växande, och man kan tom fundera på om det ska vara ett krav att de delar ut pengar idag.

Här är exempel på typiska kännetecknen, vilket kan utvecklas till en checklista i framtiden:
 • Globalt mid-cap eller nedåt 
 • Bra historik och hög historisk tillväxt. 
 • Ska kunna fortsätta växa och gärna gynnas av "megatrender".
 • Marknadsledande, hög ROE och en stark "moat",
 • Ej rena cykliska bolag 
 • Ska återinvestera i verksamheten, oftast låg utdelningsandel
 • Ledningen ska äga en stor andel själva och vara drivande
 • Låg belåning, växer av egen kraft
Bolag i portföljen: 8990, Discovery, eWork, Famous Brands, Matahari, Savaria, Somero, Vitec

Detta är verkligen en kategori för finsmakare. Det är som när Barcelona köper in spelare, de ska ha en viss kvalitet i passningsspel, teknik och spelförståelse. Kategorin är att likna vid unga oslipade mittfältare/anfallare med hög potential som behöver några år på sig för att växa till sig. Jag vet att några Lionel Messi inte växer på träd men om man hittar något åt det håller är det ok att betala dyrt!

Högutdelare - "femprocentare"
Denna kategori består av mer småtråkiga högutdelare. De kommer med största sannolikhet inte 10-dubblas inom rimlig tid. Perspektivet är också kortare, säg 1-5 år eller mer när jag tittar på bolaget. Här kan en rotation ske snabbare, t.ex. om utdelningen sänks eller om kursrusning gör att direktavkastningen går ner under 5 procent (och höjd utdelning inte är i sikte).

Här är exempel på kännetecken:
 • Främst mid-cap och nedåt, men large-cap ok
 • Minst 5 procent direktavkastning och stabil utdelning
 • Kassaflöde som betalar utdelning och löpande investeringar (uppdaterat)
 • Gärna tillväxt, men hög utdelning kan uppväga 
 • Ej (för) höga skulder, 
 • Visst insynsägande
 • Ej cykliska bolag
 • Någon slags moat men behöver inte vara lika stark
Bolag i portföljen: Bonäsudden, Northwest Healthcare, MTN, Premier Marketing, 

Dessa är mer att likna vid ett gäng målvakter som i alla fall inte är på dekis. Positionsspel och längd (direktavkastning) är viktigt. MTN är svårplacerad, jag tror den har tillväxt framöver men med tanke på Large cap är den nog inte en 10-dubblare.

Högutdelarna har sina poänger?
Man kan ju undra varför man inte bara ska satsa på de potentiella 10-dubblarna. Varje satsning på en tråkig 5-procentare gör ju att man tappar en chans till en 10-dubblare. Och vän av ordning frågar också var backarna är. Men behövs backarna verkligen om man satsar på flera flera målvakter? :-)

Det finns några eventuellt goda argument för att också äga 5-procentare:
 • 5-procentarna tillför kassaflöde i vått och tort. Kassaflödet kan användas för återinvestering men också konsumtion, resor, etc om man vill det. 5-procentarna påminner till viss del om en kassa eller ett högräntekonto. Ok, här tummar vi lite på 10-årshorisonten om man ska börja konsumera...
 • De kan stå emot bättre vid nedgång. Här skulle man kunna kombinera med en omviktnings- strategi. Man skulle kunna hålla en jämn andel, och efter en börskrasch sälja högutdelare för att köpa tillväxtbolag (och vice versa).
 • En strategi med låg nedsida över tid, det ska mycket till om man ska förlora pengar jämfört med okända marknadsledande småbolag världen över. Jfr med historien om dr Jekyll och mr Hyde. Utdelningsportföljen lär som dr Jekyll vara väldigt skötsam i de flesta börsklimat.
Vad är en bra fördelning?
Själv har jag ca 70% tillväxtbolag och 30% högutdelare. Tror du det är en bra fördelning? Hur gör du, och hur skulle du gjort om du tittar på min portfölj. Det radikala är att sälja/minska högutdelarna för att plocka in någon ytterligare tiodubblare. Jag sparar ju på lång sikt. Men ska mr Hyde sköta hela portföljen :-)?

Hur ser ett långsiktigt sparande på mer än 10 år ut för dig?
x procent tillväxtbolag? Jag har ca 70 %
x procent högutdelare? Jag har ca 30 %
x procent kassa? Jag har 0-5 %

Och innan kritiken kommer. Jag menar hela tiden potentiella tiodubblare. Jag tror inte vi kan gå tio år framåt och hitta alltför många tiodubblare i portföljen (även om man alltid kan hoppas:-)

onsdag 21 september 2016

Nästa aktiepub 13 oktober


Nästa aktiepub blir torsdagen den 13 oktober kl 18 på Sue Ellen. Vi tar ett kliv tillbaka till mer centrala regioner av Stockholm. Upp till 30 platser bokade och jag hoppas att de fylls!

Några färre har det blivit, senast var vi under 20, och jag hoppas att vi nu kryper över det strecket. Men det viktigaste är inte antalet utan att det blir intressanta diskussioner i aktierelaterat sällskap vilket det verkligen har varit. Många olika strategier och ett antal bloggare brukar vara representerade.

En praktisk detalj är att de helst inte ville ha mer än 10 spontana matbeställningar på plats, och jag vill inte heller administrera och stå för matbeställningar. De som vill och kan får därför gärna äta något på vägen och fokusera mer på öldrickande på plats.

Är också öppen för att testa andra ställen, reseach pågår men vi börjar med Sue Ellen.

Varmt välkommen med din anmälan, skriv något i kommentarsfältet så har du en plats!

söndag 18 september 2016

Att leta efter mångdubblare


Lyssnade på ett väldigt intressant poddavsnitt om "100-baggers". Med det menas aktier som går upp 100 gånger. Nu är det kanske att sikta för högt, och man får vara nöjd om man hittar mångdubblare. Den bästa aktien under mätperioden, (ca 1970-2014) var, föga förvånande, Berkshire Hathaway.

Han som intervjuas heter Chris Mayer och har skrivit en bok om ämnet. Podden gick igenom gemensamma kännetecken för 100-baggers. Sånt tror jag är bra att inspireras av och ha i bakhuvudet när man investerar. Historien har en tendens att upprepa sig och om du "imiterar" en lyckosam formel kan du öka chansen till framgång.

Här är en länk till poddavsnittet och nu till min något subjektiva sammanfattning.

Kännetecken för en mångdubblar-investering
Här är några gemensamma nämnare:

1. Små bolag med tillväxt
Genom att investera i små bolag finns mycket tillväxt kvar och det är lättare att växa från en lägre nivå. Du kommer troligen inte att köpa en 100-bagger om du köper dagens storbolag. Investeringen i ett ungt Wal-Mart eller ungt Berkshire var den som var riktigt lyckosam.

För egen del är det något jag redan fokuserar på och har tagit till mig med hull och hår. 

2. Hög avkastning på kapitalet under lång tid (moat)
Mångdubblarna hade en hög avkastning på egna kapitalet. Detta är väl Charlie Mungers favoritmått om jag minns rätt. Ett bolag som har 20% avkastning på egna kapitalet kan, över tid, förväntas gå upp lika mycket i kurs varje år. Ett bolag med 5% avkastning på egna kapitalet har inte alls samma möjligheter.

Här finns olika sätt att mäta, t.ex. ROA, ROE, ROIC. En viktig sak att inte glömma är återinvesteringsmöjligheten. Bolaget ska kunna återinvestera nya pengar i verksamheten, med hög ränta, år efter år. Eftersom hög ROE måste bestå under en lång måste också en "moat" finnas där.

Utdelning nämndes inte specifikt, men troligen kan det både vara ett tecken på kvalitet eller övermognad. En låg utdelningsandel ger ju fortfarande möjlighet till återinvestering i verksamheten medan en hög utdelningsandel kan vara ett tecken på dåliga tillväxtmöjligheter.

Hög avkastning på kapitalet är centralt för mig men återinvesteringsmöjligheten och utdelningsandelen behöver jag fundera mer på. 

3. Driven ledning
Bland de framgångsrika bolagen fanns många gånger en visionär ledare med stort insynsägare. Personen var ofta aktiv i bolaget (begreppet Owner-operator nämndes). Saker att se upp för är när ledningen inte sätter aktieägarnas intressen främst, t.ex. genom att vara överbetalda.

Jag borde kolla mer på den punkten. I Northwest Healthcare tror jag en del av förklaringen till uppgången helt enkelt är att det kom in en driven ledning och owner-operator. 

4. Låga skulder
Stark finansiell ställning var vanligt förekommande. Bolaget bör inte ha ett stort behov av emissioner eller mer skulder. Travel light - travel far är ett uttryck som passar fint, hörde det i någon annan podd.

Ingår i investeringsfilosofin, men vissa högutdelare har en del skulder.

5. Behåll, behåll och behåll...
Rubriken är en omskrivning av location, location, location, dvs att bolaget ska behålla sin plats i portföljen. Man måste hålla bolaget i säg 10-15 år om förräntningen ska ske. Detta är psykologiskt svårt. Även Berkshire Hathaway var stillastående under 4-5 år, och många boalg kunde tappa 20-30% på ett år och då ska man inte lockas att sälja av eller ändra sin inställning till bolaget.

Om du hittar den där mångdubblaren är värderingen vid inköpskurs inte det viktigaste. Men det underlättar om du både får tillväxt och multipelexpansion.

Jag måste jobba med att bli ännu mer långsiktig. Om något går bra så kanske man börjar hyvla för tidigt. Säg att Somero rent superhypotetiskt skulle stiga till 25 % av portföljen. Vågar jag sitta kvar pga bolagsrisken?

Implikationer för portföljen?
2/3 av portföljen är idag små eller mellanstora tillväxtbolag som hyfsat väl stämmer in på punkterna ovanför. Om de är mångdubblare om 10-15 år återstår dock verkligen att se!. Men 1/3 är istället rena högutdelare som knappast är de där mångdubblarna. Men de ger en balans och kassaflöde som också är trevligt. Till viss del påminner de om en kassa. Jag funderar på att mer renodlat dela upp portföljen i två delar, och också diskutera fördelningen (se kommande inlägg om 10-dubblare och 5-procentare).

Poängen jag tar med mig av blogginlägget är: Vissa saker ska man leta efter. Vissa egenskaper är särskilt viktiga. Och slutligen en fotbollsliknelse: En fotbollsklubb kan inte köpa en etablerad seniorspelare och 10 år senare sälja denne för 100 gånger pengarna. Då måste det till en annan typ av investering. Men chansen finns om du köper en okänd men lovande junior som inte är för gammal (småbolag), har hög avkastning på egna kapitalet (talang, spetsegenskaper, konkurrensfördelar), en driven ledning (mental styrka) och som man inte köper för dyrt.

Siktar du på att köpa mångdubblare? Vilka av punkterna tror du är viktiga? Eller har man en mångdubbelt högre risk om man siktar för högt? Jag är inte så säker på det.

söndag 11 september 2016

Tre okända kanadensare med utdelning


Jag gillar Kanada, de är som USA men med en sund dos av Europa och Sverige. De har troligen en mindre genomlyst marknad än USA, särskilt när det gäller småbolag. Kanada är också mycket mer än råvaror. Andra typer av bolag i ett råvarubaserat land är något jag lockas av, eftersom den typiske Kanada-investeraren är mer inne på smutsiga saker som olja och uran.

Här är några okända kanadensare som jag börjat kika på, men inte riktigt studerat i detalj ännu. Är öppen för åsikter, såväl sågningar som hyllningsrop. Jag har inte köpt, och skulle ni göra det så gör er egen analys och se upp för dålig likviditet. Eller som någon skrev i kommentarsfältet, följ Anders Lönner istället. Alla strategier är tillåtna, Lönnlövsstratei eller Lönner-strategi, välj själv :-)

Northview Apartment REIT
Står stadigt på jorden och lär förhoppningsvis aldrig hamna i olägenheter. I alla fall väldigt liten risk eftersom de sysslar med motsatsen, nämligen lägenheter. Enda olägenheten är väl om lägenheterna inte blir uthyrda eller att skuldsättningen skulle bli för hög. Har gått ihop med ett annat bolag (alltså lite Northwest-vibbar). En viss råvarueffekt kan märkas av i form av att vissa orter kan backa om oljan går dåligt. Såg via Twitter att Ruter investerat dem vilket borde tyda på kvalitet.

Kurs: 20.27 CAD
Direktavkastning: ca 7,8 %
Antal ägare Avanza: 44

Fråga för mig: Räcker Northwests sjukvårdslokaler? De är ju också basala men mer globala och med en ännu större demografisk fördel?

Andrew Peller 
En möjlig vin(n)araktie som på något sätt kan påminna om Kopparbergs bryggeri i kanadensisk regi. Se Framtidsinvesteringens beskrivning. För er som undrar så finns det kanadensiskt vin och deras marknadsandel i Kanada är ca 14 %, se sid 7 i årsredovisningen. Själv är jag inte helt begeistrad i alkohol-aktier men det här är ändå åtminstone ur investeringssynpunkt ett spännande val.

Kurs: 31,7 CAD, P/E 22
Direktavkastning: 1,6 %
Antal ägare Avanza: 2

Frågan för mig: Investera i vinbolag? På något sätt tar det emot även om det är (alko)hol i huvudet som argument när jag själv dricker vin. Då har jag ju när det kommer till kritan inget emot att stödja alkoholbolag? Och vin är nyttigare än cider.

Valener 
Ett annat spännande val är Valener, ett aktieval som handlar om energi: Vindkraft, naturgas och några kossor på marginalen. De äger andelar i en gasutility och en vindkraftspark och har ett geografiskt fokus i verksamheten.

Tycker allt ser mycket stabilt ut och de är en klockren utility. Hur ren den är i miljösynpunkt är en annan fråga och där är naturgasen åtminstone ett frågetecken. De påstår själv (såklart) att de är miljövänliga. Ett udda inslag på det temat är Cow-power delen. Som ni kanske gissar så innebär det att man fångar upp allt som kossorna producerar i bakväg och gör om till energi. Politiskt korrekt, galet eller helsmart, nej, jag kan inte bestämma mig.

Som utility och renewable-producent bör det här vara stabilt. Har de 97% av gasdistributionen i ett område förändras saker troligen inte så snabbt. Men här kan det finnas långsiktiga risker. Jag är inte övertygad om att naturgas är lösningen. Men så illa är den nog inte heller, allt är ju relativt. De är bättre än deras smutsiga oljekompisar men knappast välkomna i renewables-gänget!

Kurs: 21,8 CAD, P/E 11
Direktavkastning:5 %
Antal ägare Avanza: 3

Frågan för mig: Är naturgas något att satsa på. Risk för mer politisk regering, koldioxidavgifter och att smartare energislag tar över i framtiden?

Och ett till...
Till sist som en bonus: en udda aktie, som inte kvalar in i finrummet bland de trevliga, men som kanske inte är helt otrevlig: Asian Television. De är som svenska Mavshack fast bättre, hur mycket det nu säger. De erbjuder typ TV-kanaler till kanadensiska minoritetsgrupper från södra Asien. Fungerande tjänst och intäkter, verkligen ledande i en nisch, men frågan är om 5-årstrenderna ser tillräckligt bra ut. Investerarsidorna ser dessutom skrämmande otrevliga ut. Eller så lägger de fokus på rätt saker istället, vad vet jag.

Synpunkter?
Lockas du av något bolag? Mest intressanta bolag ska få en fullskalig analys!
Och vad är ditt svar på frågan till varje bolag?

söndag 4 september 2016

Snabb 5:2 metod för att hitta kvalitetsbolag!


Som nyfiken investerare springer man på en hel del bolag. Dels hittar man dem själv i olika screeners och sen bidrar vänliga människor med tips. Är bolag x intressant, vad tror du om det? Själv brukar jag ha en liten modell som på några få minuter kan ge ett preliminärt svar. Den "5:2 metod" jag har är ganska ovetenskaplig men funkar bra för mig!

En allra första grundkoll är vad bolaget gör. Vissa bolag tycker jag inte är "ätbara" och min diet består t.ex. inte av vapenbolag, tobaksbolag och råvarubolag. Men för alla andra bolag så är det dags att börja banta ner tipsen och se om bolaget håller måttet :-)

Grafisk bild - fem år bakåt
Det första jag gör är att hitta en grafisk bild av historiken fem år bakåt. Två exempel:
 • Corporateinformation har en graf som visar fem års vinst och utdelningshistorik. Jämför med hur t.ex. Eniro och Famous Brands kommer ut om man söker på dem. 
 • Financial Times har en financials-flik för varje bolag. Den visar fem års vinst- och utdelningstillväxt som staplar, men också t.ex. avkastning på egna kapitalet och skuldsättning.
Genom att titta på dessa två kan jag sortera bort förhoppningsbolag, ej utdelande bolag, ojämna bolag och högbelånade bolag. Jag får också en fingervisning om kvaliteten i bolaget genom att se på fem års utveckling i ett koncentrat. Man brukar få en instinktiv känsla genom att titta på grafen och staplarna. Påträffande ofta stämmer bilden med kvaliteten i bolaget: du ser om bolaget är bra.

Prognoser två år framåt
Med kvaliteten i bakhuvudet är det dags att titta på värdering. 4-traders har bra uppgifter om P/E-tal, Yield och avkastning på egna kapitalet. Dessa tre faktorer kommer man ofta långt med. Om dagens värdering är ett P/E-tal över 40 och direktavkastning under 0,5 procent kanske bolaget inte är intressant. Ett bolag med P/E 15 och 3 % direktavkastning framstår som mycket mer aptitligt.

Men jag tror det också är väldigt viktigt att spana framåt och 4-traders har prognoser två år framåt. Om P/E-40 bolaget om två år förväntas gå ner till P/E 20 och utdelningen öka till 2% medan P/E-15 bolaget ligger still, ja då är valet mellan bolag inte lika självklart. Här spelar det också roll om bilden är att P/E-40 bolaget också historiskt har växt i en god takt eller om all tillväxt ligger först i prognoserna. I bästa fall är det givetvis billigt idag och förväntat ännu billigare om två år

Prognoserna ska man kanske inte ta alltför allvarligt beroende på hur många de är, men de är det enda jag kan hitta om framtiden. Financial Times har också prognoser som brukar vara samstämmiga med 4-traders. 

Synpunkter?
Min lilla 5:2 metod är att få en bild fem år bakåt och sedan spana två år framåt. Genom att göra det här först så undviker jag förhoppningsvis att bli färgad av de fantastiska produkter, visioner som bolaget själva berättar om på sin webbplats. Vi börjar istället med "hårda data".

Ska väl också säga att det här är ett grovmaskigt nät som inte passar alla bolagstyper. Investmentbolag och fastighetsbolag kan t.ex. påverkas av värdeförändringar. Och för alla bolag kan nedskrivningar påverka. Det här är ett allra första steg innan man läser in sig på bolaget. Men generellt tycker jag det är en bra modell för att banta ner antalet intressanta bolag om man nu siktar på långsiktiga kvalitetsbolag med utdelning och fin historik!

Hur gör du för att snabbt ta reda på om något bolag är värt att kika vidare på? Tycker du min metod är bra eller snarare två steg bakåt och ett framåt?