söndag 31 juli 2016

Kommande inlägg - tips och idéer?


Har ett gäng inlägg på gång men tar gärna emot tips. Kommer du på något jag borde skriva om? Sommartider är ett lämpligt tillfälle att spåna på nya idéer. Kanske borde man rensa tankarna, stänga av jobb, investeringar och allmänna framtidstankar och och bara leva i nuet. Men nog skissar man på nya idéer ändå :-)

Tar tacksam emot input på vad som kan vara värt att prioritera och om du kommer på egna ämnen som borde gå före! Bloggen tar förresten ett kortare uppehåll på en vecka eller två efter detta inlägg.

Bolagsanalyser
Närmast till hands är väl en uppdatering av Northwest ifall intresse finns. Har också en tanke om att gå igenom alla portföljbolagen på nytt, kolla checklistan och se hur jag idag ställer mig till bolagen (serie).

Annars finns ett gäng nya bolag att gå igenom:
 • EMIS - ett brittiskt Vitec?
 • Spanskt bantningsbolag med 100% ROE.
 • Italienska högtalare en fin nisch?
 • McCarty and Stone - demografin trotsar Brexit?
 • Brittisk marknadsledare i spelindustrin
 • Litet kanadensiskt utility-bolag med gas
 • Italienska jämförelsesajter som vinner fighter
 • Kanadensiska auktioner bättre än Lauritz?
 • Ett fint skräpbolag i Singapore?
 • Skidbolagens smältande monopol?
 • Japanska restauranger på menyn?

Länder
Några länder är intressanta, eller åtminstone väldigt aktuella, även om jag inte är jättenära köp.
 • Investera i Polen - billigt men riskfyllt?
 • Investera i Turkiet - för hög risk?  
 • En Titt på tre brasilianska bolag

Investeringsstrategi och generellt
Här har jag en del tankar vad man kan skriva om.
 • Hur skydda sig mot portföljnedgång? Dela upp portföljen i flera delar?
 • När sälja ett bolag? Hög värdering, lägre marknadsandelar, avstannande tillväxt?
 • Uppdaterad checklista - in med tillväxt och samhällsnytta?
 • Att söka fram bolag - screeners m.m.
 • Teknisk analys - möjligen för timing men inget för mig?
 • Ledningens betydelse - Northwest som exempel. 
 • Lönsam tillväxt - viktigast av allt?
 • Hur börjar man som småsparare?
 • Köpa "High and bold" ok man kör "Buy and hold? (är det ibland lämpligt att köpa på höga PE-tal om man inom några år förväntas få ett helt ok PE-tal)
 • Mina PPM-placeringar
 • Fonder och poddar jag följer (serie)
 • Boktips!
 • Didner & Gerges innehav, något för mig?
 • Rese och renoveringsportföljen - uppföljning och inriktning
 • Vad saknas i min portfölj?
 • Tips till kollegan - investera i lyx?

Synpunkter?
Vad i denna röra bör prioriteras? Och släng gärna in andra tips så kan det bli inlägg om det istället! Alltid kul med input!

söndag 24 juli 2016

En småsparares konkurrensfördelar


Ett slags misstag jag gjort är att under många år bara kolla på bolagens konkurrensfördelar. Ett ännu bättre perspektiv är att kolla vad du som (små)sparare kan ha för konkurrensfördelar. Vilka fördelar har du mot en fondförvaltare eller en riktigt stor placerare, om du vill försöka slå dem?

Tänk dig att du är en liten och tanig typ som kastas in i en amerikansk fotbollsmatch. Du står där plötsligt med bollen och ska ta dig över till andra sidan planen. I mitten huserar stora biffiga typer som med bistra miner börjar peka åt ditt håll, och dessutom har headset till statistikcentraler och professionell utrustning. Ute på kanten finns färre och mindre motspelare och mer fri yta. Givetvis ska man inte springa in i mitten och stångas utan försöka smita förbi på kanten. Men många småsparare springer rakt mot mitten. Det är vad du gör när du köper stora bolag.

Jag tror att det simpelt uttryckt handlar om att förstå hur fonder agerar. Och sedan göra tvärtom för att utnyttja deras svagheter. Sök upp de ytor av marknaden där du har färre stora motspelare. Det här gäller om du ska slå index, indexfonder är annars ett klokt val, men helst inte bara med stora bolag. Inspiration till inlägget kommer från en bra video med Microcapclub, en läsvärd artikel från Old School Value och kloka Buffett-tankar. Alla tre rekommenderas varmt!

Satsa på mindre bolag: Ja!
Ju mindre kapital du själv har, desto lättare är det köpa in sig i små bolag. Och småbolag går över tid bättre än stora bolag, se tidigare inlägg om det. Av världens dryga 40 000 aktier kanske 20 000 är rätt ointressanta för fonderna pga låg omsättning. Det gäller särskilt när indexfonder vinner mark. Även större enskilda sparare kan vara hindrade att köpa aktier i små bolag. Ska du gå in med stora summor måste du antingen höja kursen eller köpa upp bolaget. En fond skulle också få för många innehav.

Det handlar om att spela där fonderna inte spelar och på så sätt höja dina chanser. Ytterligare en liknelse: Tänk dig att du går till en mindre sjö och fiskar med metspö och att fondernas fiskebåtar som håller till i större vatten inte kan ta sig dit:-) I en fondpodden-intervju var det någon emerging-markets-förvaltare som sa att det första de gjorde vara att screena bort alla bolag som inte hade riktigt god likviditet. Tack får man säga som mindre sparare och utnyttja möjligheten! Jag gör numera precis tvärtom: Screenar bort alla stora likvida bolag. Att fiska dominanta småfiskar som kan växa till sig och hoppa över till större sjöar, det tror jag är melodin :-)

I mindre bolag har du en chans att uppnå en informationsfördel mycket lättare eftersom bolaget följs av färre eller inga analytiker.

Satsa på färre bolag: smidigt men inte nödvändigt?
En fond måste äga relativt många innehav för att få tillräcklig likviditet och riskspridning. De måste kunna sälja ifall fondandelsägarna trycker på säljknappen. I fondpodden-intervjun med emerging-markets-förvaltaren nämndes också att de satsar på de 25-30 absolut bästa idéerna. Det var en regionfond så globalt skulle väl bli säg 100 bolag. Jag satsar på mycket färre idéer.

Jag är är ändå kluven i frågan om antal bolag Jag tror du kan lyckas med såväl 5 som 50 aktier i portföljen*. Men med färre bolag är det i alla fall smidigare att avvika från index. Du satsar också på de bästa idéerna för Idé nr 1 kan väl inte vara lika bra som idé nr 50?

*Frågan är väl hur mycket du avviker från index, oavsett antal bolag, Peter Lynch hade väl hundratals aktier och slog index med råge. Klart är att du måste ha färre bolag än index för att avvika från index, eller? Nej, haha! Gick ni på den? Som 4020 visat så slår ett oviktat (likaviktat) index ett vanligt börsindex över tid. 

Andra fördelar?
Du har inga problem att undvika vissa branscher och övervikta andra som konsumentvaror eller någon bransch du själv jobbar i. Du kan också undvika dåliga bolag helt, jag själv skulle t.ex. inte köpa Ericsson, Med en egen liten egensnickrad "fond" så får du den placering du just tror på utan att få med annat på vägen.

En fond måste också agera när dess andelsägare säljer. Kommer det in säljordrar så ska de utföras. I din portfölj kan du välja att inte trycka på säljknappen även om andra gör det. Andra fördelar skulle kunna vara att du inte behöver vara fullinvesterad, även om jag själv valt att vara det

Synpunkter?
Vad tror du om småspararnas fördelar? Jag tror att gå mot mindre bolag är det absolut viktigaste.
Vilken fördel har du jämfört med en fond? Och utnyttjar du de fördelarna?

söndag 17 juli 2016

Dags att svära i utdelningskyrkan?


Den som följt bloggen ett tag ser att jag har gått ner i bolagsstorlek ganska rejält. Förhoppningsvis har jag inte gått ner i bolagskvalitet utan jag fokuserar på små marknadsledande bolag. En given frågeställning är om jag alltid ska kräva utdelning i de bolagen. Ett mindre bolag kanske mer naturligt ska återinvestera i verksamheten. Begär jag det omöjliga när det bolaget ska vara litet och ha tillväxt, starka konkurrensfördelar, goda finanser och utdelning?

Det handlar också om investeringshorisonten. Ska jag leva på utdelningarna om säg 10-15 år (hypotetiskt, jag kommer fortsätta arbeta) krävs då verkligen utdelning idag? I riktigt små bolag så kommer den stora avkastningen inte alltid från utdelningen utan en kursuppgång. Riskerar jag att sålla bort guldkorn om jag lägger ribban för högt?

I korta drag: Är det dags att svära i utdelningskyrkan? Som utdelningsfundamentalist överväger jag tanken att "synda" med frestande bolag som har allt - utom utdelning.

Olika lösningar
Ett antal olika vägar finns att gå:
 • Ett första steg är att inte ställa samma krav på utdelning för små tillväxtbolag. En låg eller till och med symbolisk utdelning skulle kunna vara okey. 
 • Nästa steg skulle vara att ha ett mer mjukare kriterium, att bolag ska kunna ge utdelning. Då fokuserar jag på kassaflöde istället. Och så länge som bolaget investerar i verksamheten med hög förräntning borde jag vara nöjd.
 • Fullt ut så skulle jag bortse från utdelning. Kursuppgången är det stora och konkurrensfördelar, tillväxt och goda finanser är fullt tillräckligt som krav när det gäller små tillväxtbolag. Utdelning är bra men inte nödvändigt. Och om man skulle köpa riktigt smått, som onoterade bolag blir kravet nästan orimligt.

Utdelning ändå ett krav?
Några skäl talar emot:
 • Större risk för sämre bolagskvalitet om inte utdelning finns där. Dividends dom't lie!
 • Det går att hitta bolag som har "allt", särskilt om du letar globalt. Kolla in portföljen t.ex. :-)
 • Om ett bolag inte delar ut idag finns det inget som säger att de delar ut imorgon heller.
 • Utdelningen är ett sätt att belöna aktieägarna och låta dem få del av vinsterna. Jag är därför svag för även en "symbolisk" utdelning. Är den sista investeringen verkligen så givande? Att dela ut kan tvinga ledningen att hushålla med pengarna och prioritera hårt. 
 • Med utdelning sitter ledningen extra tydligt i samma båt som aktieägarna - om de äger en stor andel själva. De kan hålla lönen nere om de istället får "lön" via utdelning.
 • Jag är van att värdera och bedöma sådana bolag.

Sammanfattning
Jag håller ändå troligen kvar kravet på utdelning men accepterar en mycket låg direktavkastning för mycket små bolag. Vad säger ni? Är jag för hård? Ge mig ett småbolag som har tillväxt, starka konkurrensfördelar och goda finanser... så kanske jag blir frestad trots allt.

I grund och botten är jag en utdelningsinvesterare och är inte beredd att släppa det kravet. Inte än i alla fall.

Hur gör du? Och ställer du lägre krav på mindre bolag - tänker särskilt på krav på utdelning.

söndag 10 juli 2016

Fingerprint: En Toivonen?


Här kommer något så ovanligt som en titt på ett populärt bolag. Med tanke på allt som skrivs och sägs om Fingerprint så blir jag lite "anti" till att köpa och skriva om dem. Populära småbolag går också statistiskt sett sämst som bolagstyp. Men de tycks bryta mot alla vanliga regler och påminner om en nål i en höstack (men jag är rädd att sticka mig). Kursen står i cirka 95 kr när detta skrivs.

Aktiefokus (Analysera mera) har skrivit om dem och framförallt har Spiltan köpt in sig (!) vilket gör mig nyfiken på att se om det "finns något där". Kom ihåg att jag är ute efter mindre bolag med hög eller växande utdelning, starka konkurrensfördelar och goda finanser. Fingerprint är tillräckligt små eftersom de globalt räknas som mid-cap.

Det jag ser är en tillväxtstjärna som börjar stanna i sin utveckling och till och med förväntas ge utdelning. Men framtiden tycker jag är för osäker, historiken för kort och riskerna något för stora. I alla fall tänker jag så nu.

Checklista

1. Funnits i 10 år och delat ut de senaste 2 åren
Fingerprint har funnits länge men inte delat ut någon vinst ännu. Om jag går på checklistan faller de här. En mindre strikt anpassning är "förväntas dela ut i närtid" och då är de med i matchen.

2. Utdelningsväxare eller högutdelare?
De är en framtida utdelare. Enligt genomsnittsprognoser på 4-traders kommer utdelning våren 2017 för verksamhetsåret 2016. De förväntas dela ut 0.67 kr per aktie för 2016 vilket sedan förväntas stiga till 1,3 kr per aktie för 2018. Fina framtida höjningar alltså men givetvis vet man inte vart det landar.

3. Enkel verksamhet som man förstår sig på och gillar
Nja, jo...kanske det. Jag vet i alla fall vad ett fingeravtryck är. Fattar vad de gör men inte tekniken bakom i detalj. Tillräckligt enkel verksamhet ändå för att vara teknikbolag tycker jag. En 5-åring kan förstå vad det handlar om.

4. Starka konkurrensfördelar, gärna en "vallgrav"
Här är min stora invändning. Visserligen kan man argumentera för att de har starka konkurrensfördelar idag. Men är de bestående? Det handlar om teknik, där utvecklingen är ganska snabb. Siffrorna ger visserligen en indikation på att något finns där. Eller vad sägs om en avkastning på egna kapitalet, ROE på ca 100%. Det är typ dubbla H&M, vilket tyder på överlönsamhet.

Men överlönsamhet lockar också till sig konkurrenter. Prognoserna talar om en halverad ROE på 50% för 2017 och går man några år tillbaka i tiden är värdena negativa. Underlönsamhet med andra ord. För att vara säker på bestående konkurrensfördelar vill jag helst se att den har bestått under längre tid. Jfr H&M som trots allt presterat överlönsamhet under många år.

Nu är det i och för sig ett trendbrott att de halkat sig över till plus. Men jag är för rädd att marginalerna sjunker när konkurrenterna kommer in på banan. Kärnfrågan är. Vad gör att överlönsamheten kommer att bestå? Låser man upp mobiltillverkarna? Blir man branschstandard? Måste tillverkarna välja Fingerprint, eller kan de lika gärna välja något annat i framtiden? Räcker patenten som skydd mot konkurrerande tekniker? Hur stort hot är t.ex. Gottodix, förlåt Goodix :-)

Och tar man en titt på solceller så har väl priset gått ner kraftigt de senaste åren. Ny teknik tenderar att minska i pris när fler aktörer och ännu nyare teknik kommer in. Detta gör mig rädd. Kanske överdrivet rädd. Är inte främmande för teknikinvesteringar men då föredrar jag nog småtråkiga betonglaserbolaget Somero. De har varit marknadsledare sedan 1980-talet och allt är något mer low-tech. Fingerprint har gjort en kanonsäsong eller två, men är de verkligen redo för landslaget?

5. Måttlig skuldsättning
Inga skulder.

6. Pålitlig ledning med egna innehav
Pålitlig är inte det första ordet jag tänker på ihop med Fingerprints ledning (i alla fall historiskt). Men det har kommit in nya personer och det finns ett relativt stort insynsägande. Ett frågetecken på grund av historiken.

7. Tillväxtmöjligheter
Visst, the sky is the limit! Frågan är om överlönsamheten kan bestå.

Värdering, summering och synpunkter
Värderingen är okey, men Fingerprint förväntas inte växa så snabbt. P/E 11 för 2016 och P/E 10 för 2018 ungefär. Här tycker jag Spiltan möjligen skulle kunna ha nämnt att tillväxten förväntas bli mycket lägre i framtiden. Om det inte är en tillväxtsaga längre så kanske det håller på att bli en utdelningssaga, vad vet jag. Och vad vet analytikerna? Bilden som prognoserna ger är en kraftigt avstannande tillväxt, men ändå tillväxt. En halvbillig spelare men de ser ut att ta mindre kliv i sin framtida utveckling.

Jag ser en avstannande tillväxt, på prognoserna, och en liten men tilltagande utdelning. För att prata fotbollsspråk så tror jag inte det här är varken Johnny Rödlund eller Zlatan. Däremot kanske en Toivonen. Hög potential men har närmat sig max, börjar bli långsammare och har inte lika stora steg kvar i sin utveckling. Det är en sak att köpa en oupptäckt Toivonen på free-transfer men nu är det inte rea sett till framtida (vinst)potential.

Vän av ordning kan väl tycka att Jonas Lantto är en bättre jämförelse men jag håller mig till Toivonen. Och jag kan givetvis ha helt fel. Fingerprint har överraskat förr och KAN vara en 22-årig Toivonen som istället för att hamna i Holland ska bli bejublat proffs i Barcelona. Vad vet jag :-) Förhåller mig ändå negativt neutral och tar inte ut Fingerprint till min portfölj. Men tar gärna emot synpunkter.

En disclaimer är också på plats. Är som ni märker inte så påläst och jag äger inte aktien. Har ingen intention att köpa inom närmsta tiden men är intresserad av kommentarer och debatt. Se det som ett generellt, okunnigt men nyfiket och fotbollsrelaterat diskussionsunderlag!

söndag 3 juli 2016

Halvårsresultat 2016 +11%


Resultatet för första halvåret 2016 är ca 11 procent upp inklusive utdelningar, vilket jag är nöjd med.

Jag jämför mig med till 50 % med SIX30 Return index som var -3,67 procent. Det indexet inkluderar utdelningar. Och till 50 % DJ World index, justerat för utdelning. Det blir 0 plus säg 2,5 procent.Totalt blir då mitt egensnickrade jämförelseindex -1,17 procent och överavkastningen ca 12 procent. Valutaeffekterna borde man kanske rensa för, men det brukar jämna ut sig över tid.

Under året har Woolworths lämnat (januari) samt Savaria och Somero tillkommit (start januari). Saltängen har sålts (mars) så aktiviteten har varit ganska låg. Har i princip ökat i Savaria och Somero sedan dess.

Positivt
Många bolag har utvecklats positivt, Observera att jag inte tagit hänsyn till utdelning eller några valutaeffekter utan bara "rena" kursrörelser.
 • Savaria ca 50% plus utdelning
 • Somero ca 33% plus utdelning
 • Bonäsudden ca 13% plus utdelning
 • Northwest ca 12% plus utdelning
 • Matahari ca 12% plus utdelning 
 • 8990 ca 8% plus utdelning
 • MTN ca 6% plus utdelning.
 • eWork ca 3 % plus utdelning (som var hög).
Trapphissbolaget Savaria har varit outstanding liksom Somero. Båda var större inköp i början av året och har bidragit till resultatet. De är urtypen för små underskattade tillväxtbolag, och förhoppningsvis har resan bara börjat (usch vad klyschigt). Bytet från H&M till Bonäsudden i höstas har hittills varit lyckosamt, precis som innehavet i H&Ms indonesiska konkurrent Matahari.

Negativt 
Dessa bolag har utvecklats negativt:
 • Vitec - 14% plus utdelning
 • Premier Marketing - 10% plus utdelning
 • Discovery -7% plus utdelning
 • Famous Brands - 3% plus utdelning
Inte så mycket att orda om. Vitec och mina två tillväxtstjärnor i Sydafrika har inte haft det lätt. Men om jag ska sälja något där så är det MTN. Premier Marketing är jag något missnöjd med. Ok, kanske för hårt och för tidigt men tillväxten är något svag och de ser lite långsamma ut i steget.

Funderingar?
Jag är givetvis mycket nöjd och ett visst mått av övermod kan ha smugit in sig i det breda leendet. För är resultatet en effekt av att små bolag har gått extra bra i positiva börsår? Men det har ju inte varit något lysande börsår. Det ändå är rädd för är att jag sitter på en stor risk om allt viker nedåt, för småbolag kan ta extra mycket stryk. Men Brexit-raset gick över förväntan och jag väljer att blunda, köra ner huvudet i småbolagssanden och intala mig att jag gjort rätt val. Men det kan vara naivt att tro att överavkastningen fortsätter om det blir riktigt dåliga år.

Det jag ändå tycker är positivt ur risksynpunkt är att Europa fortsatt väger ganska lätt eftersom jag har en hel del asiatiska, afrikanska och kanadensiska bolag. Global exponering ger faktiskt en slags trygghet eftersom Sverige väger typ 1% av totala börsindexet i världen.

Sett över längre tid är utvecklingen de senaste åren riktigt bra jämfört med SIX30 return. Jag hoppas att "renodlingen" mot färre antal bolag 2014 och inriktningen mot mindre bolag 2015 varit positiva.

2011: -6% mot -13,5%
2012: 9.3 mot 16,7%
2013: 15% mot 25%
2014: 23,4% mot 13.95%
2015: 15,6% mot 2,23%
2016 q2: 11% mot - 3,67% 

Hur har ditt år varit och tror du jag sitter på en stor risk? Vågar du ha mindre bolag efter många års uppgång?