onsdag 21 december 2011

Det goda bolaget #2 Johnson & Johnson


Jag fortsätter nu serien om de goda bolagen, och nästa i tur är Johnson & Johnson. De är en amerikansk läkemedels- och konsumentsproduktsgigant som passar mina investeringskriterier utmärkt.

Verksamheten
Johnson and Johnson är en av världens bredaste tillverkare av hälso- och sjukvårdsprodukter. Sedan Johnson & Johnson startade år 1886, har deras uppgift varit att hjälpa människor till läkning och livsglädje. Idag är Johnson & Johnson ett världsomspännande företag med ca 120 000 medarbetare i 78 länder.

Deras produkter och tjänster omfattar allt från läkemedel och sjukvårdsutrustning till receptfri egenvård och hygienartiklar. De har en rad kända varumärken som Natusan, Listerine, OB och Nicorette.
 
Min Checklista
Ska nu stämma av mot min "checklista" för att se att bolaget passar min strategi.

1. Funnits i minst 10 år
Ja, 1886 är okey:-)

2. Haft utdelning i minst 5 år
Ja, 49 år av utdelningshöjningar.

3. Har en enkel verksamhet som man förstår sig på
Ja, läkemedel och konsumentprodukter är begripligt.

4. Har en bestående konkurrensfördel
Ja, utan tvekan. Är med bland de USA-aktier som Morningstar anser har "Wide Moat" dvs störst konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna. Se hela listan här för USA aktier. Man kan tänka sig att storleken och de välkända varumärkena är svår att "kopiera".

Morningstar skriver:
Johnson & Johnson stands alone as a leader across the major health-care industries. The company maintains a diverse revenue base, a robust research pipeline, and exceptional cash-flow generation that together create a wide economic moat. Patent losses on antipsychotic Risperdal and neuroscience drug Topamax have weighed on recent performance. However, we remain confident that the company's breadth can overcome these issues.

5. Jämn vinst och intäktsökning
Ja, babyprodukter och läkemedel behövs alltid. Även i en lågkonjunktur knaprar folk piller, kanske t.om. mer än vanligt. Vinsterna har ökat 27 år i rad. Noterbart är att intäkterna ökar mest utanför USA, t.ex. Asien, så den är lite av en tillväxtmarknadsfond.

6. Minst 3,5 procent utdelning 2 år framåt och ingen sänkning
Ja, säkrare kan det inte bli! Dagens direktavkastning är 3,5%. Utdelningen lär höjas eftersom den gjort det 49 år i rad. Utdelningsandelen är 45% av vinsten, kassan stor och skulderna låga, så utdelningen är inte hotad på något sätt.

7. Inte har sänkt sin utdelning 5 år bakåt
Ja! 

8. Har return on equity på minst 10
Ja, cirka 22 % är förräntningen på eget kapital.

9. Har låg skuldsättning
Ja, cirka 30% skuldsättningsgrad är ok.  

10. Har en pålitlig ledning med egna aktieinnehav.
Ja, vad jag kan bedöma.

Värdering och framtidsutsikter?
 • Låg vinstökning de senaste åren (dåligt)
 • Ganska högt PE-tal på 14 (dåligt med tanke på vinstökningen)
 • Utdelning på 3,5% (ok)
 • Avkastning på eget kapital över 20% (bra)
 • Kursen rimlig jämfört med eget kapital (ok)
Johnson & Johnson är inget kap men har å andra sidan kvalitet utöver det vanliga. Verksamheten är hur stabil som helst, och Euro-krisen tror jag inte har någon större effekt på denna gigant.

Mina enkla beräkningar visar att aktien kan vara något övervärderad, men jag tror å andra sidan inte att den kommer att bli så mycket billigare. Du kan knappt hitta något bolag med så här säker verksamhet och utdelning, det är nog därför den kostar. Jag förväntar mig ingen kursrusning utan en långsam och stabil tillväxt i form av långsamt växande utdelningar och vinster.   

En kassa som svämmar över?
Värt att notera är att kassan ser ut att svämma över på sikt, i alla fall om man ska tro denna bild från 4-traders. Om detta stämmer borde man på sikt förvänta sig att bolaget gör extra utdelningar, blir helt skuldfritt eller kan snabba på tillväxten genom investeringar eller förvärv.

Kassan är det blå stapeln, och om detta stämmer är kassan snart större än årliga vinsten.

Risken för dollarras?
Ett möjligt hot är att USA-dollarn sjunker kraftigt i värde, och då förlorar ju aktierna i värde (i alla fall mätt i svenska kronor). Här är fördelen att över 50% av tillväxten kommer utanför USA, och det är denna del som växer. Ju mer de tjänar utanför USA, desto mer kommer vinsten att växa vid sjunkande dollar, eftersom vinsten räknas om till dollar. Ett bolag som bara får sina intäkter i USA hade varit farligare.

Johnson & Johnson i en mening
En sammanfattning är att jag äger dem för deras stabila verksamhet, tydliga konkurrensfördelar, säkra utdelning och stora kassa.

lördag 17 december 2011

Väljer investeringssparkonto

Många trådar finns om investeringssparkonto, se t.ex. 4020:s fina genomgång. Själv kommer jag öppna ett investeringssparkonto (ISK) i januari.

De starkaste skälen för mig är:
 • Du äger aktierna till skillnad från en kapitalförsäkring. Att vara en faktiskt ägare känns bra och du behöver inte heller vara rädd för att t.ex. Avanza går omkull och pengarna är borta (ifall du har en kapitalförsäkring där).
 • Utdelning från svenska aktier är i praktiken skattefri (en ytterst liten skatt dras i och med att det räknas som en insättning). På utländska aktier betalar du en källskatt som du kan få tillbaka i efterhand. I en vanlig depå dras 30% på både svenska och utländska aktier.
ISK passar väldigt bra för just utdelningsinvestering på grund av detta. Har du aktier med tillräckligt hög utdelning i portföljen är ISK bra eftersom 30% av utdelningen inte skattas bort som i en vanlig depå. Bara där kan du ha tjänat igen avgiften för ISK:n. Att du inte behöver skatta på kursvinster är också en fördel på sikt.
  Observera att jag hade varit mycket mer skeptisk om jag satsat på trading eller aktier utan utdelning, då hade ju en stor fördel försvunnit.

  Flyttar över från kapitalförsäkringen allt eftersom

  Allt nysparande kommer att ske i ISK. Mitt gamla sparande i kapitalförsäkringen kommer jag på sikt att flytta över till ISK.  På grund av diverse skatteeffekter blir flytten nog under slutet av 2012, se mer i 4020:s genomgång.

   På grund av höga transaktionskostnader kommer jag att ha kvar aktier med högt courtage (läs utländska aktier)  och dålig omsättning (läs Firefly och Skånemöllan).   
       En för de stora, och en för de små...
   Det går bra att ha flera investeringssparkonton. Kommer därför även att öppna en ISK för sparande till mitt barn, men i mitt namn. För smidighets skull har jag båda i Avanza. Ska också skriva lite papper så att allt är klart juridiskt att det faktiskt är sonens pengar.

   Sparar man i sonens namn kan han ta ut pengarna när han är 18, något man som förälder kanske inte vill:-)

   Det lutar åt fondsparande i form av Avanza Zero, eller liknande fonder för att byta till aktier när det blivit en större summa.

   lördag 10 december 2011

   Det goda bolaget #1 Firefly

   I mitt förra inlägg letade jag efter goda bolag, och detta måste vara ett bra exempel på det. Firefly är något så unikt som ett okänt svenskt världsledande företag inom brandsäkerhetsbranchen. Det passar också mina investeringskriterier ganska bra.

   Som en bloggkollega tog upp kan bolag som bidrar till en bättre värld vara mindre riskfyllda då de mer sällan bör hamna i juridiska tvister eller utstå plötsliga regleringar.

   Verksamheten
   Enligt hemsidan består verksamheten i att "utveckla, tillverka och sälja högteknologiska system som upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa säkra lösningar.

   Firefly har två affärsområden: Industriapplikationer och Infrasystem (Sentio ®). Till affärsområdet Industriapplikationer hör skräddarsydda system som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom områden som träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle och återvinning. Företaget finns representerat över hela världen och försäljning sker både direkt till kund och via distributörer. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för brandövervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar."   Min Checklista
   Ska nu stämma av mot min "checklista" för att se att bolaget passar min strategi.  

   1. Funnits i minst 10 år
   Ja, företaget grundades 1974 och har mer än 35 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier.

   2. Haft utdelning i minst 5 år
   Ja, Firefly har haft utdelning sedan 2002, och har aldrig sänkt den.

   3. Har en enkel verksamhet som man förstår sig på
   Ja, med tvekan. Grundverksamheten är enkel, att upptäcka och förhindra bränder. Högteknologiska inslaget i verksamheten dock svårt att förstå till fullo.

   4. Har en bestående konkurrensfördel
   Ja, som jag bedömer det. Firefly:s produkter kan upptäcka bränder på ett tidigare stadium än konkurrenterna och har patent på det. Tekniska kunnandet i bolaget kan möjligen också vara en konkurrensfördel. Då ordrar leder till service och efterarbete, så här finns en inlåsningseffekt för kunderna som inte ska underskattas.

   Tekniska utvecklingen, d.v.s. högteknologisk bransch, och bolagets lilla storlek är frågetecken för hållbarheten i konkurrensfördelarna.

   Se denna analys för en beskrivning av patenten och konkurrensen.  

   5. Jämn vinst och intäktsökning
   Nej, egentligen inte. Verksamhetsgrenen industriapplikationer är stabil och ständigt ökande. Ordrarna inom tunnelbana och tunnlar kommer dock ryckvis och med stora tidsrymder emellan. Dock är 30% av intäkterna återkommande intäkter i form av service och underhåll etc. Här tummar jag lite på mina "regler" och säger ok ändå.

   6. Minst 3,5 procent utdelning 2 år framåt och ingen sänkning
   Ja, jag förväntar mig oförändrad utdelning trots att de för tillfället delar ut mer än de tjänar. Bolaget är obelånat och ordrar kommer att komma. Om finanskrisen förvärras finns dock en risk för utdelningssänkning. Med tanke på att ledningen är aktieägarvänlig och har stora egna innehav finns dock intresse av att hålla utdelningen fortsatt hög.

   Så här säger de om utdelningen: "Den föreslagna utdelningen för 2010 motsvarar 141 procent (54 procent) av resultatet efter skatt. Motivering till förslaget om oförändrad utdelning är bolagets starka finansiella ställning och långsiktigt goda framtidsutsikter."

   Angående vårens kommande utdelning är det intressant att notera senaste delårsrapporten i detalj. Resultatet för januari till september var 0,06 kr per aktie, men kassaflödet var 0,53 kr per aktie, vilket är bättre än förra året. Utdelningen kommer från kassaflödet (egentligen fritt kassaflöde) och inte vinsten. I kassan finns också 14 miljoner kronor, och utdelning som förra året kostar drygt 5 miljoner kr. Därför är det kanske inte så stor fara för utdelningssänkning? Men observera att jag inte beräknat fritt kassaflöde vilket man nog borde göra.

   7. Inte har sänkt sin utdelning 5 år bakåt
   Ja, Firefly har delat ut sedan 2002, och aldrig sänkt utdelningen.

   8. Har return on equity på minst 10
   Hur bolaget förräntar sitt egna kapital är viktigt. Här är värdena senaste 5 åren mellan 14 och 28 % med ett normalvärde på cirka 20.

   9. Har låg skuldsättning
   Ja, bolaget är obelånat.

   10. Har en pålitlig ledning med egna aktieinnehav.
   Ja, utan tvekan. Ständiga insiderköp, de verkar tro på bolaget i och med att de investerar sina egna pengar där. Kolla på denna insideföreteckning, enbart köp!


   Värdering och framtidsutsikter?
   • Låg vinstökning de senaste åren (dåligt)
   • Ganska högt PE-tal på 16 (dåligt med tanke på vinstökningen)
   • Utdelning på 6% (riktigt bra)
   • Avkastning på eget kapital över 20% (bra)
   • Kursen är hög jämfört med eget kapital (dåligt)
   Kursen har gått ned ganska mycket, troligtvis på grund av finanskris, att effekten av den stora SL-ordern klingat av, och att andra större ordrar uteblivit.

   En rimlig kurs anser jag allt sammantaget vara någonstans kring 18 kronor (enligt högst amatörmässiga beräkningar). Detta bör åtminstone gälla så länge vinsterna inte kommer igång och utdelningen är något osäker. Grundverksamheten är dock stabil och möjligheten till kommande infrastrukturordrar får ses som en bonus som man får på köpet. Den dag en stor order kommer in kan kursen rusa, eftersom det får stor effekt på resultatet.

   Risken för kursnedgång anser jag vara begränsad på grund av vårens kommande utdelning och ständiga insiderköp. Visst finns chansen/risken att kunna köpa dem billigare framöver, men jag behåller mina Firefly-aktier och har en långsiktig tro på detta bolag!

   Obs! Man bör vara försiktig vid själva köp eller säljtransaktionen för denna aktie på grund av stor spread, d.v.s. skillnad mellan köp- och säljkurs.
    
   Data per aktie

   Key ratio20102009200820072006
   Earnings per share SEK 0,79 1,67 1,28 0,93 0,59
   Markets value, SEK Share price year end 16,5 23,1 10,2 16,0 24,3
   P/E ratio 20,9 13,8 8,0 17,2 41,2
   Equity capital per share SEK 6,32 6,43 5,48 4,80 4,32
   Dividend per share, SEK 0,90 0,90 0,75 0,60 0,45
   Dividend yield 5,5 3,9 7,4 3,8 1,9
   Cash flow from operating activities per share, SEK 0,37 0,17 2,23 0,97 1,33
   Number of shares year-end 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400

   fredag 2 december 2011

   Investera i Hm, eller inte? En etisk dimension i sitt sparande?

   Häromdagen lunchade jag med en kompis inom klädbranschen, vilket väckte en del tankar.
   Kompisen driver en klädfirma i mindre skala där kläderna tillverkas av fattiga mammor i Bolivia, som faktiskt får hyfsat betalt för sitt arbete.

   Är HM en neutral eller dålig etisk placering?
   Jämför man då med Hennes och Mauritz så ligger det i sakens natur att de kinesiska arbetarna får en dålig lön. Tja, hade de haft egna fabriker och sett till att arbetarna fått goda löner så hade det känts bättre att investera. Är det då oetiskt att äga aktier i HM? Ja, det beror nog på vad man jämför med. Hm ger människor jobb och de betalar åtminstone minimilönen i de länder de verkar i, om jag förstått rätt. Då är ju för låga minimilöner det landets politiska problem, och inte HM:s, kan man i alla fall resonera (med risk för att anses som trångsynt).

   Betydligt värre exempel finns!
   I min jakt efter intressanta aktier har jag sprungit på några mer udda bolag. National Presto (USA) såg t.ex. ut att vara ett väldigt bra bolag vid en titt på finanserna och deras hemsida. Innovativa amerikanska pizzaugnar, fritöser, popcornmaskiner och riskokare av högsta kvalitet och en bra ”slice” av den amerikanska konsumentmarknaden. Men en snabb titt i deras årsredovisning avslöjar att deras stora inkomstkälla är försäljning av ammunition till militären. Det bolaget går ”fetbort” (för att tala pizza- och fritörspråk.)

   Ett annat bolag som ratats är Sydafrikanska Illovo Sugar. Tanken var att hitta ett bolag exponerat mot råvarumarkanden med säkra (och undervärderade) tillgångar i form av markareal. Bolaget har sin verksamhet i Malawi, vilket i och för sig är ett välkommet tillskott av arbetstillfällen. Socker dödar möjligen, men det är inte den stora invändningen. Årsredovisningen beskriver också att arbetarna går i deras skolor och bor i deras bostäder, vilket närmast liknar livegenskap. Droppen var dock när de berömde sig för sitt säkerhetsarbete, detta år dog endast 2 arbetare. Nej, det är alldeles för mycket kolonialism och Tintin i Kongo över det hela!

   Så vad gör man?
   En grundregel borde vara att åtminstone undvika att äga sådant som direkt skadar människor, t.ex. vapen och cigaretter. Alltså försöker jag välja bort en fond där Swedish Match ingår. Man bör också undvika bolag som inte följer landets egna regler, dels är det inte etiskt och förr eller senare kommer det slå tillbaka mot bolaget.   Men vad skadar människor egentligen? Ett oljebolag förstör marken en tid men ser till att många tar sig till jobbet i tid, och Unilever har åtminstone gett undertecknad några extra glasskilon, men det är det kanske värt? Sådana här hyfsat neutrala investeringar är okey för mig. Och ”investerar” gör man väl på något sätt hela tiden, så man undrar var de som är kritiska till HM köper sina kläder?

   Drömmen vore att investera i ett bolag som faktiskt förbättrar världen, och jag tror mig ha några sådana i min portfölj. Kommer att beskrivas i en kommande artikel!

   Ett tips
   Måste slutligen göra lite reklam för Sajama websshop. Själv har jag shoppat där och känner mig som en i alla avseenden varm människa (utbudet är bland annat filtar, mössor, och tröjor av alpacka), trots att pengarna kommer från utdelningen av mina HM-aktier...   söndag 27 november 2011

   Hur börjar man spara? Några praktiska tips!

   Fick frågan av flera kompisar hur man kommer igång med ett sparande, därav detta försök till inlägg…

   Se först över det ”tvångssparande” du redan har
   Innan du funderar på att spara privat bör du se över dina PPM- och tjänstepensionspengar.

   Rent praktiskt är det ganska lätt att byta fonder på pensionsmyndighetens sida, men vilka ska man välja? Jo, välj antingen en fond med låga avgifter eller någon som slår verkligen slår index. Orkar du inte bry dig, se då till att du har statens förvaltningsalternativ AP7 aktiefond, så att du i alla fall får ner avgifterna. Pensionsmyndighetens fondvalsguide är också helt ok.

   Exempel på fonder som jag själv tycker är intressanta:
   • Seligson Global Top 25 Brands
   • Avanza Zero
   • Skagen Global
   • Skagen Kon-Tiki
   • Spiltan Stabil
   Tjänstepensionen är svårare att överblicka, särskilt om du jobbat på olika arbetsplatser och olika avtalsområden. Dumt nog är inte detta en enda pott med pengar utan i värsta fall olika ”slaskar”. Konsumenternas försäkringsbyrå har jämförelser över vad du kan välja mellan för de vanligaste kollektivavtalsområdena.

   Sänk belåningsgraden innan du sparar privat

   Spara bör man bara göra med pengar man kan avvara. Om du har hög belåningsgrad på boendet är det nog smart att först amortera för att skapa ett sparutrymme.  Och se till att du har en buffert för oförutsedda utgifter.

   Välj bank för ditt sparande
   Din vanliga löne- och bolånebank har antagligen möjligheter för sparande. Beroende på bank kan det vara ett bra alternativ, men se upp för dåligt utbud och höga avgifter.

   Svenskt kvalitetsindex gör mätningar av kundnöjdhet för banker. Se 2011 års undersökning här.
   Avanza, som jag själv valt, ligger i topp, och de satsar verkligen på kundservice.  De är inte en fullsortimentbank, så bolån och lönekonto får du ha i din vanliga gamla storbank.

   Välja kontotyp
   Du kan i huvudsak välja mellan vanlig aktie och fonddepå, investeringssparkonto (kommer från 2012) kapitalförsäkring eller sparkonto.

   I en vanlig depå skattar du 30% av vinsten och 30% av alla utdelningar. Därför har jag valt kapitalförsäkring, eftersom utdelningen där är skattefri. Dock dras cirka 1% per år i skatt oavsett hur utvecklingen varit. Jag kommer från 2012 att använda investeringssparkonto. Fördelen med det kontot är att utdelningarna i princip är skattefria, men att du till skillnad från en kapitalförsäkring faktiskt äger aktierna/fonderna vilket bland annat ger ett bättre investerarskydd.

   Sparkonto kan vara ett alternativ, framförallt på kortare sikt, och här skattar du 30% av räntan.


   Välja fonder, aktier eller sparkonto för sitt sparande?
   Det enklaste är att välja fonder. Se då till att du har fonder som antingen är billiga, typ indexfonder, eller sådana som verkligen slår index. Se rubriken ovan om PPM.

   Aktier har fördelen att du kan få ner avgifter och inrikta dina investeringar mot t.ex. utdelningsaktier.
   Kräver dock lite mer tid och intresse. Med utdelningsaktier får du också ett kassaflöde som varje år ger dig extra pengar att konsumera, återinvestera eller skänka bort. Tanken är också att utdelningen ökar från år till år om du har valt rätt aktier.

   Kortsiktssparande kan vara bra att ha i sparkonto, vilket i alla fall ger mer än lönekontot. På längre sikt är det tveksamt om det är ett "sparande" eftersom det inte kommer ge så mycket mer än inflationen, vilket aktier och fonder bör kunna ge. Konsumenternas bank och finansbyrå har bra jämförelser över sparräntor här. Binder man på 5 år kan man få så mycket som 4-4,5 % per år före skatt. Men till skillnad från utdelningsaktier betalas räntan ut efter periodens slut. Utdelningsaktier ger också en chans till högre ränta från början, ökad ränta från år till år, samt värdeökning på kapitalet.


   Portföljfördelning

   Ska man ha svenska fonder/aktier eller globalfonder/utländska aktier? Här finns såklart hundratals åsikter. Så här tänker jag själv: Se först till att du har hela bilden, där även PPM och tjänstepension ingår.

   Min totala fördelning är 65% Sverige och 35% utland. Att ha största delen svenska aktier och fonder är en god idé eftersom du får lägre avgifter och minskar valutarisken. Om dollarn eller euron minskar i värde blir dina utländska aktier/fonder dina investeringar mindre värda. Många svenska aktier som t.ex. HM och Alfa Laval är i praktiken globala aktier eftersom en stor del av försäljningen sker utomlands. En sådan ”svensk” aktie som Fenix Outdoor (naturkompaniet) tror jag har 90% av sina intäkter från utlandet.

   Mina aktier/fonder är också spridda över olika branscher. Överlag har jag mycket konsumentvaror då det borgar för stabilitet.

   En viss mängd kontanter på sparkonto kan vara bra, antingen som riskspridning, eller för att ta tillvara på köptillfällen som kan uppstå.

   Gå in stegvis!
   Gå in stegvis med ditt privata sparande, inte allt på en gång. Om du t.ex. har en större summa att placera, dela upp kapitalet i 6 eller 12 delar och var fullinvesterad om ett halvår eller år.

   lördag 19 november 2011

   Öka i Ratos?

   Har blivit lite sugen att fylla på i Ratos eftersom vårens utdelning kan tänkas bli över 7% i förhållande till dagens kurs.


   Om Ratos
   Ratos består av 19 olika bolag med skiftande verksamhet varav Anticimex är det mest kända. Men marknadsledande fönstertillverkare, Finska biografer och danska bredbandsleverantörer ingår bland annat. Det man kanske inte tänker på är att verksamheten sammanlagt är mindre konjukturkänslig än genomsnittet på Stockholmsbörsen. Trots att det handlar om ett riskkapitalbolag (inte så i ropet dessa dagar), så borde risken alltså vara lägre än index.

   Det som lockar mig är starka marknadspositionerna hos Ratos innehav, t.ex. Anticimex, Kvarndammen, Stofa och Euromaint och den höga utdelningen.

   Oförändrad utdelning?
   Utdelningen nästa år verkar bli oförändrad, enligt följande artikel i Dagens industri. Det innebär att du förhoppningsvis får 7% ränta på dina pengar om du köper idag, och det är ganska bra. Förra gången de sänkte utdelningen var under 90-talskrisen, och där är vi ju inte än.

   Som kuriosa pratade jag och en kompis med Arne för några år sedan efter en bolagsstämma om varför de delade ut mer än de faktiskt tjänade det året (mitt enda samtal med en VD om ni undrar). En förklaring till att de gjorde det var att de ville hålla en jämn utdelning över flera år och... att många stiftelser är ägare i Ratos (?). Stiftelserna var tydligen måna om att kunna lämna stipendier i samma utsträckning som innan och hade därför ett intresse av att utdelningen inte sänks. Detta hade jag ingen aning om innan!

   Värderingen
   Frågetecknet är väl värderingen utifrån PE-tal och eget kapital och liknande, vilket jag har lite svårt att beräkna. Däremot tycker jag den höga utdelningen räcker i sig eftersom jag bedömer den som relativt hållbar.

   Sälja något annat, eller?
   Funderar på att sälja lite i Procter and Gamble där värderingen är rätt hög. Dock är det en ruskig kvalitet i deras innehav, typ Yes och Pampers etc, så det är inte självklart. Eventuella säljtips tas tacksamt emot! Annars kan man alltid vänta tills det finns tillräckligt på kontot för en nyinvestering, men det tar ett litet tag...

   söndag 13 november 2011

   Korvskinn, advokater och begravningsbyråer?

   Vad är den gemensamma nämnaren för dessa? Jo, de går att investera i på börsen och är rejält tråkiga och närmast unika. Vad sägs t.ex. om en portfölj bestående av 20% korvskinn, 20% advokatbyrå och 10% begravningsbyrå, och slutligen 50% i en hederlig svensk indexfond? Inget förslag man får av den vanliga bankmannen i alla fall...


   Viscofan är en spansk korvskinnstillverkare som är marknadsledande. Fördelen med dem är att de tillverkar alla typer av korvskinn, sen orkar jag inte läsa mer, känns lite som korvstoppning...   Slater and Gordon är världens enda börsnoterade advokatbyrå. Konjunkturokänslig verksamhet och låg värdering. Noterad i Australien. Jag gillar denna bransch och tycker de verkar ha en stark ställning. Denna är jag riktigt sugen att köpa faktiskt!


   Invocare är en av få noterade begravningsbyråer. Konstig verksamhet att investera i, och när jag läste deras årsredovisning beskrevs det som negativt att dödstalen minskade (!). Det och den höga värderingen avskräcker.

   De två första är intressanta utdelningsaktier som jag ska kika närmare på vid ett senare tillfälle.

   onsdag 9 november 2011

   Hur jag hittar intressanta bolag

   Jag har en slags checklista för att hitta bolag som passar min strategi. Jag söker bolag som:

   1.       Funnits i minst 10 år
   2.       Haft utdelning i minst 5 år
   3.       Har en enkel verksamhet som man förstår sig på
   4.       Har bestående konkurrensfördelar
   5.       Jämn vinst och intäktsökning
   6.       Minst 3,5 % utdelning 2 år framåt, ej sänkning
   7.       Inte har sänkt sin utdelning 5 år bakåt
   8.       Har return on equity på minst 10
   9.       Har låg skuldsättning
   10.   Har en pålitlig ledning med egna aktieinnehav.

   Bonus om de har en tråkig eller ovanlig verksamhet!

   tisdag 8 november 2011

   Min portfölj

   Min portfölj i storleksordning:


   Hennes & Mauritz
   Världens bästa klädbolag. Låga skulder, hög utdelning och starka konkurrensfördelar. Gillar att varumärket är med på Top 100 brands, tillsammans med IKEA, och att de är långt framme inom sociala medier. Värderingen är inte låg, men kvalitet kostar.

   Skånemöllan
   En möjligtvis underskattad pärla på en mindre lista. Deras verksamhet är att mala mjöl, och utveckla egna mjölprodukter. Det som lockar är stabiliteten, konjunkturoberoendet, och tillväxt genom deras nya och unika kvarn. Fint kassaflöde för kärnverksamheten. Läsvärd artikel i jordbruksaktuellt

   Ratos
   Fin blandning av bolag som alla har en stark konkurrensfördel. Ett tydligt exempel är Anticimex. Även om du anstränger dig kommer du inte på någon konkurrent. Värderingen är svår, men kommande utdelningar är nog goda.

   Famous Brands (ZA)
   En sydafrikansk restaurangjätte som har ”allt”. Säker verksamhet, fin tillväxt, låg skuldsättning, starka varumärken och stigande utdelning.

   G & L Beijer
   Kyla och luftkonditionering. Marknadsledande i Europa och tillväxt i andra länder.

   Firefly
   Unikt bolag på stockholmsbörsen. Litet bolag men världsledande på brandsäkerhet. Konjunkturkänsligt, men 30% av intäkterna är stabila i form av service och underhåll.
   Konkurrensfördelen består bland annat av patent.

   Coca Cola (USA)
   Världens starkaste varumärke. Warren Buffets största aktieinnehav, vilket motiverar in plats i porföljen bara det.

   Betsson
   Historik av att ge väldigt mycket tillbaka till aktieägarna, både i form av kursuppgång och av utdelning. Konkurrensfördelar är något svåra att hitta, dock riktigt bra finanser, starkt varumärke och fina partnersamarbeten, t.ex. Arsenal. Det måste vara en bra referens för kommande uppdrag.

   Blackmores (AU)
   Ett hälsorelaterat bolag som är en vitamininjektion för varje portfölj.

   Truworth (ZA)
   Sydafrikas HM som har en ännu attraktivare värdering än Sveriges.

   Discovery Holdings (ZA)
   Innovativt försäkringsbolag baserat i Sydafrika, med växande intressen i Kina.

   Mekonomen
   Välkänt varumärke och på väg att bygga ett monopol inom bilverkstäder.

   Avanza
   Bästa sparbanken, mest andel nöjda kunder i kvalitetsmätningar. Avanza Zero en konkurrensfördel.

   Exxon Mobil (USA)
   Extremt stabilt för att vara oljebranschen. Kommer säkert att leda framtidens energimarknad, är t.ex. på gång att utvinna olja ur alger.

   Procter and Gamble (USA)
   Starka konkurrensfördelar i form av storlek och varumärken, t.ex. Pampers.

   Woolworths (AU)
   Australiensisk stormarknad med stabil och hög utdelning.

   Johnson & Johnson (USA)
   Starka konkurrensfördelar i form av storlek och varumärken, t.ex. Natusan. Gigantisk kassa.

   Kinnevik
   Investmentbolag med inriktning Telefoni, jordbruk m.m. Ingen tylig konkurrensfördel förutom Millicom.

   Beijer Alma
   Välskött verkstadsbolag med hög utdelning och fina marginaler.

   Novartis
   Schweizisk läkemedelsjätte med välkända produkter som t.ex. Voltaren.

   Atrium Ljungberg
   Fastighetsbolag som utvecklar köpcentrum.

   Handelsbanken
   Bank med låg risk och väldigt lojala kunder. Bäst i många kundmätningar via svenskt kvalitetsindex.

   Li Ning
   Kinas största skokedja, typ Kinas Stadium. Köpte alldeles för dyrt och kursutvecklingen har varit en katastrof.

   Alfa Laval
   Verksamt inom många olika branscher, lite som en tillväxtmarknadsfond.

   Telia
   Stabilt är bara förnamnet.

   måndag 7 november 2011

   Välkommen till min blogg

   För att lära mig mer om bloggande och om aktier, så har jag nu startat en blogg. Trevlig läsning!