söndag 31 mars 2019

Varför jag inte köper Swedbank


Swedbank är i ropet. Beryktade bloggare trycker på köpknappen och visst kan det vara en bra affär. Men jag tycker det är svårbedömt och det passar framförallt inte min strategi. Jag tror Swedbank kan tjäna som ett bra underlag för en diskussion. Låt oss se varför jag (oftast) inte hoppar på i lägen som dessa.

Skälen för köp
Nog finns ett antal skäl som talar för att köpa:
 • Verkar på en oligopolmarknad
 • Out of favor
 • Förmodat låg värdering
 • Kriser brukar gå över
 • Hög utdelning 
Skäl för att avstå
Sen finns ett antal skäl för att avstå. Dels rationella men också subjektiva ur mitt perspektiv:
 • Jag kan inte alls bedöma risken. Och en risk brukar inte komma ensam. Hur stor är risken att de inte får handla i dollar? Vad händer då? Hur stora böter är aktuella? Detta är avgörande för mig, men vi går vidare.
 • Långsiktigt ser jag inte strukturell tillväxt. Risken är att uppstickare tar de mest attraktiva delarna av verksamheten på sikt. För att tala Hemingway-språk så kan storbankernas situation påminna om "Den gamle och havet" där vissa köttstycken redan börjat slitas loss.
 • Oligopolmarknaden kan påverkas av att bankman/bankkontor/knarrande ekgolv inte klingar lika väl hos den unga generationen. När allt finns i appen, blir inte allt en "commodity"?
 • Swedbank är ett storbolag. Jag tror man lättare hittar värde bland sånt som inte är välbevakat. Skulle jag aldrig köpa då? Om 20 procents direktavkastning t.ex.? Nja, det borde avspegla  ökad risk, i alla fall för ett välbevakat bolag. 
 • Min investeringsstil är inte contrarian utan att köpa underskattade och oupptäckta tillväxtbolag. Swedbanks försäljningstillväxt de senaste 5 åren är 3,5 procent per år = för dåligt för mig.
 • Generellt tror jag man ska äga "best in class" och att nöjda kunder är viktigt. Swedbank hamnar dåligt i SKI-mätningar.
 • Jag undviker oftast bank, infrastruktur, telekom och försvar på grund av risken för smällar. Hur många skandaler de senaste åren har inte skett i just de branscherna?

Vad vill jag äga då?
Skulle jag ändå köpa banker tycker jag HDFC och Bank Rakyat smäller mycket högre. De bolagen har en helt annan tillväxt framför sig eftersom de verkar på marknader (Indien/Indonesien) som inte är mogna. Att många nya konsumenter och företag blir kunder i framtiden är bättre än att på en mogen marknad låna ut mer till befintliga kunder. Tillväxten de senaste åren är över 20 procent för HDFC och 16 procent för Rakyat.

Och till sist kanske ska nämnas: Jag äger en bank! Försäkringsbolaget Discovery Ltd håller på att lansera världens första bank som bygger på "behavioral finance". Det är något annat än en trött storbank på en mätt marknad. Bolag som Discovery Ltd vill jag hellre äga, utan tvekan.

söndag 24 mars 2019

Portfolio management

Vilka aktier man väljer är superviktigt. Men hur man hanterar portföljen under tiden spelar också stor roll. Har inte skrivit så mycket om "Portfolio management", även om det tangerar mina portföljregler.

Portföljreglerna finns beskrivna i ett tidigare inlägg. Den korta resumén är att jag nu som standard vill ha 10-15 bolag, högst 20 stycken, med 4 till 25 procents andel. 25 procents andel är absolut max, vid mer än 15 procent börjar jag bli nervös och vid 20 tilltar både segerrus och oro. Det krävs alltså mycket för att jag inte ska minska innan ett bolag når 25 procent. Normal andel är 5-6 procent. Om bolaget går under 4 procent triggas ett beslut - öka eller sälja av.

Minska, sälja av eller öka?
Jag minskar i ett bolag om:
 • Det går över 25 procents andel eller påverkar nattsömnen innan dess (=fått för hög vikt).
 • Min conviction har sänkts beroende på något som hänt med bolagets konkurrensfördelar, tillväxt eller värdering. 
 • Jag vill omfördela till ännu bättre case (används med försiktighet).

Jag säljer av ett bolag om:
 • Om det går under 4 procent, och jag inte vill öka. 
 • Caset har oavsett vikt förändrats till det sämre. Tillväxten eller konkurrensfördelarna kan ha försvagats eller förtroendet för ledningen försvunnit. Värderingen kan också blivit orimlig. 
 • När jag gjort fel bedömning av bolaget och väl kommer på det!

Jag ökar i ett bolag om:
 • Det går under 4 procent och jag fortfarande vill äga det
 • När jag fått en ökad conviction i ett befintligt bolag. Starkare tillväxt, konkurrensfördelar eller lägre värdering är t.ex positivt.
 • Jag kan också gå in stegvis när jag köper nya bolag.

Och några ord om "conviction". Det jag vill ha i bolagen är en möjlighet att i allra bästa fall få 15-20 procent per år i totalavkastning över lång tid. Förändringar i bolagen ska ställas mot detta mål/vision. En sämre rapport, som inte bara är ett hack i kurvan, kan leda till lägre convicsion. Då är det logiskt att minska. Risken är såklart att man i efterhand (över)reagerar på nyheter, så det gäller att verkligen utvärdera mot de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

Notera att det är förväntad utdelning + tillväxt som ger totalavkastningen. Ett bolag med 1% direktavkastning kräver 14% tillväxt medan 8% direktavkastning kräver 7% tillväxt. Annat spelar också in, t.ex. möjlighet till uppvärdering. 

Rätt eller fel?
Vad tycker du om mina tankar? Jag vill ha ett absolut tak (max 25%) för att inte påverkas för mycket. Vunnen nattsömn är viktigare än förlorad avkastning. Små innehav får inte heller bli för små: en 5-bagger ska märkas, vilket matematiken säger är 400 procent upp. Med start på 5 procent skulle de gå till 20 procent av portföljen, allt annat lika, vilket ändå är okey. Och jag agerar på förändrad conviction och ökar eller minskar därefter.

Hur sköter du förändringar i portföljen? Och vad har du för max- och miniminivåer? Likaviktning hade varit smidigt. Men jag tror mer på vissa bolag och jag vill kunna behålla vinnare så länge som möjligt.

söndag 17 mars 2019

Köpa Home Depot i tidigare läge?


Spaningen efter spegelinvesteringar fortsätter. Förra veckan var det Avanza som testades som "tidsresa". Den här gången kollar jag på Filippinernas motsvarighet till Home Depot. Filippinerna är som sagt en tillväxtekonomi och BNP-tillväxten är över 6 procent. Medelklassens tillväxt nämns i en bra artikel. Man kan tänka sig att detta bolag fångar just den tillväxten.

Wilcon Depot 
Wilcon Depot är den ledande heminrednings- och byggvaruhandeln i Filippinerna, tänk Home Depot i USA. De kom in på börsen så sent som 2017 men har funnits i landet sedan 1970-talet och i större skala sedan 2003. Här en video som visar hur affärerna ser ut.

Se gärna uppgifter om värdering och prognoser på 4-traders, hemsidan, och senaste presentationen. Presentationen kring IPO:n ger en bra bild av konkurrensen.

Nyckeltal
I dagsläget handlas bolaget kring 16 PHP och P/E är kring 38 på rullande tolv månader. För 2017 ligger nettomarginal på 8 procent, ROE på 14 procent.

På prognoser hos marketscreener är P/E för 2019 ca 32. Det förväntas sjunka till 26 för 2020 och 22 för 2021. Sammantaget är bolaget inte billigt och tillväxt är inprisad.

Positivt och negativt
Positivt är att
 • Liknande affärsmodeller håller globalt, ofta är det några få stora aktörer. 
 • Dessa typer av bolag är ännu inte särskilt drabbade av e-handels framväxt. 
 • Ett favoritfondbolag, Grandeur Peak, är inne i bolaget
 • Just heminredning och byggrelaterade inköp kan fånga medelklassens tillväxt fint. De rör sig från låg till övre medelklass, se gärna tabell 8 i den här rapporten.
Negativt är
 • Att bolaget är ungt på börsen, vilket alltid är en risk. 
 • Värderingarna i Filippinerna är höga och Duterte är också en risk även om det inte är så troligt att han lägger sig i den här typen av bolag. 
 • Allt inom retail kan påverkas av e-handeln. Home Depot är innovativa. Kan ett mindre bolag leverera på den punkten utan att dra på sig för mycket kostnader? De har online, men hur långt fram är de?

Synpunkter
Tror du det är värt att kolla vidare på caset? Jag tror att den ledande kedjan kommer gynnas av medelklassens framfart och att det är en väldigt lång trend. Men värderingen är i högsta laget. Jag tror bolaget är värt ett högt pris, men betalar ogärna över P/E 20 på förväntad vinst två år framåt.

Vad tror du om detta bolag? Jag landar nog i "för dyrt" men är högst påverkbar :) Hade bolaget haft samma historik, marknadsposition och värdering som Italtile hade jag köpt direkt.

PS) Tittar även bland annat på Concepcion (AC/rulltrappor), Century Pacific (burkmat), Philippine Seven (7-eleven) och Macroasia (flygunderhåll). Om någon vill kika på dem och diskutera vore det kul!

söndag 10 mars 2019

Köpa ett "Avanza" i ett tidigare läge?


En fördel med att titta globalt när man investerar är att man kan hitta "spegelinvesteringar". Alltså att utgå från ett ett lyckat västerländskt bolag och köpa en kopia i tidigare läge. Jag har nu hittat en motsvarighet till Avanza i Filippinerna. I bästa fall kan sådana bolag vara tidsresor där köper ett bolag tidigt, dessutom på en marknad som växer snabbare.

Filippinerna är en tillväxtekonomi och BNP-tillväxten är över 6 procent. Bolagens målgrupp medelklassen, växer starkt. Här är en bra artikel om det. Om man ska köpa bolag i Filippinerna är det lågutdelare som gäller eftersom källskatten är 30%. En utdelning beskattas då med 45% eller i värsta fall 60% om man inte kan göra avdrag. Köp i vanlig depå är det som gäller.

Kort om bolaget
COL Financial är ett småbolag som är Filippinernas största oberoende internetmäklare för privatsparare. Aktiehandel är deras kärna, men de har även ett fondtorg vilket de är först med i landet. De tjänar pengar på räntenetto, courtage och avgifter av olika slag. Jag uppfattar ändå att de står på spararnas sida. De försöker utbilda folk via olika kundcenter och event. Och senast jag kollade på deras Facebooksida puffade de för indexfonder. Se gärna hemsidan, IR-sidorsenaste rapport och investerarpresentation. Antalet kunder ökar ganska snabbt och stabilt kring 20% per år.

En överblick av marknaden för nätmäklare finns i denna artikel. I korthet så är COL den största och mest välkända nätmäklaren och har troligtvis den bästa produkten.

Nyckeltal
I dagsläget handlas bolaget kring 18 PHP och P/E är kring 18 på rullande tolv månader. Bolaget är skuldfritt.
 • ROE TTM 31%
 • ROE snitt 5 år 22%
 • EPS-tillväxt snitt 10 år 11%
 • EPS-tillväxt snitt 5 år 4%
 • Cash flow-tillväxt snitt 5 år 4%
 • Revenue-tillväxt snitt 5 år 8%
 • Revenue-tillväxt snitt 3 år 10%
 • Revenue-tillväxt TTM 27%
Jämförelse med Sverige
Trots att COL är störst har de bara 250 000 kunder av 100 miljoner människor. Man kan jämföra med Avanzas 830 000 kunder av 10 miljoner människor. Om COL, galet hypotetiskt, skulle ta halva landet skulle de växa 200 gånger, jämfört med Avanzas 6 gånger. Och sett till antalet människor i landet är potentialen 10 gånger större än hos Avanza. Och man kan väl gissa att folk snabbare blir rika i ett land med 6% BNP-tillväxt än med 1%?

En viktig skillnad är att alla kör samma courtage, 0,25%. COL är alltså inte en lågprisaktör utan konkurrerar med andra faktorer som sajt, utbildningar, kundnöjdhet och utbud. En risk är att priskriget kommer till Filippinerna. Men till skillnad från Sverige är COL den klart ledande aktören. Ungefär som om Avanza inte hade haft Nordnet att tampas med, även om sånt kan sporra utvecklingen. 

Något att ha med sig är att sparkulturen nog är rätt annorlunda. Här är en läsvärd artikel på temat. I artikeln sägs att 8 procent har någon form av sparande eller försäkring. Extrem potential? Eller så tar förändring tid eftersom mentaliteten "här och nu" lever kvar?

Positivt och negativt
Positiva faktorer som gör mig sugen på köp:
 • COL är en av få stora aktörer vilket troligen är något strukturellt. Bankerna kommer alltid premiera sitt eget utbud, vilket skapar utrymme för Avanza, Nordnet, Schwab och COL.  
 • Historien visar att de nätmäklare som var störst ofta fortsätter leda. First mover advantage? Eller så är det survivalship bias, att vi bara ser de som lyckats?
 • Marknaderna är oftast lokala, inte globala, trots att vi talar om digitala verksamheter. Som exempel lanserades den första nätmäklaren i Malaysia under 2017.
 • Betygen av COLs anställda är goda.
 • Marknaden att växa på är enorm, både i antal människor och ökad rikedom.
 • I grunden är bolaget lätt att bevaka. Är de fortfarande den största nätmäklaren? 
 • Få fonder är inne i bolaget, men några finns. Och en seriös japansk firma har köpt in sig.
 • Ganska lång och stabil börshistorik.
Ett antal negativa faktorer och risker finns också:
 • Riktigt svårköpt bolag, dålig omsättning, maxcourtage, telefonorder, källskatteproblematik, you name it. Då måste man vara såväl övertygad som långsiktig. 
 • Lär går sämre i sämre tider. 1/3 av av intäkterna är från räntor och aktielån.
 • Saker kan förändras ganska snabbt i den digitala världen. 
 • Priskriget har inte kommit till Filippinerna. 0,25% Courtage är standard. Här finns risken för marginalsänkning och bolaget är inte bäst på pris. Trenden globalt är lägre priser, jfr med Robin Hood i USA och denna rapport.
 • Den stora ökningen för Financial services är från övre medelklass till hög medelklass. I Filippinerna är rörelsen mer från låg till övre medelklass. Ska de köpas om 5-10 år?
 • Inga av mina favoritfonder är inne i bolaget.
 • Duterte är nog en risk i sig.
Överkursnegativt
Men jag har även några mer detaljerade negativa saker som jag funderar på:
 • Är de tillräckligt noggranna? Årsredovisningen för 2016 och 2017 finns inte på webbplatsen, Presentationer finns för nästan alla kvartal. 2017 skedde ett misstänkt dataintrång. Rapporten i somras var 5 dagar sen även om de sade till innan. 
 • En intäktspost genom åren under other income förstår jag inte, exempelvis:”Meanwhile, other income included P17.2 million worth of trading gains from the sale of clients’ unexercised stock rights”. Hur kan de tjäna pengar på det? Blir det konstiga incitament?. 
 • Vinst- och försäljningsökning senaste 5 åren är inte fantastisk, däremot har de tagit fart på slutet, viket bland annat kan ha att göra med att de lanserade ett fondtorg. 
Synpunkter?
Jag är väldigt intresserad av detta case. I bästa fall är det ett tidigt Avanza i ett tillväxtland. Tesen är simpel, att en framväxande medelklass kommer att spara mer och att den största aktören gynnas. Men jag är rädd att bolaget går (mycket) sämre i lågkonjunktur och att det fortfarande är för tidigt.

Kan inte bestämma mig om det här är ett klockrent, högrisk, simpelt eller svårt case. Potentialen är enorm, men nog finns det risker. Har varit hyfsat nära att köpa in en provpost, men det här är ett bolag och bransch man faktiskt kan åsikter om som hobbyinvesterare! Så vad säger ni? Vad gjorde att Avanza/Nordnet lyckades, vad är viktigast i ett sånt här case?

Ps) Tack till @framtidsaktier @aktieaffärer och @nils_petter87 på Twitter som jag diskuterat caset med och fått värdefull input från. Följ dem gärna!

onsdag 6 mars 2019

Aktiepub hos Erik Penser Bank 3 april


Nästa aktiepub blir onsdag den 3 april kl 18. Denna gång hos ingen mindre än Erik Penser Bank (stort tack för det!). Adressen är Apelbergsvägen 27 i Stockholm och upp till 50 platser är bokade. De bjuder på mat och dryck.

Vi kommer också få en kortare presentation av bolaget Upsales. Här är en kort beskrivning:
"Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara för CRM, marketing automation och analys. Bolaget har varit kassaflödespositivt sedan starten 2003. Under 2018 omsatte bolaget 57 mkr varav 84 procent bestod av prenumerations-intäkter. Upsales avser att notera sig på Nasdaq First North under våren 2019."
Lokalen gör dessutom att vi lättare kommer kunna presentera case för varandra. En avskild hörna finns med en hederlig whiteboard. Därför är det extra kul om de som vill förbereder att dra något case (såklart helt frivilligt).

Hoppas ni uppskattar konceptet och att platserna fylls! Om det här blir lyckat så hoppas vi på fler gånger. Och kom ihåg att gå till rätt ställe :-)

Skriv något i kommentarsfältet så har du en plats. Välkomna, och tack Erik Penser Bank på förhand!

söndag 3 mars 2019

Hur fånga medelklassen? Var sker tillväxten?


Alla letar efter tillväxt, men var finns den? Ser man till den växande medelklassen finns tillväxten i Asien och Afrika. Och särskilt inom branscher som rekreation, resor, utbildning och hälsosam mat. Jag vill försöka hitta fler case på dessa teman och ska ta bakgrunden till det.

Asien och Afrika ökar starkast
Enligt Fundsmith ökar medelklassen sin konsumtion på det här sättet:
 • 8,1 procent per år i Asien, 
 • 4,4 procent per år i Afrika
 • 4 procent per år i Mellanöstern
 • 1,5 procent per år i Sydamerika
 • 1 procent i Europa
 • 0,6 procent per år i Nordamerika
Det här ser jag som en bottenplatta för mitt investerande. Jag tror man missar något väsentligt om man är Europa eller USA-fokuserad. Det är ju i Asien och Afrika som den starkaste tillväxten sker. Givetvis kan man nå det genom bolag noterade i Europa eller USA, men det är svårt få en hög andel, särskilt om man vill äga mindre bolag. Hursomhelst, medelklassen växer främst i Asien och Afrika. Skiftet i världens medelklass syns också i den här rapporten, sid 11.

Men vad konsumerar man då? Det är nästa fråga.

Vad konsumerar man mer av?
Vad köper man mer av om man får det bättre ställt? En tänkvärd och enkel sammanfattning finns i en Valuewalk-artikel från 2018. Missa för allt i världen bilden i mitten. Den är klart "Rosling-style" och visar konsumtionen i tre vågor. I den sista vågen finns: e-handel, underhållning, resor, hälsovård, nyttig mat, lyxvaror, alkohol och liknande.

Man kan också dra lärdom av en rapport från HSBC daterad 2012, som gäller medelklassen 2050. Extremt intressant är sidan 8. Den visar ökning av konsumtionen inom olika produktkategorier vid ökad inkomst. En förändring från lower-middle till high middle class innebär tex att man spenderar på följande sätt:

 • Resor x10
 • Restauranger x9
 • Finansiell service 8x
 • Hälsovård x7
 • Möbler x7
 • Transport x6
 • Utbildning x4
 • Mjölk, ost, ägg x3
Det här tror jag kan vara värt att kika närmare på och hitta case på i den mån jag inte har. Nu är det säkert stora skillnader mellan olika länder. Och millennials kanske lägger allt på digitala produkter, kategorin finns inte särredovisat i rapporten från 2012. Men jag tror ändå man kan dra vissa slutsatser över intressanta teman.

Är du med på resan?
Jag vill definitivt nå medelklassens tillväxt i mina investeringar. En nyttig övning, särskilt om man levt ett tag, är att fundera igenom sina egna konsumtionsmönster. Nog har det förändrats i takt med att man blivit äldre och rikare? Och nu har vi en ung befolkning i Asien och Afrika som kommer göra samma resa. Den resan vill jag vara med på, i mina investeringar. Vill du?

Hur fångar dina investeringar tillväxten i Asien och Afrika?