lördag 7 oktober 2023

Portföljuppdatering höst 2023

 


Idag är det dags för en portföljuppdatering. Portföljen består av 14 bolag, de flesta icke-cykliska och många finns, kanske lite otippat, i Indonesien. Även Filippinerna, Sydafrika, Singapore och kakel väger tungt. Alla bolag har relativt låg free floatlåg bolagsstorlek och låg värdering. Samtliga har också en mycket låg skuldsättning vilket sänker risken och säger något om ledningens syn på risk. Se gärna inlägget om min strategi.

Sedan sist har jag köpt in två bolag: Champion Pacific och Delfi, mer om det nedan. Jag har sålt Micro-Mechanics. Detta beror på att jag inte vill äga ett bolag med relativt stor andel av försäljningen i Kina, i en politiskt känslig verksamhet (halvledare). Till det kommer risk för VD-byte. Visst, de är globala med verksamhet även i Kina, men risken är för stor för mig, särskilt när Kina rör sig åt fel håll. 


Century Pacific (13 procent) 

Superstarkt konsumentbolag i Filippinerna. Går från sina tre M (marine, meat, milk) till fler delar som kokosvatten. växtbaserat köttväxtbaserad fisk och djurmat. De dominerar de lokala butikshyllorna, har en smart och välutbildad ägarfamilj, hög innovationstakt och hållbar profil. Farligt att säga kanske, men jag ser bolaget som en lågriskinvestering mot emerging markets. Noterbart är att Grandeur Peak nyligen har köpt in sig.

Filippinerna är en i mina ögon underskattad story och deras medelklass förväntas växa starkt framöver. Riskerna är främst politiska, dels om Kina/Taiwan hettar till och dels om Bong Bong Marcos driver landet i fel riktning. Sen är värderingen inte direkt låg, men motsvarande kvalitetsbolag i väst kostar mycket mer. Jag har ändå minskat något i dem sedan sist av två skäl, dels är bolaget inte uppenbart billigt och dels vill jag inte ha alltför hög portföljandel i Filippinerna.
 • Info: 28 PHP, P/E 20 (TTM), EV/EBITDA 13, 1 850 m USD (smallcap). Free Float 34%
 • Mitt inköpsår: 2020. Fonder som äger: Tundra, Fidelity, Templeton, Grandeur Peak 
 • Megatrend: Ökad filippinsk medelklass, nyttiga produkter 

Arwana Citramulia  (10 procent) 

Indonesiskt kakelbolag med starka lokala konkurrensfördelar. Extremt fin historik, hög direktavkastning, skuldfritt och ROE över 30%. Kakel är något som den växande medelklassen troligen vill ha mer av, på grund av högre bygg- och levnadsstandard. Risker finns i form av kinesisk import. Ett problem är stor energiåtgång vid tillverkningen, vilket kan leda till minskade marginaler vid höga energipriser samt vissa frågetecken för hållbarheten. Men produkterna håller extremt länge, vilket ändå måste vara hållbarhet i ordets rätta bemärkelse (!).  

De senaste rapporterna har inte varit så bra, men en simpel förklaring är svåra jämförelsetal. För intresserade finns en bra intervju med management. Det jag tar med mig från den är att kinesisk import kanske inte är ett så stort hot som man kan tro. Marginalerna bör också bli bättre över tid då de satsar på mer högmarginalkakel, och tillverkningskostnaderna går stadigt ner på grund av nya effektivare anläggningar (även om det finns en gräns). Noterbart är att Swedbank Robur EM köpt in sig.
 • Info: 740 IDR, P/E 11 (TTM), EV/EBITDA 7,5, 370m USD (smallcap). Free Float 47%
 • Mitt inköpsår: 2021. Fonder som äger: Grandeur Peak, Fidelity, Swedbank Robur EM
 • Megatrend: Badrum och inredning i Indonesien (ökad medelklass)

Karooooo (10 procent)

Mitt mest teknikinriktade bolag. På ytan ett svårt SaaS-bolag med USA-listning, kort historik, HQ i Singapore och stor försäljning i Sydafrika. Men gräver man djupare finns ett världsledande SaaS-bolag med fin historik och låg värdering som rider på en megatrend. Telematik/Fleet Management har icke-cykliska inslag och ger stora besparingar i tid och pengar. De satsar på att växa i Asien, särskilt Singapore, Indonesien och Filippinerna - där Coca-Cola Filippinerna kan vara en stark referenskund. 

Detta är ett bolag där du får både stark tillväxt och utdelning. Historiskt växer försäljningen med 15-20% men de värderas som ett tråkigt bolag. Visst är jag rädd för ökad konkurrens, men det finns ett fåtal större spelare och hela branschen växte fram i Sydafrika. Vanliga affärssystem är inte tillräckligt bra och har ett annat syfte. Bilarnas egna lösningar är också för begränsade, samt kopplade just till det egna bilmärket. Tesen i caset är att bolaget är annorlunda om fem år. Idag står Sydafrika för 75% av intäkterna, om fem år är det mycket lägre. Ökad skalbarhet kommer också visa sig. Jag har ökat.

 • Info: 22 USD , P/E 20 (TTM), EV/EBITDA 8, 670m USD (smallcap). Free Float 25%
 • Mitt inköpsår: 2021. Fonder som äger: BMO, Saltlight
 • Megatrend: Uppkopplade bilar/telematik/fleet management 


Ekadharma 
(8 procent).

Ett av portföljens billigaste bolag, ca 5 i EV/EBITDA, för en långsamt växande marknadsledare. Jag ser tejp som en hyfsat intressant förbrukningsvara eftersom den liksom banker når många branscher: bygg, förpackning, industri, livsmedel och biltillverkning. Småtråkigt bolag som inte har den starkaste försäljningstillväxten, men värderingen kompenserar. Det bolag som jag ägt längst tid! 

En underskattad detalj med bolaget är att det handlas i nivå med bokfört värde, vilket till 60-70% är mark och fastigheter. Jag äger inga direkta fastighetsbolag men i detta och AS Company kan man nästan säga att man får fastigheterna "på köpet". Risken är att inga fonder är inne, men jag tror att det beror på bolagets storlek och låga free float. Risken är också att huvudverksamheten - tejpen - får ökad konkurrens och att marginaler och försäljning går ner. Förädlingsvärdet är kanske inte så stort och varumärket spelar kanske mindre roll, men bolaget har som helhet riktigt stora värden. 

 • Info: 252 IDR (split), P/E 13 (TTM), EV/EBITDA 5, 60m USD (microcap). Free Float 19%
 • Mitt inköpsår: 2017. Fonder som äger: -
 • Megatrend: Indonesisk tillväxt, mot många olika sektorer

Ultrajaya (8 procent)
Indonesiskt Buffett-bolag som bevakas av få analytiker. Konsumentprodukter och etta i sina nischer: Mjölk, te och ost. Oavsett hur många Oatly som noteras i väst är vanlig mjölk på frammarsch i Indonesien (se sid 9) och nivån på mjölkdrickandet är låg jämfört med grannländerna. De gynnas av att satsa på lokal, färsk, mjölk genom mindre importberoende än konkurrenterna. Viktigt är att de är innovativa och satsar på nya och hälsosamma produkter, och te-delen är en favorit: Teh Kotah är klar marknadsledare. Samarbetet med Kraft och japanska te-bolag säger något om styrkan i bolaget.

 • Info: 1 720 IDR, P/E 18 (TTM), EV/EBITDA 12, 1100m USD (smallcap). Free Float 20%
 • Mitt inköpsår: 2017. Fonder som äger: Grandeur Peak, Fidelity
 • Megatrend: Mjölk och te i Indonesien (ökad medelklass)

Italtile (8 procent)

Extremt stabilt kakel-bolag, låga skulder, äger sina fastigheter, har "hela kedjan" och är en demografisk vinnare. Trots svåra jämförelsetal på grund av Corona-doping har de levererat stabila siffror. Kakel är en tidlös produkt och bolaget har en riktigt stark marknadsposition i Sydafrika och växer i södra och östra Afrika. Är tillsammans med Arwana ett av två starka kakelbolag i portföljen.

Jag har minskat i dem, framförallt för att vikten var hög och att jag ville köpa in två nya bolag. Sydafrika har också sina problem, elbrist drabbar såväl konsumenter som företag. Men bolaget är starkt, och man kan inte tänka sig att konkurrenterna rusar in, åtminstone till Sydafrika. 

 • Info: 108 ZAR, P/E ca 10 (TTM), EV/EBITDA 5,5, 750 m USD (smallcap), Free Float 31%,   
 • Mitt inköpsår: 2019. Fonder som äger: Grandeur Peak, Swedbank Robur Small Cap EM  
 • Megatrend: Badrum och inredning i Afrika.

RFM (7 procent) 
Mitt andra filippinska bolag sysslar med vardagslyx i olika former. De dominerar inom pasta, glass och mjöl. Framförallt glass-delen är intressant då den är ett joint venture med Unilever med hög marknadsandel. Konsumtionen borde öka i takt med ökad medelklass. Pasta är intressant nog inte vardagsmat utan något som äts t.ex. vid födelsedagar och nyår. 

Värderingen är låg, sett till historiken, stabiliteten och marknadspositionen. Jag äger mycket hellre detta bolag än de dyrare alternativ man hittar här i väst. Ingen snabbväxare, men kompletterar Century Pacific bra genom att vara tråkigare och billigare. Bolaget går lite trögt och troligen är glassdelen juvelen i kronan, som håller uppe marginalerna.

 • Info: 3 PHP, P/E 11 (TTM), EV/EBITDA 5,5 180m USD (microcap). Free Float 48%
 • Mitt inköpsår: 2021. Fonder som äger: Fidelity
 • Megatrend: Glass och pasta i Filippinerna (ökad medelklass)

Delfi (5 procent) 

Hidden Champion, ledande chokladbolag i Indonesien, listat i Singapore. Icke-cykliskt och det är högst sannolikt att chokladkonsumtionen kommer öka i takt med ökat välstånd. På sikt är de kanske också en uppköpskandidat för större spelare. Mycket intressant är att dessa beskrivit marknaden som en kamp mellan David och Goliat, och att Delfi är svåra att slå. Konkurrensfördelen är att de har "satt smaken" för choklad medan multinationella företag knappast lär anpassa sina produkter till en lokal marknad.

 • Info: 1,21 SGD, P/E 11 (TTM), EV/EBITDA 6, 560 m USD (smallcap). Free Float 46%
 • Mitt inköpsår: 2023. Fonder som äger: Swedbank Robur EM, Fidelity, Squad 
 • Megatrend: Ökad indonesisk konsumtion

Argent Industrial (5 procent) 

Sydafrikanskt litet konglomerat inom tillverkning. Riktigt billigt bolag med låga skulder. Värderas ungefär som ett Sydafrikanskt okänt skräpbolag men är ett allt mer globalt bolag med god och växande kvalitet. Jag gillar att de har en stor andel av sin försäljning och vinst i UK vilket ger en valutadiversifiering. Noterbart är att alla sydafrikanska bolag jag äger har någon form av valutahedge. 

Riskerna är de eventuellt cykliska inslagen. Men de har många bolag i många olika branscher, allt från flygplanstankning till kaminer och persienner. Jag uppfattar ändå att de inte är för cykliska för att äga utan är starka i smala nischer och att värdeskapande pågår. Se analyser av bolaget här. Jag har ökat då jag ser stora värden i detta bolag.

 • Info: 160 ZAR, P/E 4 (TTM), EV/EBITDA 2, 46 m USD (nanocap). Free Float 54%
 • Mitt inköpsår: 2022. Fonder som äger: Inga välkända 
 • Megatrend: -

AS Company (5 procent) 

Grekiskt leksaksbolag med låg värdering och lång historik. Risker är demografisk motvind (färre barn) och att cirka 60% av inköpen görs i Kina/Hong-Kong. Men leksaker globalt ligger på 70-75% och detta är inte politiskt känslig verksamhet. AS är inget megatrends-bolag, utan ett klassiskt värdecase. De har ca 19 miljoner Euro i "cash and short term investments" mot ca 30 miljoner Euro i börsvärde. Verksamheten värderas lågt, ja riktigt lågt, trots att den är icke-cyklisk.

Något att fundera på är diversifieringen mot hotell på Kreta. Nog kan det tyckas vara märkligt men man kan också se det som ett oförändrat värdecase, bara att kassa och obligationer till viss del byts mot hotell, som kan ge kassaflöden. Och mark på Kreta har alltid sitt värde. Men här finns ändå ett frågetecken för ledningen. Och Squad och 3K är bra fondbolag, men de äger flera bolag i Grekland där corporate governance eller ägare kan vara åt det tveksamma hållet. Fondägande är inte den tydliga "ok-stämpel" som det många gånger annars är. Men jag tycker att den låga värderingen kompenserar för riskerna. Läs mer om bolaget hos framtidsinvesteringen

 • Info: 2,3 Eur, P/E 12 (TTM), EV/EBITDA 3, 32m USD (nanocap). Free Float 36%. 
 • Mitt inköpsår 2022, Fonder som äger: 3K (en grekisk värdefond), Squad
 • Megatrend: -

Champion Pacific (5 procent)

Läkemedelsförpackningsbolag som likt Uni-Charm har japanska huvudägare. Mycket billigt och ett indirekt sätt att nå den indonesiska läkemedelsbranschen. Inte en tillväxtraket på något sätt utan ett värdecase med en värdering man sällan hittar hos icke-cykliska bolag. Läs mer hos Framtidsinvesteringen om bolaget. De har andra förpackningar också, men läkemedelsdelen är störst och viktigast. Risken är att inga fonder är där, men det beror på storleken och låg free float.

 • Info: 450 IDR, P/E 8 (TTM), EV/EBITDA 2,7, 28 m USD (nano). Free Float 15%
 • Mitt inköpsår: 2023. Fonder som äger: - 
 • Megatrend: Läkemedel i Indonesien

K2 LT (4 procent)

Portföljens minsting, sett till marketcap. Det bolag som är mest oprövat, men jag tycker det är lovande. Kremering är också en väldigt säker och icke-cyklisk verksamhet, som globalt vinner mark, så även i Litauen. 

Problemet är att konkurrensen ökar i grundverksamheten kremering; Dels på västkusten (Klaipeda) men också i Vilnius. Även om man är störst och har bästa läget är den utvecklingen inte bra. Man får se kremeringsdelen som en kassako, en långsamt växande sådan. Min tro är att tillväxt försvinner av konkurrensen, inte att den verksamheten faller ihop. Marknaden växer ju i stort. Men det blir ännu viktigare hur de andra tillväxtsatsningarna presterar, och då tänker jag på lokalerna för begravningar (kapell-verksamheten). Se senaste presentationen.

 • Info: 25 Eur, P/E 15 (TTM), EV/EBITDA 12, 8m USD (nano). Free Float 45%
 • Mitt inköpsår: 2021. Fonder som äger: Inga välkända 
 • Megatrend: Ökad andel kremering och högre dödstal pga demografin

Sarantis (4 procent)

Ett grekiskt/östeuropeiskt Procter & Gamble eller Reckit Benckiser. Marknadsledande för hushållsprodukter, smink, hudvård etc. Billigt och lång historik. Tråkigare och mer stabilt än Kri-Kri. Gör förvärv då och då, men köper aldrig dyrt. Ett värde-investmentbolag med defensiv profil. Bredden i satsningarna är ganska stor, från lyxig kosmetika till soppåsar. Just den sistnämnda delen kan man fundera på, kommer framtida soplösningar och standarder vara ett hot? Som helhet ändå ett defensivt, och billigt östeuropa-case.

 • Info: 7,15 Eur, P/E 9 (TTM), EV/EBITDA 9, 535 m USD (smallcap). Free Float 36%
 • Mitt inköpsår: 2023. Fonder som äger: Swedbank Robur EM, Fidelity, Grandeur Peak, Wasatch 
 • Megatrend: -


Uni-charm Indonesia 
(4 procent)

Indonesiens ledande bolag inom blöjor och bindor. Tänk Pampers/Libero/Essity i Indonesien så är du hyfsat hemma. Jag kommer följa konkurrenssituationen noga eftersom Kimberly-Clark förvärvat en konkurrent. Min tveksamhet är att bolaget inte är familjeägt utan ett noterat dotterbolag till japanska Uni-Charm. Och de tappar marknadsandelar. Men värderingen är riktigt låg och framtiden borde vara ljus, kan man tycka, men de behöver stabilisera marknadsandelen. Bolaget påminner om Champion Pacific, då ägandet till stor del är japanskt.

 • Info: 1 200 IDR, P/E 13 (TTM), EV/EBITDA 4, 320m USD (microcap). Free Float 18%
 • Mitt inköpsår: 2020. Fonder som äger: Swedbank Robur Small Cap EM, Fidelity 
 • Megatrend: Personlig hygien i Indonesien (ökad medelklass).


Synpunkter?

Vad tror du om denna portfölj? Tråkigt och stabilt även om det är exotiskt? Är det något som du är tveksam till, eller flera? Och känner du till något ytterligare bolag som borde passa i denna samling?