söndag 25 januari 2015

Vilka nyckeltal är viktigast? Och dra alla över samma kam?


Att hitta fantastiska bolag är att komma halvvägs. Jag kör med checklistan för att få ner antalet köpkandidater. Ändå är det många fina "fiskar" som fastnar i nätet. Hur bedöma om bolaget är köpvärt? Och kan det vara läge att minska eller sälja ett fantastiskt bolag ifall värderingen är för hög?

Ska framöver gå igenom hur jag ser på bolagens kvalitet och värderar aktier. Men en grundläggande fråga är vilka nyckeltal som är viktigast. De nyckeltal jag tittar mest på är:
 • Pris mot vinst (P/E)
 • Pris mot kassaflöde/fritt kassaflöde (P/FCF)
 • Direktavkastning

1. P/E-tal
P/E-talet är ett klassiskt värderingstal som har sina brister. Vilket pris betalar du för bolagets vinst?
Blir ganska skeptisk till köp vid P/E tal över 15-20. Riktiga kvalitetsbolag som H&M och Famous Brands är jag dock beredd att köpa till höga P/E tal. Men enkelt uttryckt bör ett bolag som t.ex växer med 10 procent per år inte ha ett P/E-tal på 20 utan snarare 10.

Uppgifter finns t.ex. på Financial times och 4-traders för i princip samtliga aktier.

2. P/FCF
Pris mot kassaflöde kan vara ett mer rättvisande värde än P/E talet eftersom det tar hänsyn till hur mycket kassaflöde bolaget skapar. Här tas hänsyn till inbetalningar och utbetalningar på bolagets konto, medan vinsten påverkas av avskrivningar och andra (fiktiva) transaktioner och nedskrivningar.

Jag brukar titta på det fria kassaflödet, eller P/FCF. Här är frågan hur mycket av kassaflödet som måste återinvesteras i verksamheten. Ett bolag som inte behöver göra stora investeringar kan ha ett högt fritt kassaflöde vilket ger möjlighet till stora utdelningar.

Tyvärr har jag inte hittat någon smidig sammanställning av detta nyckeltal (förutom via börsdata), vilket gör att det ofta krävs manuella beräkningar. Visserligen inte så svårt då det i princip är årets kassaflöde minus investeringar, men här ska man skilja på underhållsinvesteringar och tillväxtinvesteringar och då krävs det rejäla djupdykningar. Särskilt när man har eller bevakar många utländska aktier blir det ett hästjobb (ett argument för att minska antalet bolag, jag vet:-)

En riktig snabbtitt är att titta på 4-traders uppgifter om (underhålls) Capex, en genväg som säkert framkallar rysningar hos varje fullfjädrad ekonom som läser denna text. Fördelen är att uppgifter finns för i princip alla bolag vilket gör det hela snabbt och jämförbart sinsemellan.

3. Direktavkastning
Ett nyckeltal som jag tittar mycket på. Det säger en hel del om H&M har 2 procents direktavkastning eller 5 procents direktavkastning.

Andra nyckeltal?
P/B eller priset mot bokfört värde svarar på hur mycket substans du får när du köper ett bolag. Köper du en en krona för en 50-öring blir det ofta en bra affär. Jag brukar dock inte exkludera bolag som värderas högt utifrån denna parameter. H&M är ett tydligt exempel på ett bolag utan så värst mycket "substans" men som ändå är fantastiskt. Särskilt för fastighetsbolag och investmentbolag tenderar jag att ändå kika på detta nyckeltal.

Pris mot försäljning P/S och ett bolags marginaler kan också vara något att kika på. Men i princip är det de tre första nyckeltalen jag kollar på.

Dra alla bolag över samma kam?
En given fråga är också om man kan ha en modell för samma aktier, eller en värdering to rule them all.

Själv tittar jag som sagt främst på PE, fritt kassaflöde och direktavkastningen. Konsekvensen är att jag i stor utsträckning undviker bolag med högt underhålls-capex eftersom de är dyra sett till det fria kassaflödet. Bolag med väldigt högt P/E tal eller utan utdelning blir inte heller så intressanta.

Kommer då att tänka på en rolig (nåja) historia om personen som hade uppfunnit en rakautomat som man går in i och sedan får en en automatisk och snabb rakning av. Men alla personer ser ju inte likadana ut? Jo efteråt gör de det:-) Kanske är det på samma sätt när man värderar bolag. Finns det verkligen en modell som passar alla?

Vilka nyckeltal tittar du på?

söndag 18 januari 2015

Fårfunderingar - att följa flocken?


2015 är fårets år i Kina och det gör att man kan spåna lite vilt på det temat. Det här var ett alternativinlägg om 2015, men det kommer nu. Den som gillar får-anspelningar, d.v.s. spelar på den får-fiolen, lär få sitt lystmäte :-)

Populärt att följa flocken?
Fåret är ett flockdjur och så är även många sparare. Flockbeteendet kan nog tänkas öka under 2015. Det jag tänker på är att indexfonderna vinner mark och att man som sparare investerar i grupp. Nog finns en fara i det, för när kurserna går upp får man mer och mer av det dyra. Tänk på att Ericsson vid IT-kraschen stod för en stor del av index, typ 30 %. Nu är vi inte där än men det är en risk.

Vilken flock man ska ansluta sig till är också en fråga. Svenska storbolag (SIX30) har 2014 gått sämre än Stockholmsbörsen (SIX return) men bättre än världsindex (DJ World index).

Ett annat flockbeteende vi säkert kommer att se under 2015 är att "alla" ska sälja eller köpa samtidigt vilket givetvis driver på uppgång eller nedgång.

Själv har jag valt att inte ansluta mig till flocken. Smart eller dumt? Vem är "fårskallen"? 2014 har det varit smart men det bygger på att man antingen vill ta lägre risk än index (och accepterar lägre avkastning) eller att man lyckas slå index över tid. Som Kavastu visat i en serie blogginlägg så skulle många tjäna på att följa flocken.

Varför inte följa flocken då?
Detta är vad jag kan komma på:
 • Du överpresterar. Ja, det är ju självklart i så fall. Men det gäller att överprestera över tid och inte pga tur och då är det svårare :-) Jag när en förhoppning om att jag ha större och större chans att slå index ju mer jag förfinar min investeringsstil och lär mig av gamla misstag.
 • Det är roligare! Vilket i sin tur gör att man avsätter mer pengar pga högre motivation. Sedan finns givetvis en gräns för hur mycket en hobby ska kosta, för underpresterar man mer än de ökade insättningarna är det inte rationellt.
 • Du kan få något som precis motsvarar din risknivå. Svenska börsen speglar en mindre och exportdominerad ekonomi samt ett gäng storbanker. Säg att du t.ex. bara vill investera i livsmedelskedjor, konsumentvaror eller annat superstabilt för att det är risken du vill ta? Ja då funkar inte index.
Sen har du möjligheten att inte köpa dyrt trots att bolagen i index är dyra. Men det går väl in i det här med att överprestera över tid.

Extra viktigt att köpa "Sheep" vid uppgång?
Som flockinvesterare (index) bryr man sig inte om priset på de enskilda bolagen. Kanske är det extra viktigt att hålla koll på det nu när värderingarna ändå stuckit iväg en del. Här kan man som enskild "stockpicker" ha en fördel i att inte bara plocka godispåsen med dess 30 bitar (storbolag) utan gå in mer på lösvikt.

Att inte följa hela flocken kan man göra på flera sätt, eller ja i mindre flockar. Irvings investeringar har ett intressant inlägg om investeringens fyra faser, eller kategorier av investerare. De som nämns är:
 • Förhoppningsbolagsägaren som aldrig slutar att hoppas
 • Baksidan på mjölpaketet-investeraren
 • Pris- och värdeinvesterare
 • Motvallskärringen
Även här kan man diskutera flockbeteende.  Grupp 1 lär ju eldas på av flocken av likasinnade på DI-börssnack. Grupp 2 riskerar också att mer eller mindre följa flocken i och med att man inte tittar på pris. Pris- och värdeinvesterare är en mindre flock men bloggosfären leder möjligen till viss (förhoppningsvis positiv) flockmentalitet i liten skala. Tänk norska försäkringsbolag.

Motvalshen går sin egen väg
Nej, den som faktiskt avviker från flocken är motvallskärringen, eller en motvallshen som det kanske heter på (över)politisk korrekt svenska. Tänk om man t.ex. investerar i högkvalitativa oljerelaterade bolag, t.ex. norsk oljeservice samt Ryssland. Det är att gå emot strömmen! Eller varför inte ett bolag som kombinerar båda dessa teman? Sen om det avviker uppåt eller nedåt från index på just dessa två investeringsteman låter jag vara osagt, då handlar det verkligen om att "få rätt" (fåret?) och undvika de svarta fåren.

Ska man "gå emot strömmen" på alla sätt så ska man väl blanka Fortum (haha:-) Mer seriöst så är Londonnoterade Avangarco något som verkligen inte är i tiden. Ukrainas och Eurasiens största äggproducent med grannen Putin på tillfälligt (?) besök. Sådana typer av investeringar gör att motvallshen om de lyckas kan dra det längsta strået 2015, även om det inte är något för mig. Själv ser jag mig som en pris- och värdeinvesterare som visserligen uppvärderar utdelning och konkurrensfördelar mer än andra.

Hur ser du på 2015? Och flockbeteende? Varför har du valt att inte följa flocken? Och slutligen får jag önska ett kraftigt försenat gått nytt får :-)

söndag 11 januari 2015

Capilano - ett honungsbolag med bismak?


Aktie: Capilano Honey
Notering: Australien, ticker CZZ  (i USA också men ingen omsättning)
Kurs: 7 AUD
Direktavkastning: ca 3,5- 4 procent förväntad
Courtage hos Avanza: ca 375 kr 

Capilano är något så ovanligt som ett börsnoterat honungsbolag. Kan en sådan investering vara något bra. Eller är bismaken så stor att man bör avstå?

En första given fråga är hur nyttigt honung är. Är det ett Coca-Cola bolag eller ett hälsobolag vi pratar om? Min tes är att det ändå är nyttiga produkter. Och bin är ju bra för växtlighet och natur. Hårdrar man det hela är det en ovanligt ekologisk och hållbar investering. Hur annars kan man investera i djur och insekter som lever i sin naturliga miljö utan att ätas upp :-)

Andra skriverier om bolaget hittar du hos Motley Fool, länk 12 och 3.

Checklistan

1. Funnits i 10 år och delat ut de senaste 2 åren
Börsnoterat 2012 men grundat 1953.

2. Utdelningsväxare eller högutdelare?
Inte den tydligaste redovisningen men de tycks ha delat ut 5, 15 och 20 cent de senaste 3 åren, dvs åtminstone (bi)behållit utdelningen. 5 cent är extrautdelning nu senast så normala utdelningen är 15 cent. Egentligen skulle jag vilja ha en längre historik för en utländsk utdelare. De nämner dock att de vill ha en jämn utveckling och utdelningen har ökat under åren.

Direktavkastningen förväntas enligt 4-traders prognoser öka. Sammantaget kan de ses som en utdelningsväxare med något kort historik.

3. Enkel verksamhet som man förstår sig på och gillar
Busenkelt, bin tillverkar honung och bolaget har samarbeten med biodlare.

Litet frågetecken för hur nyttigt egentligen honung är men oavsett vad så har människan i tusentals år ätit honung till skillnad från raffinerat socker. Och det är naturligt på alla sätt, ingen industriprodukt.

4. Starka konkurrensfördelar, gärna en "vallgrav"
Har de hittat en naturlig "sweet-spot" som man säger? Vissa inträdesbarriärer finns väl. Att få till alla samarbeten med biodlarna som exklusivt kör Capilano är ju något som tar lite tid att fixa. Ok, det går väl att starta biodlingar, men sälja i stor skala? Jag vet ärligt talat inte heller hur många riskkapitalister som lockas av branschen.

Kanske kan Capilano ha en förhandlingsstyrka mot de som de jobbar med. Kan de t.ex. välja de 400 bästa bland biodlarna? Pressa löner? Ha andra stordriftsfördelar? Nja...? Likt förbannat krävs det väl ett visst antal biodlare (och bin!) för att skapa mer honung.

På försäljningssidan lär de i alla fall ha en fördel som största leverantören med det mest välkända varumärket. Förhoppningsvis pressas de inte så mycket av butikerna utan kan ha bra marginaler? Men butikernas egna varumärken är väl ändå ett hot? Ja, men en hälsoprodukt (nåja) kan leda till ökad betalningsvilja om den är lokal. Vi betalar t.ex. mer för svensk honung än importhonung. Samma sak här. De kör även egen onlineförsäljning.

Australien kan har en fördel som producentland av honung då bina har färre sjukdomar och geografin är god? Men ändå, vad spelar konkurrensfördelarna för roll om bolaget är en bisjukdom ifrån utrotning? Hot finns alltså i form av smittospridning, dåliga väderförhållanden eller t.ex. bränder vilket hände så sent som 2012.

Men frågan är om det allt sammantaget är tillräckligt lukrativt. Trots eventuella konkurrensfördelar (eller pga avsaknad av dem?) så är ROE ganska lågt. 14-15 procent är inte imponerande även om det kanske är bra för att vara ett honungsbolag. För arbetsintensiv bransch, för lite kassaflöde och för liten ekonomisk gadd i bolaget?

5. Måttlig skuldsättning
Debt/equity på 0,3. Helt ok.

6. Pålitlig ledning med egna innehav
Inte så stora egna innehav tyvärr, eller i alla fall inte hos hela styrelsen. Se sid 16 i årsredovisningen. Lite tveksamheter men med nöd och näppe godkänt.

7. Tillväxtmöjligheter
Exporterar redan till andra länder, men 80 procent av intäkterna kommer från Australien.

Värderingen?
På 2015 års vinst betalar du 13 gånger vinsten och får en direktavkastning för det året på cirka 4 procent. Om vi går två år framåt på 4-traders prognoser, till 2017 års vinst får jag det till att man betalar: 10 gånger fria kassaflödet, 10 gånger vinsten och får en utdelning på 5,2 procent.

Det är ändå okey tycker jag. Enligt min lilla modell är det något undervärderat och "borde" kosta någonstans kring knappa 9 dollar.

Sammanfattning
Är det här ett bolag som lockar? Jag lockas delvis av verksamheten men nej, har inte bestämt mig för att trycka på köpknappen ännu. Ett praktiskt hinder är ganska dålig omsättning. Men framförallt är jag inte hundra på riskerna och konkurrensfördelarna. Butikernas egna varumärken? Bisjukdomar? Billig importhonung? Nej, om det vore så lukrativt går det väl att slänga upp biodlingar. Vad hindrar t.ex. att Woolworths kör kvalitetsodlad och närproducerad honung och plockar Capilano av hyllan?

Nej, riskerna är lite för stora och inträdesbarriärerna för svaga och bolaget inte klockrent: De kan inte heller tydligt redovisa vad de delar ut, har kort utdelningshistorik och flera i ledningen äger inte aktier,

Något nästan lika klibbigt som deras produkter är denna reklam/träningsvideo, då menar jag att den dåliga jingeln fastnar redan första lysningen. Inget att hänga i julgranen även om ambitionen säkert är god. 

I dagsläget köper jag inte men det är ändå en spännande investering som sticker ut. Helt klart udda och en beständig produkt som annars inte går att investera i förutom rent fysiskt. Vad säger du? Lockas du av en investering i honung? Jag lägger nog locket på - men missar jag nåt då?

fredag 2 januari 2015

Resultat och summering 2014


Eftersom USA, Kanada, Sydafrika och USA hade öppet 31:a december så kommer min summering först nu. I år, eller snarare under 2014, så gick portföljen upp 23,4 procent inklusive utdelningar. Jag är nöjd med det. Efter lite funderande så tycker jag det är rättvist att jämföra sig mot:
 • 50% SIX30 Return index som var upp 13,95 procent. Det indexet inkluderar utdelningar.
 • 50 % DJ World index, men justerat för utdelning. Det blir 2,67 procent plus säg 2,5 procent för utdelningar, totalt 5,2 procent.
Totalt blir då mitt jämförelseindex 9,6 procent. Det är ungefär så jag skulle investerat om jag kört indexfonder, typ Avanza Zero och en globalfond med 50 procent var. Nöjd är jag som sagt, men jag är inte nöjd med allt! Och sedan ska väl sägas att en hyfsat stor del av framgången beror på valutaförändringarna.

Höjdpunkter och bakslag
Höjdpunkterna är fler än bakslagen...
 • Sydafrikanska Famous Brands och Discovery har verkligen levererat. Snabbmat med kvalitet och innovativ försäkring tror jag mycket på i framtiden också. Famous Brands är en "first-mover" i Afrika och Discovery är en "disruptor" när det gäller försäkring. Båda har alltså något unikt som jag tror de kommer bygga vidare på och förstärka.
 • Elekta och Vitec har också gått väldigt bra.
 • Svenska kronan har tappat mot en del valutor och det har varit gynnsamt för mina utländska innehav (ca 60% av portföljen).
 • Österrikiska posten gör sitt jobb och står emot varje nedgång.

Några bakslag finns givetvis också...
 • Northwest Healthcare REIT och Woolworths är största besvikelserna. Om jag gjort min läxa rätt så har dock båda konkurrensfördelar, och i Woolworths fall är de bekräftade av Morningstar. Har ökat i båda under året och förväntar mig en bättre utveckling under 2015. Men i fallet Northwest vet man aldrig hur kursen rör sig, vilket stör mig då bolaget som sådant verkligen är defensivt, vilket borde leda till lägre kursrörelser än normalt.
 • Protectors höst har inte varit den bästa även om den hämtat sig. 

Förändringar under året och i framtiden?
Under året har jag sålt av en hel del bolag.  Antalet bolag har gått ner från 25 till i dagsläget 14. Vissa försäljningar är lyckade, t.ex. RSA och Exxon Mobil. Andra är väl inte lika lyckade som t.ex. Atrium Ljungberg där jag var för het på gröten. Här är försäljningarna:
 • Atrium Ljungberg 
 • Blackmores
 • RSA Insurance
 • Truworths. 
 • Essanelle. 
 • Skåne-möllan
 • Munich Re
 • Exxon Mobil
 • Beijer Alma
 • Skanska
 • Coca-Cola
 • Ridley
Nyinköpta bolag är Protector Forsikring och Northwest Healthcare REIT.

I framtiden kan det stuvas om men kanske inte så våldsamt: Clarksons och Österrikiska posten har jag för lite i, vill ha minst 5 % för att ha en meningsfull andel av portföljen. Så antingen fyller jag på i båda - men det tar ett tag - eller säljer ena. Vi får se :-) Sen har jag en mängd intressanta aktier på bevakningslistan också. Får bli ett eget inlägg om bevakningslistan vad det lider.

Ekonomiprat 13 januari...
En god start på det nya ekonomiåret kan vara att anmäla sig till ekonomiprat på Belgobaren 13 januari. Länk till anmälan hittar du här.

...och ett stort tack!
Tack för alla kommentarer och det stora engagemanget! Hoppas vi tillsammans ska kunna komma med ännu mer inlägg, debatter och inspiration under 2015. Alla kommentarer gör åtminstone mig till en bättre sparare :-)

Vad tror du om förändringarna och hur har ditt år sett ut? Och vad jämför du dig mot?