Jo, nog finns en risk att sätta för stor tilltro till sin egen förmåga. Allt detta med att ha en egen "modell" bygger på att man tror att man kan slå index. Jag har i alla fall absolut inte för få aktier (snarare för många) och försöker handla så sällan som möjligt.

Bäst lyckades lite äldre sparare, i snitt 43 år, som hade en förmögenhet på 2,6 miljoner kronor. I den lyckosamma gruppen var utbildningsnivån högre och riskspridningen bättre. I gruppen fanns också fler kvinnor än i den grupp som lyckades sämst."
Högre utbildning och stor riskspridning stämmer in på mig. Värt att notera är att min sambo lyckades bättre än mig förra året, så kanske att kvinnor kan ha lättare att hitta rätt bolag och behålla dem?

Nyare data än de som rapporten utgår från går inte att få ut på grund av banksekretessen, rapporterar Ekot.
Synd, man undrar ju om IT-boomen och sedermera IT-kraschen möjligen har påverkat resultatet.