söndag 14 oktober 2018

Tsunamiteorin - håll dig borta från hamnen?


Under veckan har vi fått vår beskärda del av finansiella svallvågor. Nu var det bara en snabb och stor våg, men man tror man kan likna det som hände vid en finansiell tsunami. Hur ska man då förbereda sig för att klara sig bäst? Likt en tsunami är det omöjligt att i förväg veta när något händer.

Farligast tror jag är att vara vid händelsernas centrum, vid den "trygga hamnen" där alla stora, stabila och likvida bolag samlas. När likviditeten är hög kan aktiviteten bli hög. Saker händer snabbt och vågorna kan bli självförstärkande när alla båtarna börjar gunga. Även om du satsar på "säkra båtar/bolag/branscher" riskerar du att drabbas. Bolag med stort andel passivt kapital går ner när människor, fonder och institutioner "trycker på knappen". Här är ägarna många gånger mer av ettor och nollor än av kött och blod. Passiva fonder kan vara jobbigt aktiva i nedgångstider.

Riktigt små bolag kan istället liknas vid små fiskebåtar längst ut från det finansiella systemet. De kan i bästa fall bara guppa till när vågen kommer. De bolagen skrivs det inte om. De drabbas inte av passiva flöden. De är kort och gott inte i händelsernas centrum. Visst kan de gå under när som helst, men då är det oftare av egna läckande skutor än av stora yttre vågor. Jag tror det är en poäng att inte vara där andra är utan så långt bort från händelsernas centrum som möjligt.

Här har vi Lex Saltängen som ett intressant exempel. Jag äger inte bolaget men konstaterade att det stod helt still under Brexit-raset. Och för egen del klarade sig de allra minsta bolagen sig bäst nu under veckan. För Decisive Dividend och Ekadharma International var det vilken vecka som helst. Mina två större bolag gungade däremot till rejält - kanske för att de var närmare hamnen? En ytterligare sak är att det möjligen är lättare att hitta lägre värderingar när något går under radarn.

Ok, det här var en liten tsunami-teori - att små fiskebåtar längst ut kan vara opåverkade och att det okända paradoxalt nog kan vara säkrast. Men är jag säker på det? Nej, vi pratar bara om en högst anekdotisk teori så långt från nobelprisets centrum som möjligt. Bolagen jag nämnt kan givetvis gå ner 50% eller 100% i morgon. Det finns aldrig någon säker hamn, men att vara så långt borta från hamnen tror jag kan vara säkrast: I alla fall när människorna själva är de som skapar vågorna.

Vad tror du är säkrast när hela det finansiella havet stormar? Riktigt små bolag, småbolag, eller stora bolag? Tar du hänsyn till ägarbilden? Tror du att defensiva storbolag som JNJ håller emot? Hur rädd är du för vågor som skapas av passiva flöden?

söndag 7 oktober 2018

Indelning viktigare än utdelning?


Många beskriver sig rätt och slätt som "utdelningsinvesterare". Men ibland undrar jag om inte indelning är ännu viktigare att titta på än utdelning. Alltså hur man delar in sin portfölj i olika typer av bolag och vilka typer av case man har. Peter Lynch var en föregångare och nu på senast finns bra exempel från Global Stock Picking och Mispriced markets.

Poängen är att om man enbart är en hardcore utdelningsinvesterare så kanske man sitter med bolag i en enda kategori, t.ex. högutdelare. Men utdelningsinvesterare är också "indelningsinvesterare" så fort man lägger till bolag med utdelningstillväxt, vilket blir två kategorier. Det här är inte kritik mot utdelning, bara en påminnelse om att indelning också är viktig!

En poäng med att ha olika typer av case är att portföljen blir mindre känslig för om t.ex. tillväxtbolag är heta eller inte och hur mycket utdelning är i ropet. Och småbolag och storbolag har olika cykler. I princip är det farligt just ha en kategori av bolag, även om det är vad jag har själv!

Min egen indelning
För egen del så har jag i princip bolag i en kategori: Små marknadsledande tillväxtbolag. Jag använder samma checklista för alla bolag, i princip. Men skrapar man på ytan ser det ut såhär:
 • Små tillväxtbolag = 10 bolag (=kärnan i portföljen)
 • Medelstora tillväxtbolag = A2 Milk och Discovery
 • "Deep value" = Ekadharma international
 • Högutdelare/tillväxt = Decisive Dividend
12 av 14 bolag ger utdelning så jag är ingen renodlad utdelningsinvesterare. Med god vilja kan man ändå klumpa ihop alla bolag i en kategori: små och medelstora tillväxtbolag. Decisive Dividend är också ett tillväxtbolag trots hög utdelning. Kanske skulle man tjäna på att mer genomtänkt dela in portföljen i olika kategorier, och här är två goda exempel.

Global Stock Pickings indelning
Global Stock Picking har ett blogginlägg om indelning utifrån tidshorisont och kvalitetsaspekter.


För egen del tror jag att jag landar i enbart den första kategorin. Men klarar man fokusera på flera portföljer eller delar av portföljen är det nog både roligare och ännu mer lönsamt. Men för mig (återigen högst subjektivt) har jag alltför lätt att tappa fokus på huvudportföljen om jag lägger till mer kortsiktiga bolag.

Mispriced Markets indelning
Mispriced Markets pedagogiska portföljgenomgång är helt i Peter-Lynch anda. Här är casen indelade i "high flyer", "Asset play", "Yield hog" etc. Till portföljen finns symboler för vilket typ av case det handlar om och ett case kan vara t.ex. både "Hot & Spicy" och "Turnaround". Missa inte förklaringen av symbolerna.


För egen del har jag nog i princip allra mest av "High Flyer", det som är långsiktiga tillväxtbolag. En  "Emerging markets"-symbol finns också på en hel del av mina bolag.

Synpunkter
Delar du upp portföljen i olika typ av case? När det gäller tidshorisont och kvalitet? Eller när det gäller värdecase, utdelningscase, turnarounds etc? Inser att jag själv är rätt stel som kör en och samma typ av case för nästan alla bolag. Samtidigt tror jag buy and hold av tillväxtbolag är det som passar mig allra bäst.

Fokuserar du på utdelning eller indelning? Eller båda? Och vilket tror du är viktigast? :-)

söndag 30 september 2018

Kan råvarubolag passa min strategi?


Råvaror är intressanta. Men passar de min strategi? Kruxet är ju att jag vill ha hyfsat stabila tillväxtbolag som har bestående konkurrensfördelar och som helst inte är cykliska. Men kanske att man kan hitta sådana i råvarubranschen också, beroende på var man letar. Råvaror är en trevlig "hedge" i en portfölj. Letar förresten efter bolag inom råvarubranschen, ett annat alternativ är ju att handla tillgångarna direkt på olika sätt.

Inrikta sig mot vissa råvaror?
Man kan leta bolag i de delar av råvarubranschen där efterfrågan kan öka starkast. Känslan är att man knappast är etta på bollen, men digitalisering, elbilar, och batterier kan t.ex. öka efterfrågan på Koppar och Litium. Skulle jag hitta något bolag som verkar mot dessa metaller kan det prioriteras framför de som sysslar med Järn, Aluminium eller annat som kanske också finns mer lättillgängligt.

Ett annat case skulle vara det simpla att jordbruksmark/odlingsmark ger naturlig avkastning, till skillnad från "döda" metallklumpar. Så bolag som äger mark och odlar något har en naturlig "yield".

Bolag med unika tillgångar alltid intressanta?
Vissa bolag kan ha fördelar mot andra även om de tillverkar en "commodity". Sånt kan vara lägre kostnader beroende på fullskalig infrastruktur, närhet till hamnar, eller transport etc. Frågan är hur stor fördelar det här ger. Bolaget äger fortfarande inte sin egen framtid utan styrs mycket av råvarupriserna.

Större fördelar har de som sitter på unika tillgångar, t.ex. en hög andel av de tillgångar som finns globalt. Det är såklart en konkurrensfördel. T.ex. är väl Potash-branschens så, några bolag står väl för om det var 10, 20 eller 50% av världstillgången.

Lokala monopol tycker jag också är högintressanta. Alltså bolag där råvarorna inte kommer ut på en världsmarknad utan används lokalt kan ge upphov till lokala monopol. Grus och sten färdas t.ex. inte så långt och det är kanske inte superpopulärt att anlägga nya anläggningar. Exempel på bolag är Afrimat (Sydafrika) och Texaf (Belgien), men man kan även gå in på Sopbolag t.ex.

Hackor och spadar, min favorit!
Jag äger ett bolag inom råvarusektorn, vilket är Decisive Dividend. De gör bland annat "hackor och spadar" till guldletarna, i form av extra hållbara "slitdelar". Om man träffar rätt med sådana bolag får man man en branschexponering till förmodat lägre risk. Sådana bolag, med återkommande efterfrågan, kan också vara mer ocykliska. Även om priserna går ner kanske man arbetar klart med de tillgångar man håller på med. Sånt som har direkt koppling till nystartsprojekt svänger mer.

Den udda fågeln: Återvinningsbolag
Istället för att leta råvaror under jord kanske man kan utvinna bättre från sånt som redan finns? Exempel på sådana bolag är Tomra, Campine Suez och Better World Green. Det sista är ett Thailändskt som initialt såg lovande ut, enda tills man kom till sidan på webbplatsen som (sic!) heter "Invester Reletions". Kändes inte förtroendeingivande nog.

Har inte hittat något bolag som är tillräckligt litet, med tillräckligt bra siffror. Men jag letar. Får kanske återvinna några bolag jag tittat på innan.

Synpunkter?
Vad kan du tänka dig att investera i när det gäller råvarusektorn?

söndag 23 september 2018

Krones: En okänd tysk dryckesgigant


Aktie: Krones AG
Notering: Tyskland, KRN:Xetra
Marketcap: 3000 miljoner USD, midcap
Kurs: ca 100 Euro 
Direktavkastning: ca 1,5 procent
Courtage: Hyfsat billigt
Elektronisk handel: Kan gå
Möjlig att äga i: Alla depåtyper, även kf

Krones är ett Hidden Champions bolag inom dryckesbranschen. De gör utrustning för att tillverka glasflaskor, PET-flaskor, förpackningar och liknande. Vi kör ett citat här:
Every day, millions of glass bottles, cans and PET containers run through a Krones line. As a supplier for complete systems, Krones provides breweries, beverage bottlers and food producers all over the world with individual machines and with complete production lines.
Rätt intressant väl? Genom detta bolag får man exponering mot branschen på ett "säkert" sätt och vi pratar om "hackor och spadar". Här är en länk till hemsidaninvestor relations, en presentation och prognoser på 4-traders. Nu till en kort genomgång utifrån min lilla strategi. För övrigt kan ni också kika på genomgången hos z2036.

Fantastisk historik? Nja...
Enligt FT ligger EPS-tillväxt på ca 20% per år senaste fem åren, och utdelningstillväxt på 18%. Revenue senaste 5 åren är något svagare, 7% per år enligt Morningstar. Här vill jag helst ha 10%

Lönsamheten är inte fantastisk utan mer ok, både ROE och ROA kring 12-15 %. Bolaget har nettokassa och en mycket stabil utveckling men försäljningen är t.ex. bara 6% upp senaste året. Sammantaget mitt emellan ok och bra, men inte fantastiskt.

Goda framtidsförutsättningar? Ja!
Här tittar jag på vallgrav, megatrender och geografisk exponering. 

Har de en ekonomisk vallgrav?
De är marknadsledande med 25% av bryggerimarknaden, se bild 14. Jag skulle tro att en så stor aktör kan lägga mer på forskning och utveckling. Och de nämner vissa fördelar i årsredovisningen:
Besides our big European competitors, a number of smaller providers are also vying for orders. However, most of our competitors only offer products relating to a certain part of beverage production or operate only in certain regions. Krones’ global turnkey approach and global service network put the company in an excellent position and we intend to defend our strong position in our core segment and to considerably improve our standing in our two smaller segments.
Jag är inte säker på att det räcker till en stark vallgrav, men en "narrow moat" skulle jag gissa på.

Finns en megatrend?
Dryckesbranschen är för det första relativt ocyklisk vilket är ett stort plus. Visst kan man ha åsikter om vad som finns i flaskorna (alkohol, socker etc) men det spelar troligen mindre roll. Vattenkonsumtionen går upp och men läskkonsumtionen ner. Megatrenden kan vara att de fångar den växande medelklassens tillväxt, särskilt i öst. Här är det extra intressant att kolla geografisk exponering. Jag gillar den globala spridningen och att de är hyfsat stora i Asien.


Ok värdering? Ja
Kalaset kostar P/E 19 på 2017 års vinst och till en yield på 1,5 procent. Går man till 2020 års vinst är genomsnittsprognosen P/E 13 enligt 4-traders. På värderingsmått som EV/EBITDA där man tar hänsyn till kassan ser bolaget rätt billigt ut, t.ex. 8 för 2018 års vinst. Om man tror på prognoserna ser priset åtminstone okey ut.

Summering?
Rätt bransch och bra bolag. Men jag ser tre tveksamheter för egen del:
 • Revenue växer väl svagt. Över tid är det svårt att få riktig vinsttillväxt om försäljningen ökar med mindre än 10% per år. Vad gör att det ska ta fart? Ok, megatrenden "mer drickande" i alla dess former möjligen och bolaget är inne i Asien. Men räcker det?
 • Lönsamheten är inte jättehög. Även om de har en stark "moat" undrar jag i vilken mån de kan kapitalisera på den och ta ut överpriser. Däremot stabilt så det räcker och blir över.
 • Bolaget är välbevakat, 14 analytiker och globalt midcap. Däremot kan det långsiktigt vara ett fantastiskt case ändå, men oupptäckt är det inte. Och frågan är hur mycket "Hidden" champion de är, även om jag verkligen tror det inte är känt bland de breda folk- och analytikermassorna.
Just bolagsstorleken och försäljningstillväxten gör att jag avstår. Men vad säger ni? Kan det vara ett intressant case? Kanske "megatrenderna" gör att de tar fart på lång sikt? Nog är det ett bra bolag men jag tycker inte de har allt. På fotbollsspråk har de för dåligt löpsteg (tillväxt), och är möjligen för gamla (midcap), men plus är att de både är hyfsat kompletta och stabila.

Ps) Kronan till Miljonen är en svensk Twittrare. Nog undrar man om det finns någon Krones zu miljones i Tyskland. Man skulle i alla fall göra en kvalificerad gissning att Krones väger tungt i den portföljen :-)

söndag 16 september 2018

Fem köpkandidaterDags att titta på några köpkandidater. Här är fem bolag som i varierande grad finns i mina tankar och knackar på en plats i portföljen. Är det något ni tycker jag ska kika närmare på? Ett annat alternativ är att öka i Taokanoi och Micro Mechanics som redan finns i portföljen. Men nu till kandidaterna:

Mindchamps- nära
Förskolor i Singapore och ledande i premium-segmentet med knappa 40% marknadsandel. Har ett koncept som de rullar ut i flera asiatiska länder som Kina, Vietnam, Burma men också Australien. Detta bolag är inte alls långt från portföljen. Är verkligen ett spel på att Asiatiska medelklassen köper det bästa till sina barn när det gäller utbildning. För att tala Rosling-språk är investeringen mot inkomstnivå 4 i Asien - den kategori som växer starkast.

Men jag måste fundera på politiska risken i Kinas utbildningsverksamhet, och varför lönsamheten inte är starkare. Och hur unikt är premiumförskolor, egentligen? Inträdesbarriärerna är nog inte superstora men ledande aktörer med unik pedagogik kan ha en fördel sett till rykte och kostnader? Svårigheten ligger i att bedöma politisk risk, hur unika de egentligen är och hur stor sannolikheten att expansionen slår väl ut.

Ett exempel på regelförändringar är när Shanghai införde restriktioner vilket drabbade China Maple Leaf och liknande aktörer, Reglering finns alltså både på lands- och stadsnivå. Men förskolor borde vara en säkrare del av marknaden, även om det nog ska vara osagt.

Se länk till hemsida4-traders en bra infosida om Singaporeaktier samt en färsk analys från infosidan. Kursen är idag på 0,67 SGD.


Italtile - nära
Sydafrikansk kakel-jätte som är en Hidden champion i Afrika. Relativt okänt, litet, men har en hög andel (typ 50+) av all kakelförsäljning i Sydafrika och expanderar utanför landet. På Rosling-språk är vi på nivå 3 i Afrika, den kategori som växer snabbast på denna kontinent.

Min tveksamhet gäller att jag redan har 14 procent av portföljen i Sydafrika och att landet och valutan har sina risker. Men än 15 procent kan vara för mycket. Alternativet vore att minska i Discovery eller sälja Famous Brands för att köpa Italtile, men vet inte... bolaget når inte hela vägen in i kaklet, ännu. En annan tveksamhet är att kakel kan vara mer cykliskt än de bolag jag har i dagsläget.

Se länk till hemsidaen valutagraf och framtidsinvesteringens inlägg. Kursen är i idag på 135 Rand.


Netbay - för dyrt? Och lite svårt?
Thailändskt bolag som digitaliserar import/exporthantering, tull, skatter m.m. De bygger programvaror (SaaS) som företag kan ansluta sig till, främst när varor ska in eller ut genom Thailand. På så sätt ett spel både på ekonomin (=fler varor) och digitalisering. Kan ha en stark moat eftersom verksamheten kräver tillstånd och har många kontakter mer myndigheter, samt har väldigt många "punkter/stort närverk". Tycker dock värderingen är för hög, förväntat P/E på 29 ör år 2020 är dyrt! Bolaget är också svårt för mig, men nischad IT kan uppnå stor skalbarhet.

Se länk till hemsida och 4-traders. Kursen är idag på 32 THB.


Straco - går nog bort pga tillväxt
Singapores Parks and resorts är ett stabilt spel på ökat resande och turism. Frågetecknet är hur de kan växa - anläggningarna måste vid något tillfälle gå på max och det är mer komplicerat att köpa eller bygga nytt i rätt läge, jämfört med att t.ex. bygga en ny fabrik. Härligt konservativ ledning och mycket rätt. Landar nog ändå i att avstå detta bolag. Tillväxt kräver rätt läge, och det uppstår kanske väldigt sällan. Har varit upp på bloggen men jag fastnar inte för det helt.

Se länk till hemsida. Kursen är idag på 0,73 SGD.


Sherwood corp - går nog bort, för svårt
Thailändskt Anticimex-liknande bolag som är stora på insektsbekämpning. De påstår sig ha 90% av en nisch inom insektsbekämpning, det som gäller termiter. Jag tror de är starka t.ex. när man gör veckovis sanering av ett hus samt för Radar-liknande sprayer som konsumenter köper.

En tveksamhet gäller att sysslar med jordbrukskemikalier (bekämpningsmedel). Thailands jordbruk har kritiserats för att ha farliga produkter. Här är det svårt att bedöma hur bra bolagets produkter är samt riskerna. Tänk om bolaget produkter har negativa effekter för människor? Då kan bolaget få stämningar på halsen (jfr Monsanto). Samtidigt kan bra bekämpningsmedel ge mer mat till folket. På ytan lätt bolag och åt "Anticimex", men svårt att förstå på riskerna!

Se länk till hemsida. Kursen är idag på 23 THB.


Synpunkter?
Tycker du något eller några bolag är värda att kolla vidare på? Gör jag rätt som sorterar bort vissa?

Av portföljbolagen är jag som sagt sugen på att öka i främst Taokaenoi men också Micro Mechanics. Tycker att båda har något speciellt och kan rida på långa megatrender. Köpkandidaterna får ställas mot en ökning i dessa befintliga bolag.

Skulle du glömt nya-bolag-spåret och istället ökat i dem? 14 bolag är ju en del att bevaka redan :-)

onsdag 12 september 2018

Aktiepub 11 oktober


Nästa aktiepub blir torsdag 11 oktober kl 18 på Sue Ellen i Stockholm, Tulegatan 17.

Många investeringsstilar brukar vara representerade och en och annan bloggare finns nog på plats. Upplägget är enkelt: vi snackar i små grupper, och dricker öl, vin eller andra drycker. Extra roligt var att vi hade ett slags rekord i antal besökare senaste gången. Kanske ett tecken på att toppen på högkonjunkturen har nåtts? :-)

Skriv något i kommentarsfältet så har du en plats. 40 platser är bokade, hoppas de fylls! Välkommen!

söndag 9 september 2018

Några nya bloggar att kika på


Jag försöker uppdatera blogglistan med nya bloggar då och så. Ofta är det smalare bloggar med internationell eller någon typ av delvis ovanlig infallsvinkel. Känner mig lite småtråkig, för på ett sätt hade det naturligt att samla alla bloggar och köra ett bredare bloggkollektiv, men utmärkta listor finns redan hos t.ex. z2036, Lundaluppen och Petrusko.

Du kommer alltså inte hitta bloggar som lägger största fokus på svenska bolag, storbolag, eller budgetlimbo och "havregrötssnålande" i olika former. Inget fel alls med de inriktningarna såklart, jag försöker bara fokusera såväl bloggen som blogglistan. Investeringsdelen och inte "spardelen" är det jag verkligen brinner för och skriver om. Bloggarna i blogglistan har som röd tråd ofta något inslag av min egen strategi, dvs internationellt, små bolag, "moat", megatrender eller liknande.

Nya bloggar

Visual Capitalist
Jag älskar det grafiska i Visual Capitalist. Bloggen är späckad med nyttiga grafer, animationer och visuellt ögongodis på det finansiella området. Bland annat denna graf om världens befolkningsutveckling är episk. Och en sådan simpel graf som ledarens utbildning (sorry Löfven) och framtidens megastäder är både nyttiga och underhållande. Här lär man sig mycket framtid och kan få nya perspektiv.

Bolagsvärdering/A discounted Cash flow blog
Har ni sett bloggen Bolagsvärdering/A discounted Cash flow blog? Själv är jag inte så stark på sifferexercisen alla gånger. Min styrka (när den finns) ligger mer i affärsmodeller, konkurrensfördelar och att hitta okända marknadsledare. Här finns en relativt nykläckt blogg som ska bli spännande att följa med ett "tänk" som jag stödjer till fullo, och en siffernivå som är utöver det vanliga. Ett exempel på inlägg är analysen av Zapf.

Zomi Wijaya/Value Investor
I bloggen Zomi Wijaya hittar du något så exotisk som en Indonesisk värdeinvesterare. Sprang på bloggen via en analys av Ekadharma, ett av mina portföljinnehav. Gillar värdefokuset, det långsiktiga perspektivet samt vardagsspaningen att tejp kan vara en vinnare av e-handelsboomen.
OBS! Man får lägga på google-translate för att förstå inläggen, här är bloggen på engelska.

Egregiously Cheap
Bloggen Egregiously Cheap sprang jag på via ett avsnitt av Intelligent Investing podcast. Gillar framtidsspaningen och jakten på okända marknadsledare. Ett bolag som nämndes var "Where Food Comes From".

Ps) Ett annat riktigt bra avsnitt av podden är detta, där en amerikan berättar om sin jakt på bolag världen över. Bara det att första bolaget är ett guldbolag i Zimbabwe :-) Just det där med att hitta värde om man letar där färre andra letar är en röd tråd i avsnittet.

Canadianvaluestocks
Sprang på Canadianvaluestocks eftersom han kikade på Decisive Dividend. Bloggaren verkar kika på mindre bolag och ha en sund filosofi. Ska bli kul att följa. Just Kanada är ett favoritland när vi kommer till västvärlden och mer mogna marknader.

Synpunkter?
Dessa var de nya. Kolla gärna in! Och säg till om jag missat någon som innehåller element av min egen strategi.

En blogg som faktiskt funnits med ett tag, men som verkligen förtjänar mer uppmärksamhet är globalstockpicking.com Rekommenderar den varmt och personen finns också på Twitter. Inlägget om screening är ett färskt favoritinlägg.

onsdag 5 september 2018

Tips: Suveränt inlägg om screening!


Idag blir det ett inlägg om ett inlägg. Ovanligt meta-aktigt men jag måste "puffa" för det som globalstockpicking skrivit om screening. Läs inlägget här, det kan verkligen starta tankar.

I grund och botten handlar det om att hitta sin edge på aktiemarknaden. Var hittar du mindre konkurrens? Vilka jaktmarker är bäst? Det här är något jag delvis berört tidigare, men inlägget är en klockren djupdykning med en internationell utblick som heter duga.

Det finns grovt räknat tre typer av investerare:
 1. Professionella - vanliga fonder/hedgefonder
 2. Professionella - men mot smart beta/kvant/ETF-er 
 3. Privatinvesterare
För att undvika så mycket konkurrens som möjligt som investerare bör du gå mot småbolag. Du slipper undan mycket av 1 och 2 men 3 finns fortfarande kvar. Och Sverige är ett land med många privatinvesterare och då finns relativt mycket konkurrens även om du letar bland småbolagen.

Själv känner jag mig styrkt i att det kan vara smart att leta i länder där privat investering troligen är mindre populärt. Länder som Singapore, Indonesien och Sydafrika kan vara extra intressanta. Och viss skillnad finns om man bara går till Finland. Statistiskt borde man kunna hitta bäst lägen där färre andra letar? Eller? Nog "tjatat", se till att läsa inlägget! 

Ps) Har du hans inlägg och fortfarande vill satsa allt i det konkurrensutsatta Sverige. Då är det dags att läsa Phantas gamla inlägg om home-bias

söndag 2 september 2018

Portföljuppdatering höst 2018


Nu var det länge sedan jag summerade portföljen, så det är dags. Vana läsare får stå ut med viss upprepning och får gå till de stycken som börjar med "nyheter". Portföljen består nu av fjorton bolag med stor global spridning. Glädjande nog har den repat sig och är upp dryga 10% sedan årsskiftet.

Savaria (17 procent)
Trapphissar, villahissar, bilanpassning och sjukvårdsutrustning är tråkigt men lönsamt. Enda minus är att de inte är etta på alla sina marknader. Annars har de allt: Litet, tråkigt, snabb tillväxt, stigande utdelning, inga skulder, familjeägt, ocykliskt och en megatrend i ryggen. Caset är simpelt: 10 000 personer fyller 65 år i Nordamerika varje dag. Behovet av produkterna ökar i takt med en större äldre befolkning som vill bo kvar hemma. Få aktörer finns på marknaden (=inträdesbarriärer). Marginalen ökar genom vertikal integration där de äger tillverkning, försäljning och installation. Jag har inte hittat ett bättre spel mot "grå tillväxt" i väst, och de växer globalt.

Nyheter sedan sist är en bra rapport, att de gått in i Australien, tidigare gjort en nyemission för att finansiera tillväxt vilket kom via ett köp av ett europeiskt hissbolag. Man kan diskutera risker med förvärv, men hittills har det gått bra och de brukar veta vad de köper. Savaria har en stark position för global tillväxt och jag sticker ut hakan och gissar att de någon gång kan komma att köpa svenska Handicare! Se gärna Handicares prospekt om branschen, men notera att Savaria även har vanliga hissar (= högre marginaler). Just Savaria och Handicare tycks vara de enda sätten att investera i den här sektorn. Jag behåller Savaria med hög vikt.

Kanada, 18,5 CAD, yield 2 %, P/E ttm 34 
Inköpsår 2016, 103 ägare hos Avanza, marketcap 640 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


A2 milk (16 procent)
Nyzeeländskt mjölkbolag som gör vanlig mjölk som fler tål. Deras mjölkprodukter innehåller enbart det ursprungliga A2-proteinet, gjort av kossor med "rätt egenskaper". Bolagets produkter är, eller åtminstone upplevs som, nyttigare än vanlig A1/A2-mjölk.

Australien är basen men de växer i Asien, UK och USA och Kina. I Kina och Asien är mjölkersättning den viktigaste produkten. Att mjölkersättningen kommer från NZ (= rent rykte) är troligen ett starkt försäljningsargument i Kina. Flytande mjölk är huvudprodukterna i UK och USA.

Nyheter finns det gott om, Mycket stark rapport senast. ett viktigt samarbete med Fonterra, expansion till fler marknader, samt att Nestle också säljer A2-produkter i Kina. Nestle är jag hittills inte så rädd för vilket jag kommenterat här. Den stora risken i A2 Milk är att bolaget är populärt och att om tillväxten saktar in kan kursen straffas hårt. Men mycket tillväxt borde finnas kvar i form av högre marknadsandelar, fler marknader, och större produktsortiment (yogurt, glass etc). Mjölkbolagens "Apple" som har en bättre produkt och skyhöga marginaler.

Nya Zeeland (AU), 11,5 AUD, yield 0 % P/E ttm 48
Inköpsår 2017, oklart ägande hos Avanza, marketcap 6 100 M$
Bra fonder som äger: Arisaig Partners


Decisive Dividend (10 procent)
Kanadensiskt investmentbolag som köper upp små specialtillverkare med konkurrensfördelar billigt. Går från två bolag, Blaze King (braskaminer) och Unicast (slitdelar) till fyra. Nya är Hawk (främst olja/gas, kontraktstillverkning) och Slimline (jordbruksmaskiner). Tesen är att hålla i aktierna, få utdelning och höjningar av starkare kassaflöden, samt att fler bolag tillkommer. Den håller hittills.

Nyheter är givetvis de två köpen. Det positiva med affärerna är att bolagen köps billigt, skuldsättningen (debt/equity) går ner, utdelningskapaciteten ökar och att bolaget blir mer diversifierat. Hawks verksamhet inom olja och gas är inte en favorit, och de har en kundkoncentration, så där finns en risk. Men det finns också synergier mellan bolagen och verksamheten ska enligt uppgift breddas. Jag hoppas att bolaget kommer höja utdelningen, och köpa ännu fler bolag, även om det senare kan dröja. De har kommit med en ok rapport och en kanadensisk bloggare har skrivit om dem. Spännande att fler tittar på dem!

Uppdatering: En nackdel som framkom i senaste rapporten är att Unicast drabbas av ståltullarna. De säger dock att detta, och prisökningar, "largely" kan föras vidare till kunderna. Viss "pricing power" i alla fall?

Kanada, 4.21 CAD, yield 8.5% (högutdelare) 
Inköpsår 2016, 117 ägare hos Avanza, marketcap 35 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Discovery Ltd (9 procent)
Discovery är ett av världens mest innovativa försäkringsbolag, som genom belöningar och beteendevetenskap minskar kundernas skadefrekvens. Många försäkringsbolag jobbar med att sätta rätt pris och bedöma risk, men få arbetar så aktivt med att förändra risken. Vitality-modellen håller på att rullas ut världen över och de är etta i Kinas premium-marknad genom samarbete med Ping An. Risken ligger i att de är ett sydafrikanskt bolag men de har ökande andel utländska inkomster vilket ger en valutahedge.

Nyheter? Inte mycket. Kommer förhoppningsvis inom något år eller två få banklicens i Sydafrika och då växer ett nytt verksamhetsben ut.

Sydafrika, 175 ZAR, Yield 1,1 % P/E ttm 22 
Inköpsår 2010, oklart ägande hos Avanza, marketcap 7 700 M$
Bra fonder som äger: Wasatch


Somero (6 procent)
Lasermaskiner som fixar ytterst jämna betonggolv för t.ex. affärslokaler, parkeringsplatser och industribyggnader. Deras roll är att bygga, sälja och "supporta" maskiner till byggentreprenörer. USA är den överlägset största marknaden, men de de växer i hela världen. Gynnas av högre byggkrav och nya byggnader för automation och e-handel.

Somero kan vara ett starkt e-handelscase. Denna artikel säger att: "every $1 billion in new e-commerce sales requires one billion sq. ft. of additional distribution space."

Nyheter sedan sist är en hyfsad rapport och trading update. Det verkligt spännande är att de jobbar på en ny marknad "high rise" vilket kan bredda bolagets fokus och försäljningsbas. Intressant lyssning på deras investor presentation under Results Centre. Risken är att bolaget är kopplat till nybyggnation och därigenom cykliskt, och att e-handelstillväxt inte alls kompenserar vid sämre tider.

USA/GB, 382 GBX , yield 3,5%, P/E ttm 15
Inköpsår 2016, oklart ägande hos Avanza, Marketcap 280 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Sealink Travel (6 procent) 
Reserelaterat bolag i Australien som kan rida på en ökad turism och ökade transporter över tid. Som en blandning av Strömma Kanalbolaget och Gotlandsbolaget (lånat från Framtidsinvesteringen) men i en tillväxtregion. Turismen till Australien ökar stadigt, understödd av en allt rikare asiatisk medelklass. En stor inspiration till inköpet är den fantastiska Hidden Champions-fonden som har en mycket intressant presentation här. Missa inte den!

Nyheter är en småseg rapport, och att VD:n avgår, men i och för sig med goda framtidsutsikter. Bolaget har också fått ett bud på 4,75 AUD i maj som ledningen tackade nej till.

Australien, 4,28 AUD, yield 3 %, P/E ttm 22
Inköpsår 2017, oklart ägare hos Avanza, marketcap 310 M$
Bra fonder som äger: Hidden Champions fund


Vitec (5 procent)
Äger och utvecklar affärssystem vilket är en stabil verksamhet med hög andel återkommande intäkter. Ett av de få svenska bolag som tydligt lyckas förklara sina konkurrensfördelar. De gör mängder av förvärv vilket möjligen är en risk. Har ändå god förvärvshistorik och lär fortsätta vad de gör i många år. Däremot undrar man hur återväxten i ledningen ser ut till den dag Lars-Olov vill dra sig tillbaka.

Nyheter? Kan tipsa om att bolaget tar hyfsat med plats i avsnitt 258 av Börspodden.

Sverige, 83 SEK, yield 1,3%, P/E ttm 30
Inköpsår 2012, 2566 ägare hos Avanza, marketcap 240 M$
Bra fonder som äger: Grandeur Peak


Taokaenoi (5 procent) 
Taokaenoi är dominerande på sjögrässnacks i Thailand med cirka 70% av marknaden och expanderar i Asien. Jag har själv sett dem på fina hyllplatser såväl i Thailand som Indonesien (varning för confirmation bias). Numera är de en del av lördagssnackset. Men om vi blickar utåt: bolaget kan vara precis rätt med Asien-fokus och nyttiga, kryddiga produkter med mycket lågt energiinnehåll. Hälsosamma snacks tror jag vinner i längden (och bredden) jämfört med t.ex. chips.

En intressant detalj är att ca 20% av den inhemska försäljningen går till turister. Bolaget är alltså, kanske otippat ett spel på turism till Thailand (främst från Kina). Jag har skrivit om dem tidigare och varit tveksam till värdering mot långsiktiga mål, men jag tror/hoppas att de kommer överträffas.

Thailand, 15.70 Bath, yield 2,2 %, P/E ttm 35
Inköpsår 2018, oklart ägare hos Avanza, marketcap 650 M$
Bra fonder som äger: Inga kända


Micro Mechanics (5 procent)
Ett riktigt "hackor och spadar"-bolag som gör verktyg och komponenter till halvledarindustrin. Bolaget är på så sätt gynnat av det som händer inom IoT, och kan vara mindre cykliskt än halvledarindustrin i sig. Precis som Decisive Dividends bolag Unicast handlar det om återkommande efterfrågan och "slitdelar". Läs gärna Framtidsinvesteringens blogginlägg om dem för mer bakgrund.

Nyheter är en ok rapport med extrautdelning, fokus på Kina, men också en avstannande marknad.

Singapore, 1,81 SGD, yield 5 %, P/E ttm 15 
Inköpsår 2018, oklart ägande på Avanza, marketcap 180 M$
Bra fonder som äger: Wasatch


Famous Brands (5 procent)
Afrikas ledande snabbmats/cafeföretag med svårslagen historik, fram till 2016.. De äger hela kedjan: tillverkning, logistik, franchise, och har ett 30-tal varumärken. Sydafrika är basen men Afrika återstår att växa i. En fjärdedel av verksamheten finns i UK. Just nu ingen utdelare pga ett skuldfinansierat jätteköp i UK,

Nyheter sedan sist är att UK fortfarande går dåligt. Förvärvet var uselt. Men jag försöker se längre och de måste ta förbi "puckeln", som kan ha lett till 2-3 förlorade år. Jag är ändå övertygad om att bolaget kan fånga Afrikansk tillväxt över lång tid. Till 2040 kan Afrikas befolkning ha fördubblats. Om jag vågar/vill äga aktien tills dess får dock vara osagt!

Sydafrika, 102 ZAR, yield 0 % P/E ttm 480 (=låg vinst nu)
Inköpsår 2010, oklart ägare hos Avanza, marketcap 700 M$
Bra fonder som äger: Arisaig, Fundsmith


Ekadharma (4 procent)
Indonesiskt tråk-tejpbolag som kan vara mest undervärderat av alla bolagen i portföljen. Handlas under bokfört värde, har god historik, utdelning och är verksamma i ett tillväxtland. Osäkerheten består i att bröderna tejp äger 75% av bolaget och man inte riktigt vet vad de vill på sikt. Låg värdering och hög marknadsandel (ca 50%) gör ändå att jag vill äga bolaget. Om allt faller på plats skulle de kunna vara en 10-bagger, men Indonesiska nanocap-bolag kan i och för sig förbli under radarn hur länge som helst. Vill ha dem i portföljen men vågar inte ha en hög andel.

Indonesien, 735 IDR, yield 2,5 %, P/E ttm 7
Inköpsår 2017, oklart ägare hos Avanza, marketcap 35 M$
Bra fonder som äger: Ingen fond i sikte än!


Superlon (4 procent)
Är en världsledande aktör på värmeisoleringsmaterial, t.ex. för AC och kylskåp. Har ca 60% av marknaden i Malaysia och andra huvudmarknader är Vietnam och Indien. Bygger ny fabrik i Vietnam. Bolaget bör gynnas av megatrender som urbanisering, varmare klimat och ökad medelklass i Asien. Du hittar större konkurrenter, men inte många, och de är alla starka i olika länder. Råvaruprisberoendet är den stora risken i bolaget.

Malaysia, 1,25 MYR, yield 2,2 %, P/E 16 ttm 
Inköpsår 2018, oklart ägare hos Avanza, marketcap 50 M$
Bra fonder som äger: Inga kända


Livechat Software (4 procent) 
Polsk besvikelse som är en global spelare i LiveChat-branschen, främst mot e-handel och premiumsegmentet. Problemet är att bolaget tappar i tillväxt, även om siffrorna fortfarande är bra och lönsamheten extrem. Frågetecknet är när (eller om) försäljningstappet avtar. Man kan tro att de hotas av Facebooks intåg i LiveChat-branschen, men konkurrenter som Zendesk och Liveperson har inte alls tappat lika mycket i kurs. Jag kommer bevaka antalet av nya kunder. Bolaget är numera en högutdelare. Kan man lägga på tillväxt är det fint, men de måste få fart på försäljningen igen. Produkten verkar det inte vara något fel på, de vann en typ av utmärkelse precis nyligen.

Plolen, 33 Zloty, yield 5,4 %, P/E ttm 16
Inköpsår 2017, oklart ägare hos Avanza, marketcap 200 M$
Bra fonder som äger: Grandeur Peak


Ultrajaya (3 procent) 
Ledande mjölk, te- och ostbolag i Indonesien. Mjölk är det stora och här finns en stark strukturell tillväxt, Spännande ost-joint-venture med Kraft. Caset är så enkelt att man i Indonesien kommer dricka mer mjölk och äta mer ost per person, och bli fler personer, Det finns riktigt få stora aktörer. Mycket fin historik i bolaget, även om tillväxten bromsats.  De håller på att slutföra en jättefarm som (peppar peppar) kan få fart på försäljningen.

Indonesien, 1295 IDR, yield 0,8 %, P/E ttm 22
Inköpsår 2017, oklart ägare hos Avanza, marketcap 1 000 M$
Bra fonder som äger: Grandeur Peak


Tårtdiagram på andelar
Och ett klassiskt tårtdiagram på fördelningen:


Synpunkter?
Vad tror du om portföljen? Ska något bolag bort? Vilket skulle du öka eller minska i? Jag kanske har lite väl mycket i mina största bolag trots allt? Den "eviga" frågan är när man ska minska i vinnare för att bli mindre känslig för bakslag i dem.

söndag 26 augusti 2018

Andreé och Ekholm-principen


I somras var jag i Gränna, och då måste man ju givetvis besöka Andrée-museet. Japp, inlägget handlar inte om Börje Ekholm utan den historiske Nils Ekholm. För er som inte känner till det gjorde Andrée en högst misslyckad ballongfärd till Nordpolen där alla tre deltagarna omkom. Nils Ekholm skulle åkt men valde att hoppa av då han inte trodde att ballongen skulle klara hela resan.

Såklart finns en aktieparallell här. Utan att förringa deras historiska umbäranden kan man likna expeditionen med en högriskaktie som misslyckades. Där fanns även en karismatisk ledare med stora visioner, men med orealistiska planer. Sammanfattning och läsvärda artiklar om händelsen finns dels på världens historia och dels på ny teknik.

Att inte lita på turen och en princip
Ekholms citat är helt fantastiskt med facit i hand och högst tänkvärt:
"Jag döljer inte för mig att jag kommer i en obehaglig ställning om Andrée har framgång med sin expedition. Men det enda man kan säga om mig är, att jag varit för försiktig. Turen är förträfflig att ha, om man har den men man får under inga omständigheter lita på den från början och redan vid expeditionens planering."
För det första är det här ett klockrent exempel på "FOMO", fear of missing out. Inget nytt under solen och det kunde ha handlat om Fingerprint. Här har du en chans att vara med på världens resa, men du avstår. Starkt. Det här kan kanske omvandlas till en princip, "Ekholmprincipen":
Kolla alltid av en potentiell investering med några nära aktiekompisar. Om någon av dem ser att tesen inte håller - att ballongen läcker - så avstå. Alla ska vara beredda att åka, även gängets Ekholm.
Man kan kanske också se det som att om man ska väldigt långt bort (som Indonesien) så måste man vara extra säker på att tesen håller. Tejpbolag och mjölkbolag borde vara vattentätt :-)

Fler chanser att hoppa av i verkligheten?
En lärdom är att man måste göra en gedigen research och inte bara gå på vad andra säger. Ekholm hade en egen uppfattning om ballongen och lyssnade inte bara på Andrées försäkran om att allt var ok. Aktieresorna har också en skillnad, att du har alla chanser att hoppa av. Som aktieägare kan du "trycka på knappen" och släppa investeringen och vara tillbaka hemma. även om det blir med förlust. Man kan märka att ballongen tappar höjd eller åtminstone när den kraschar. Man behöver inte vara kvar på isen och hoppas att man med strömmarna drivs åt rätt håll (jfr Eniro/Anoto eller valfritt kraschat förhoppningsbolag).

Det jag tar med mig är att själv försöka pröva caset (håller ballongen), alltid stämma av med en närmare krets om de ser brister jag missat. Samt till sist att aldrig vara rädd för att säga nej.

söndag 19 augusti 2018

Hidden Champions - ett bra tankesätt?


De bolag som jag letar efter har stora likheter med "Hidden Champions". Med det menas små men framgångsrika bolag som går under radarn trots att de dominerar en nisch  De har ofta låg profil, är innovativa och har ambitiösa mål. Wikipedia beskriver begreppet, som myntades i en bok om världsledande tyska småbolag. För att räknas som en Hidden Champion finns tre krav:
 • Minst 3:a globalt, eller 1:a på en kontinent. sett till marknadsandel.
 • Försäljning under 4 miljarder USD.
 • Okänt bland allmänheten.
Se även denna korta video på youtube och denna längre. Och man borde läsa boken (ej sponsrad länk). Jag letar ofta efter sådana här bolag och tror att det är ett mycket bra tema. Själv lägger jag till att bolaget ska ha en stark "moat", vilket kanske är underförstått, men också att de ska drivas framåt av en eller flera megatrender. Jag kan också nöja mig med att de är etta i ett land och inte en kontinent.

En grym fond på temat
Jag inspireras mycket av en fantastisk fond som även är storägare i portföljbolaget Sealink. Den här fonden letar efter Hidden Champions i Asien. Se deras fylliga presentation här och och lyfter bland annat fram bolag som Assa Abloy, Sealink och A2 milk. Missa inte alla porträtt på hemsidan som är exempel på Asiatiska och Europeiska "Hidden Champions". I rapporterna nämner de även att de inspirerats av Wallenbergarna!Vilka av mina bolag uppfyller de tre kraven?
Vi börjar att se hur stora de är globalt eller på en kontinent:
 • A2 är störst på specialmjölk globalt 
 • Famous Brands är etta på restauranger i Afrika, 
 • Sealink är etta på färjor i AU, kanske på kontinenten
 • Somero är etta globalt på laserbetongmaskiner
 • Discovery är etta globalt på innovativa försäkringar
 • Ekadharma säljer hälften av all tejp i Indonesien
 • etc...
Och i försäljning så går A2 och Discovery bort som midcapbolag. Resten är smallcap och nedåt. Hur okända de är kan diskuteras. Men man gissar nog inte att Decisive Dividend (nanocap) är störst på effektiva braskaminer i USA (hur man nu definierar den marknaden).

Synpunkter?
Många investerare letar storbolag i Champions League där välkända och etablerade spelare finns. Men jag tror det kan vara ännu mer lukrativt att leta i Hidden Champions League, eftersom de spelarna har färre ögon på sig :) Man kan jämföra med att en juniorspelare som dominerar Gothia Cup har större chans till värdeökning om 5 år jämfört med en rutinerad spelare i Champions League.

Hur ser du på begreppet Hidden Champions? Är det något du letar efter? Och har du några sådana bolag i portföljen?

Ps) En hidden champion kan vara Zapf Creation som har en färsk analys på bloggen bolagsvärdering, av André Blåklint

onsdag 15 augusti 2018

Aktiepub 6 september


Nästa aktiepub blir torsdag 6 september kl 18 på Sue Ellen i Stockholm, Tulegatan 17. Kanske borde man testa något annat ställe för att variera, men det blir en annan gång.

Många investeringsstilar brukar vara representerade och en och annan bloggare finns nog på plats. Upplägget är enkelt: vi snackar i små grupper, och dricker öl, vin eller andra drycker. Förutom ekonomi kommer det säkert också dryftas några ord om det stundande valet (oundvikligt).

Skriv något i kommentarsfältet så har du en plats. 35 platser är bokade, hoppas de fylls! Välkommen!

söndag 12 augusti 2018

Är med i podden Aktiekompisar!


Jag är med i podden Aktiekompisar vilket är podd-debut för mig. Kanske har ni sett det (sorry om jag tjatar) men jag vill också komplettera med några länkar. Och stort tack för inbjudan! Sen är jag inte van vid forumet, vilket möjligen framgår. Man borde ju inte vara nervös, men likväl kryper sig viss nervositet på så fort en mick är i närheten. Möjligen en vanesak.

Avsnittet handlar om min strategi och jag hoppas kunna ge inspiration. Såklart är det ingen ”sanning” jag säljer och man ska välja den strategi som passar! Jag vill ändå inspirera och i bästa fall få folk att bli något mindre hemmablinda och få upp ögonen för att också investera utomlands.

Kompletteringar
Vill passa på att komplettera poddavsnittet med några länkar:
 • Här finns min strategi beskriven. Vad jag menar med småbolag finns här. Två av bolagen i portföljen är idag globala midcap, men de var små när jag köpte. Vill lägga till om strategin att "hackor och spadar"-bolag är en favorit och att jag också föredrar samhällsnyttiga bolag. 
 • Vad som menas med Hidden Champions kommer jag skriva om samt mina modifieringar jämfört med den definitionen.
Min strategi kan kanske framstå som extremt kräsen. Men när 40 000 – 50 000 aktier ska ner till 15 stycken måste man vara det :-) Sen vill jag betona att allt såklart är min syn och att risker finns. se det inte de bolag jag tar upp som köprekommendationer. Podden spelades in 9 juli och jag har sålt eWork därefter. Brukar inte sälja så fort jag minskar, men från låg andel brukar innehavet ryka.

Frågor och input?
Hoppas ni gillar poddavsnittet och att det gav inspiration. Tar gärna emot frågor och input från er. Trevlig lyssning!

lördag 21 juli 2018

Poddfråga: Kan man förstå utländska bolag?


Gör en paus i semesteruppehållet efter lyssning i hängmattan. Jag fick med en fråga om "Home Bias" i senaste avsnittet i Kvalitetsaktiepodden. Den är en riktig favoritpodd och lyssning rekommenderas varmt. Såklart hedrande att frågan kom med och dessutom med ett bra svar och resonemang.

Svaret är väl i korthet att kvalitetsbolag visserligen finns överallt men att man inte kan förstå sig på utländska bolag lika lätt. Och därför avstår de. Men de ska börja kika och överväga engelskspråkiga länder som UK och USA.

Kan bara flika in några lösa tankar om hur jag själv resonerar:
 • Jag väljer nästan alltid bolag där rapporter/nyheter finns på engelska. Annars är tröskeln stor.
 • Brittiska "kolonier" är en favorit: Australien, NZ, Kanada, Sydafrika, Singapore och Malaysia etc. Där finns en samhällsstruktur och tradition. Och de länderna ger mer Asiatisk/afrikansk tillväxt än om man går mot UK/USA. Hellre öst och syd än väst :-)
 • Om bolag, små bolag, med enkel verksamhet och lång historik går det att förstå!
 • Skulle det finnas bra små västnoterade bolag med hög andel Asien/afrika skulle jag gärna köpa dem. Men oftast är andelen högst säg 25% vilket då är en stor skillnad mot lokala bolag.
 • Riskspridning på länder, valutor och branscher är värdefull. Det får du om du köper små kvalitetsbolag världen över.
Jag tycker bolagsstorlek och verksamhet gör mer för förståelsen än var bolaget är listat. Sen kommer du inte "hela vägen" som med ett svenskt bolag. Du tappar kringinformation, vilket är minus. Men du får plus som inte ska förringas. Du är i mindre bevakade länder där inte lika många rutinerade kollar. Och framförallt är du i marknader där du har en annan naturlig tillväxt. Europa är mycket sämre som bas om man ska nå världens växande medelklass (jfr Fundsmith, sid 5). Bara du går till säkra. stabila och engelskspråkiga AU/NZ går det att hitta genvägar in i Asiatisk tillväxt!

Till sist en utmaning. Måste man "känna till" bolagen personligen? Här är ett bra blogginlägg som utmanar den tanken och lyfter fram risken att drabbas av "bias". Kanske är det lättare förhålla sig neutral och objektiv om man läser på och ser på bolaget som en outsider? Till sist vill jag bara upprepa att svaret i podden var bra, jag ville bara ge lite extra input i frågan!

söndag 8 juli 2018

Svårt att hitta nya case - ett gott tecken?


Nog går det segt för portföljen, i år har det gått mycket sämre än de senaste fyra åren. Men det är inte så mycket att göra åt. Som sagt så kan det ha varit goda småbolagsår som numera inte är lika goda.

Men det går också ovanligt segt med att hitta nya bra case. De bolag jag finner mest intressanta är de som redan finns i portföljen. Kanske ett gott tecken, kanske "confirmation bias", jag vet inte. För tillfället har jag bara 4-5 bolag på närmsta bevakningslistan. Och då tittar jag ändå globalt. Jag har svårt att hitta bättre case än de jag har. På andra bevakningslistor finns förresten ca 25 bolag.

Bolag jag kikar på
Exempel på bolag jag kikar närmare på är:

 • Ett litet kanadensiskt nanocap som kan vara ett världsledande bolag i en intressant och extremt tråkig nisch. Men de kan också ha för dålig historik (kollat för lite för att skriva om dem).
 • Bolag mot Kinesisk tech/software, jfr med Market Makers podcast-serie. Försöker se om jag kan hitta bolag med den inriktningen som inte är ett storbolag utan dominerar en nisch. Kanske omöjligt och bättre i så fall att kliva upp mot Tencent/Alibaba. Ett möjligt namn är ändå t.ex .Sinosoft Technology som ser bra ut på siffrorna. Men tittat för lite för att ha en uppfattning.
 • Ett svenskt spelbolag som gått upp paradoxalt mycket. Frågetecknet där är om den lojala spelarbasen växer tillräckligt mycket och hur mycket som är inprisat i värderingen. Spelförsäljning kan gå i vågor och kommer de fortfarande toppa listorna om 2-3 år? Nog har man också en känsla att vara sen på bollen här, särskilt när jag tyckte de var för heta i slutet av förra året.

Sen finns det såklart konstigare bolag på bevakning. Tittar t.ex. på ett japansk begravningsbolag och ett japanskt dating/äktenskaps-bolag. Men någonstans blir det väl svårt att följa upp även om bolagen kan vara fina. Man är ju inte direkt nära att göra personlig "lynchning"/research på någon av dem :-) Språket och möjligen kulturen är ett hinder, jag gillar generellt länder som varit brittiska kolonier bättre (ett gemensamt tema bland mina utländska investeringar).

Hojta gärna till om du hittar något litet marknadsledande tillväxtbolag med moat, tillväxt och som drivs framåt av megatrender och som kan passa strategin.

Bättre bolag i portföljen?
Jämfört med de nämnda bolagen finner jag det mer attraktivt att öka i t.ex. Micro-Mechanics och Taokaenoi. Där finns tillväxt, moat och starka megatrender i relativt enkla bolag. Just Taokaenoi är mitt senaste köp.

Blir ett kort inlägg idag. Och bloggen tar också ett kortare sommaruppehåll. Men det kan vara så att jag figurerar i något sammanhang framöver och då kliver jag ur hängmattan och skriver om det. Och kanske hittar jag många nya bolag i sommar. Avslutar med att skicka med en fråga: Är det ett bra eller dåligt tecken att man har svårt att hitta nya bolag? Då har man ju "rätt" portfölj, eller?

Ha en trevlig sommar och vi hörs!

söndag 1 juli 2018

Halvårssummering - segt men ingen katastrof


Första halvåret 2018 gick portföljen upp 3,5 procent. Som jämförelse är DJ Index ner ca 1,5 procent, SIX30 Return upp ca 2,5 procent och SIX Portfolio Return ca 4 procent. Valutaförändringar är inte inkluderade i indexen och tittar man på t.ex. SPP Aktiefond Global är den upp 9 procent medan Didner & Gerge Small- and microcap är upp 7,5 procent.

Det är en småseg utveckling som jag inte är nöjd med. Viss valutadopning ingår (förutom Sydafrika) och då borde det gått bättre. Rese- och renoveringsportföljen, som är mer defensiv, har gett ungefär 7%. Den består av Northwest Healthcare (50%) samt Bonäsudden, Pegroco Pref och Vitreous Glass. Men över tid tror jag fortsatt mer på min huvudstrategi även om det svänger mer. Backar man bakåt så har utvecklingen över lång tid varit mycket god.

Köp- och sälj
Dessa bolag har lämnat portföljen under halvåret:
 • Matahari Department Store
 • Northwest Healthcare
 • Logistec
Dessa har tillkommit
 • Micro Mechanics
 • Superlon
 • Taokaenoi (köptes in under veckan).
Större förändringar är att jag ökat i A2 milk, Decisive Dividend och Sealink. Jag har framförallt minskat i eWork, men också i Vitec och Savaria. Det har tagit emot att sälja Northwest och Logistec, men Matahari var utan tvekan rätt. Anledningen till förändringarna är att jag vill vrida portföljen något åt öst och att jag tycker mig ha hittat ännu bättre tillväxtcase. Sånt återstår såklart att se.

Utvecklingen i bolagen
Många bolag har underpresterat kursmässigt. Bland toppinnehaven har Savaria (-12% och Discovery (-20%) gått dåligt. LiveChat och Superlon är ned över 20%. De som har gått bra är lätträknade nämligen A2, Somero, Sealink, Decisive Dividend och Logistec. De två Indonesiska har också hållit emot fint. Framförallt är det A2 som räddar halvåret.

Utvecklingen i själva bolagen är ofta mycket bättre. Det är väl främst LiveChat, eWork och nu senast Superlon som gått år fel håll, oklart hur tillfälligt det är. Famous Brands har börjat lyfta sig uppåt igen och få ner skuldsättningen. Många bolag tuggar på rätt fint även om kursen står still.

Portföljen inför sommaruppehållet
Så här ser det ut inför uppehållet. Taokaenoi har tagit plats i portföljen. Jag har bestämt mig för att ledningens mål är väl defensivt satta och att de förhoppningsvis kommer att nå dem tidigare. Tänker mig närmast att minska i eWork (sälja av) och att fortsatt öka i Taokaenoi och möjligen Micro Mechanics. Det är möjligt att jag springer på något fantastiskt bolag under sommaren, men man ska ju inte glömma bort de alternativ som redan finns i portföljen.
söndag 24 juni 2018

Senaste affärerna och aktuell portfölj


Dags att summera några affärer. Portföljen består fortfarande av 14 bolag, men ett är bytt. Logistec har ersatts av Superlon. Så här på rak arm är det en dålig affär, eller i alla fall dålig tajming, eftersom Superlon gick ner rejält efter att jag köpt. Nåja, nu till hur tankarna gick.

Sålt Logistec
Jag har sålt Logistec även om det tog emot. Köpen gjordes kring 35-45 CAD och försäljningarna kring 52 CAD, så resan har varit trevlig. Skälen till att jag sålt är:
 • Något dålig tillväxt historiskt, hur mycket kan hamndelen växa?
 • kan USA favorisera amerikanska bolag när det gäller vattendelen?
 • Framförallt hade jag hittat ett bättre case: Superlon 
Samtidigt finns det mycket jag gillar med Logistec. Hamndelen har en tydlig "moat". Bolaget kan komma att köpas upp då hamnarna säkert är värdefulla för t.ex. Brookfield eller Ports America. Vatteninfrastruktur är en jättemarknad (megatrend) men frågan är om de kan nå hela vägen. Jag tycker det finns väl många konkurrenter. Trenden och nischen är rätt, och visst kan det räcka med en liten del av marknaden, men många andra bolag är där. Och jag vill skruva portföljen mot Asien.

Köpt Superlon istället
Jag har köpt in Superlon på 1,49 MYR och de står nu för dryga 4 procent av portföljen. De är ett världsledande värmeisoleringsmaterial, t.ex. för AC och kylskåp och har beskrivits på framtidsinvesteringens blogg. Skälen till köpet är:
 • Grymma siffror på bolaget, äkta litet tillväxtbolag
 • Gynnas av megatrender som urbanisering, varmare klimat och ökad medelklass i Asien.
 • Lite tyngre produkter kan ge en kostnadsfördel i distributionen. 
Nog finns större globala aktörer, vilket är ett ett minus, men varje aktör är starka på vissa marknader och dessa är tillväxtmarknader. Jag gillar fokus på länder som Malaysia, Indien och Vietnam och att de inte som alla andra ska härja i Kina. Råvaruprisberoende är ett klart minus, samt hur mycket av kostnaderna de kan föra vidare till kunderna. Sammantaget är de ett okänt marknadsledare tillväxtbolag med förmodad moat som gynnas av många megatrender. Har man 50-60% av marknaden i Malaysia så går det att bygga någon slags moat, och en ny fabrik är på gång i Vietnam.

Men tänkte jag rätt? Ett dåligt inhopp i alla fall eftersom de tappade ca 18 procent i fredags (dagskurs 1,24 MYR). Visst knäck för självförtroendet och såklart ifrågasätter jag mitt beslut. Raset berodde på en dålig rapport och när prispress uttryckligen nämns kan "moaten" vara i svagaste laget. Det jag tar med mig är att försöka dela upp köpen, om det går, och att det inte går att göra rätt hela tiden. Att alla affärer ska gå bra är naivt att tro, och ibland blir det usel tajming. Jag kommer att ge dem mer tid även om det snabbt vände från övertygelse till besvikelse.

Andra transaktioner
Några andra affärer har jag gjort:
 • Ökat i Decisive Dividend och Micro Mechanics
 • Minskat något i Savaria och Vitec
När det gäller Decisive hoppas jag att utdelningen kan komma att höjas när förvärven integrerats. Presentationen från bolaget tyder på en höjning i utdelningskapaciteten och utifrån historiken kan en eventuell höjning landa på 0,035 per månad. Micro Mechanics är lovande mot IoT-trenden. Taokaenoi är det nya bolag som annars är närmast köp.

Konstaterar slutligen att jag blivit något mer transaktionsintensiv. Vet inte om det är bra, men jag måste agera på övertygelse och vilka bolag jag tror är bäst att äga (även om det ju blir fel ibland). En annan detalj är att fler av mina affärer senaste är bolag som Framtidsinvesteringen hittat, där A2 kan nämnas som den klarast lysande stjärnan. Vad tror du om mina affärer och portföljen?


söndag 17 juni 2018

Ölbolag in i portföljen?


En del av min strategi är att välja bolag i vad som för mig är rätt branscher. Ocykliskt och tråkigt lockar, men också att bolaget är samhällsnyttigt, eller i alla fall neutralt. Skälen till det är lägre risk, men också det mer individuella och flummiga "etik". Etik kan man diskutera dag och natt men riskerna ska vi dyka in på. Jag ser dessa risker med samhällsonyttiga bolag:
 • Större risk för politisk reglering 
 • Att upplysta konsumenter väljer nyttigare produkter och tjänster
 • Bolagen får smalare investerarbas när sparande blir mer hållbart
Men vad är ett samhällsonyttigt bolag? Här står jag fast vid cigaretter, högsockerprodukter (tänk Coca-Cola), gambling och sprit i höga doser. Men hur är det med ölbolag? Man kan faktiskt hävda att de åtminstone är neutrala. Inlägget är förresten inspirerat av att Lars, en uppskattad bloggkommentator, som undrade varför jag inte investerar i indonesiska Bintang såsom han. Underbart att fler vågar köpa exotiskt förresten!

Argument för och emot ölbolag
Jag ska väl erkänna att jag slentrianmässigt sett öl som något dåligt utan att göra någon vidare research. Det har jag inte gjort nu heller, men man kan hitta positiva argument i dessa artiklar på måbra, expressen, och Times of India. En jämförelse mellan öl och Coca-Cola ser man här och ett härligt citat är: "When it comes to beer vs cola, there’s really no contest. Beer is dramatically better for health and longevity."

Sammanfattar man så är de positiva egenskaperna:
 • Naturligt och utan socker
 • Ger starka ben
 • Bra för hjärta och kärl
 • Hejdar bakterier
 • Bra mot njursten
 • Vitaminer och mineraler
 • Ger mindre risk för diabetes
Såklart finns uppenbara negativa effekter, då vid överkonsumtion. Värt att nämnas är: 
 • alkholism-risk 
 • innehåller en del energi och skapar hunger
 • våld och misshandel.
Om man ser det ur en negativ sida är det lätt att se ölbolagen som en del av ett samhällsproblem.

Titta på snittkonsumtion eller överkonsumtion?
De eventuella positiva öl-effekterna bygger på en normal eller liten konsumtion. Kan man jämföra med läkemedelsbolag och livsmedelsbolag som också är negativa när det blir för mycket? Nja, alkohol är extra lurigt eftersom den lättare och snabbare kan slå sönder en familj. Men skillnaden mot gamblingbolag och Coca-Cola är att en måttlig öldrickare i snitt kan vara en vinnare. Men den som spelar är i snitt en förlorare oavsett insats och Cola är inte ens nyttigt i små mängder.

Man kan också tänka sig vad som hände om man tog bort öl, vin, Coca-Cola och gambling. Ok, lite väl totalitärt kanske men ändå :-) Öl- och vinförbud skulle möjligen leda till ett tråkigare samhälle med mindre sociala aktiviteter, och något lägre födelsetal och livsglädje. Men också mindre missbruk. Coca-Cola skulle folk klara sig utan. Spelbolagen vore nog mest saknade av ägarna - och vad härligt det vore att slippa spelreklam. Men frågan är såklart komplex? Utan ölbolag skulle t.ex. illegal sprit säljas och ett indonesiskt förbud av alkohol på minimarts gav just denna dåliga effekt.

Konsekvenser för portföljen?
På ett sätt är det löjligt att ha krav på att bolag inte ska vara negativa, på ett sätt inte. Och argumentationen blir såklart konstlad. Jag tror ändå man tjänar på att äga hållbara bolag. Men kan man köra aktiepubar kan man väl köpa ölbolag? Och svanen-märkta fonder utesluter inte alkoholbolag (!). Och om man ska dra en gräns: Är det bättre att utesluta starksprit som väl knappast är hälsosamt på något sätt? Sorry alla Gin- och Whisky-älskare.

Konsekvensen är att jag överväger ölbolag, och särskilt Bintang. Men jag vill först få input. Har jag gått på ett planterat Heineken-budskap? Kan man verkligen säga att ölbolag är neutrala? Tycker ni kravet på negativ samhällseffekt är överdriven? Jag provar tanken och ser vad som kommer in! Skål!

fredag 15 juni 2018

Min börselva


Nu var det länge sedan sist, men jag slänger ihop en liten Börselva. Såklart inte bara svenska spelare utan detta är laget jag ställer upp med! Och såklart är det lite smålarvigt men en kul grej och jag vill fortsätta traditionen. Kommer ett riktigt inlägg på söndag, men nu vidare till laget:

Målvakt
Discovery placeras i mål. Som midcapbolag är de lite större och tryggare. Försäkring borde vara stabilt i alla lägen helt enkelt. Egentligen ingen utpräglad målis, kan vara back/mittfältare också.

Backlinje
Vitec och LiveChat bildar mittbackspar. Båda har anklagats för att vara softa, Formen är brutalt usel för LiveChat som mest snackar och är lagets svagaste länk. Vitec täcker upp.

Som ytterbackar sätter jag Ekadharma, som ska agera som klister på motståndarna. och Sealink som förväntas göra långa resor på kanten. Samtliga backar hade kunnat spela på mittfältet också, men särskilt Vitec och Sealink har starka defensiva egenskaper.

Mittfält
Mittfältets hjärta är Savaria och A2. Savaria är en äkta tvåvägsspelare som rusar upp och ner likt en hiss, medan A2 är mer offensiv och snabbfotad trots sin börsstorlek. Sätts i mitten av planen för att de är centrala för portföljens utveckling.

Kantplatserna tas av Micro Mechanics, som agerar på små ytor och är en (halv)ledare på plan och Famous Brands. De senare är med trots klara tendenser att dribbla bort sig mot England.

Anfall
Offensivt är Decisive de som ska avgöra matcherna. Relativt oprövad men både en järnkamin och slitdelsvarg. Har fått tillökning på sistone men borde kunna ha fokus på spelet. Somero är med för sin extrema jämnhet och kan avsluta med laserprecision, när de är i form. Dessa är offensiva eftersom de har större risker. Decisive är oprövad och Somero är i sammanhanget konjunkturkänslig.

Truppen har fler spelare men eWork och Ultrajaya får stanna på bänken. eWork låter såklart andra spela och Ultrajaya agerar mjölkbärare.

Summering
Vad tror du om detta lag :-) Är årets upplaga bättre än 2016 eller 2014 års version? Noterar för egen del att jag satsat mer och mer på mindre bolag och endast A2 och Discovery är globala mid-capbolag. Alla lever på sin snabbhet och är så offensiva att de hade kunnat vara mittfältare. I fotbollstermer innebär det att taktiken lika gärna kunnat vara 0-8-2.

Jag ser numera också mindre till "laget" och mer till de enskilda spelarna. Spelarnas ålder och framtida värdeutveckling är central. Många sitter med 35+ spelare (Large cap) medan det är lovande juniorer (Microcap) som kan öka mest i pris. Och långsamma högutdelare tycker jag har för lite driv i steget (tillväxt) för att platsa på plan.

Sammanfattningsvis blir det som att ställa upp i junior-vm, men att två överåriga spelare ändå är med. Och den dimensionen, spelarens ålder, tror jag är väldigt viktig. Jag siktar inte på detta VM utan nästa (även om spelare kan ha bytts ut tills dess).

Edit: Jag lade till lite fylligare kommentarer och tankar 180617, inspirerad av @aktieingenjörens riktigt seriösa och läsvärda genomgång!

söndag 10 juni 2018

Taokaenoi - nyttiga snacks till ohälsosam värdering?


Aktie: Taokaenoi
Notering, ticker: Thailand, TKN:SET
Marketcap: 800 miljoner USD, smallcap
Kurs: 19 Bath
Direktavkastning: ca 1,8 procent
Courtage: Maxcourtage ca 750 kr
Elektronisk handel: Nej, telefonorder
Möjlig att äga i: Vanlig depå (källskatt 10%)

Taokaenoi är dominerande på sjögrässnacks i Thailand med cirka 70% av marknaden och expanderar framförallt i Asien. Bakom bolaget finns en 32-årig entreprenör och huvudägare, som också fått en egen film. Tao Keo Noi betyder liten entreprenör.

Produkterna är främst Crispy Seeweed och Grilled Seeweed. Och huvudmarknaderna är Thailand och Kina. men de pratar om att sprida sig till massor av länder och har bland annat köpt en anläggning i USA där de satsar på "organic" för USA och Europa.

Här är en färsk presentation av bolaget, hemsidan och prognoser på 4-traders. Samt en analys och denna lite äldre artikel som jämför dem med Sees Candy. Missa inte denna intervju på becomeabetterinvestor.net.

Fantastisk historik? Ja, med tvekan
Siffrorna är mycket bra, men högre råvarupriser slog till senaste året.

 • ROE ligger mellan 56 och 27% de senaste 5 åren
 • Försäljningstillväxt på 25% per år senaste 3 åren och 13% senaste året.
 • Vinsttillväxt på 32% per år senaste 3 åren, men -23% senaste året.

Se även bild från BKBanker som visar mycket bra lönsamhet men sämre tillväxt, i alla fall nyligen.Goda framtidsförutsättningar? Ja

Har bolaget en ekonomisk vallgrav?
Som snacksbolag handlar det om att bygga upp ett starkt varumärke. Och du kan också få fördelar i stora inköp, distribution och kontakter med butiker/affärer. Jag har med egna ögon sett butikshyllorna i Asien, både i Thailand och Indonesien. Fördelar med lätt produkt, går att få bra marginaler. Tyvärr äger de inte hela kedjan utan de köper in sjögräset som jag tror är för varmt att odla i Thailand. Detta gör dem känsliga för prisändringar och är förklaring till vinsttappet i närtid.

Med tanke på att de har 72% av den lokala sjögräsmarknaden och konkurrenterna har betydligt mindre, kanske inte mer än 20% på äldre siffror, så är de en "local champion". Men hur starka kan de bli i andra marknader? Och ska man se allt snacks är andelen säkert låg. Allt sammantaget tror jag de har en "narrow moat" i form av starkt varumärke och möjlighet att producera billigare och distribuera billigare som stor aktör. Just lokala varumärken och nyttigare produkter tror jag är bra, även om frågan är hur lokala de är utanför Thailand.

Ökar marknaden på sikt (finns megatrend)?
Snacksande lär öka i takt med att människorna blir fler och att de får de bättre ställt. Här utdrag ur en artikel, som inte specifikt handlar om Tao Kae Noi, även om man kan tro det :-)
The Asia Pacific region especially, with its comparatively younger population and burgeoning middle income group, is poised to be the fastest growing snack market in the world...Food industry players who understand their millennial customers are offering healthier snack products with exciting flavours. One way they have been going about this is through the application of functional ingredients.
Tao Kae Noi kan vara precis rätt med Asien-fokus och nyttiga, kryddiga produkter. Hälsosamt snacks tror jag kommer vinna i längden jämfört med t.ex. chips. En nackdel är att produkten innehåller palmolja, ca 9% som ej är certifierad. Inte bra, men det är organiskt i USA, de följer kanske efterfrågan. Men samtidigt är de stora inköpare av sjögräs, och ser till att det odlas. Det är omvänt positivt (binder koldioxid). Bra info om palmolja och alger finns på Simris Algs hemsida.

Ok värdering? Nja...?
I korta loppet är det precis för dyra för min tumregel. P/E förväntas vara över 20 två år framåt på genomsnittsanalytiker vilket avskräcker något. Sen kan jag såklart köpa ändå, man ska kolla på många fler nyckeltal och framför allt bedöma den långsiktiga tillväxten och titta längre fram än två år. Och vi snackar om analytikernas gissningar.

Men det finns ett problem. Bolagets egna mål till 2024 är 10 miljarder i försäljning - ganska lågt och då är bolaget kanske för dyrt. De förväntas sälja för 6 miljarder 2018, 6,9 för 2019 och 7,7 för 2020. Då är 10 till 2024 väl defensivt. De borde ju nå 10 senaste 2022 i nuvarande ökningstakt. Eller så sätter de ett enkelt mål som de vill överträffa.

Risker?
Ett antal risker finns förstås:
 • Högre priser på sjögräs? 
 • Thailand styrs av en militärjunta.
 • Valutarisk då notering i Bath, men spridda intäkter  
 • Ledningen kan få fokus på annat, och har minskat ägandet
 • Kommer ännu nyttigare produkter
 • Hur uppfattas palmolja (dock väst, kör organsisk)
 • Kan E-handel ökar utbud och tillgänglighet, svårare ta överpris?
 • Varumärket kraschar, t.ex. om felaktiga produkter når marknaden.

Sammanfattning
På många sätt tror jag bolaget är helt rätt. Imponerande att de jobbat till sig bra hyllplatser i Thailand och Indonesien. Jag tror på regionen, snacks i regionen, och särskilt hälsosamma sådana. Men konkurrenter finns. Som stor aktör har du ändå fördelar i varumärke, tillverkning och distribution. Jag tror det håller.

Tveksamheten gäller inte heller värderingen utan de försiktiga målen. Och ingen av mina favoritfonder är inne i bolaget. Är bolaget för segt? De är också känsliga för sjögräspriset, vilket jag inte hunnit gå till botten med. Jag undrar också varför de ska expandera i så många länder, borde de inte köra ännu mer i Asien? Å andra sidan finns ju en stor expat-community av Kineser och Thailändare i väst, och den målgruppen lär de komma långt med.

Jag är nära köp, men det ville sig inte riktigt hela vägen fram. Övertyga mig om att jag gör ett misstag så kommer jag slänga mig på köpknappen. Den finns inom räckhåll.