söndag 19 februari 2017

Min checklista för tillväxtbolag


Det här inlägget är ett försök till en checklista för vilka tillväxtbolag jag letar efter. I ett tidigare inlägg gick jag igenom grundkraven och nu kommer fortsättningen. Det jag letar efter är som sagt:
Små marknadsledande tillväxtbolag i rätt bransch som har (1) fantastisk historik (2) goda framtidsförutsättningar och (3) en ok värdering
För vad jag menar med små marknadsledande tillväxtbolag i rätt bransch, se tidigare inlägg. Nu går vi vidare till historik, framtidsförutsättningar och värdering.

Krav 1: Fantastisk historik
Här tittar jag bakåt 1-10 år och letar efter en fantastisk historik. Att bolaget är bra, och på rätt väg, ska synas i siffrorna. Det här är ett objektivt kriterium med en subjektiv touch. Allra viktigast är stark tillväxt och hög avkastning på kapitalet. Detta vill jag ha:

a. Stark tillväxt i försäljning. vinst, och gärna utdelning
Tvåsiffriga tillväxttal för vinsttillväxt, försäljningstillväxt, utdelningstillväxt, etc. Bolaget ska andas "litet kvalitetsbolag". Rent grafiskt ska bolaget se ut att vara på rätt väg om man tittar på Financial Times 5-årsstaplar och grafen på corporateinformation. Siffrorna ska helst vara jämna och stigande på ett närmast förutsägbart sätt. Särskilda saker att bevaka är också att kassaflödet ökar samt att skuldsättningen inte ökar över tid. Typexempel på bolag är eWork och Famous Brands.

b. Hög och jämn avkastning på kapitalet 
Avkastningen på egna kapitalet ska vara hög. Vi pratar om "överlönsamma" bolag som inte beter sig som andra där konkurrensen driver ner avkastningen till normala nivåer. De ska ha en tydlig "moat" dvs starka konkurrensfördelar (mer om det under framtidsförutsättningar).

Att vinst och ROE/ROA är hög är en sak, men det får inte vara för ryckigt. Saknar bolaget den där avgörande jämnheten kan risken för framtida bakslag öka. Min favoritkategori är udda bolag som har en jämn utveckling. Låt oss också ta ett citat av Charlie Munger:
Over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns. If the business earns 6% on capital over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to make much different than a 6% return—even if you originally buy it at a huge discount. Conversely, if a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with a fine result.

Krav 2: Goda framtidsförutsättningar
Nu försöker jag titta framåt, med ledning av historiken. Bolaget ska ha något speciellt i sig, via historiken, men det där speciella ska sannolikt fortsätta. Bolaget ska vara större och starkare om 5-10 år och då får man också försöka ta in vad som långsamt kan förändras i omvärlden också.

a. Bolaget ska ha en "moat" 
Bolaget ska ha en tydlig "moat" eller bestående konkurrensfördelar med andra ord. Gärna på så många grunder som möjligt. Någonting ska garantera att överlönsamheten består över längre tid. Exempel på bestående konkurrensfördelar är:
 • Starkt varumärke som gör överpriser möjliga.
 • Lågkostnadsfördelar t.ex. i inköp, produktion eller distribution
 • Tillstånd patent, eller liknande som hindrar andra från att göra samma sak
 • Byteskostnader som gör kunder trögrörliga
 • Nätverkseffekter "winner takes it all" - marknad
 • Efficient scale att nischen bara räcker till få aktörer
Allt detta kan skapa inträdesbarriärer för nya konkurrenter  Distributionen kan vara extra viktig i vissa länder, t.ex. Indonesien med alla olika öar. Ett annat sätt att se på moat är att marknaden ska vara så monopolliknande som möjligt. Ofta får man nöja sig med duopol, oligopol eller ett fåtal stora aktörer. Bolaget bör ha "pricing power", dvs vara en prissättare istället för pristagare. Viktigt är att tillväxten gör vallgraven starkare, och inte sker utanför. Se även tidigare inlägg.

b) Marknaden ska inte minska och helst ha en megatrend i ryggen 
Bolaget får gärna vara på en marknad som växer. En nisch som växer är det bästa eftersom den kan gå under radarn. Jag är rädd för minskande marknader och marknader som växer väldigt fort (= för hett). Jag gillar snarare bolag som gynnas av säkra men långsamma trender, som t.ex.
 • Ökat antal äldre i väst, t.ex. Savaria, Northwest
 • Ökad medelklass i öst, t.ex. Discovery, Matahari
 • Digitalisering, t.ex. e-handel, automation 
 • Urbanisering, verksamhet i växande städer
 • Ökat hälsofokus. Discovery, nyttiga snacks t.ex.
Se även mitt tidigare inlägg om megatrender.

c. Bolaget ska ha expansionsutrymme kvar 
Bolaget ska vara mycket större om 10 år och ska ha en stor möjlig marknad att växa på. Det får gärna vara en stor möjlighet att återinvestera vinster i verksamheten, och utdelningsandelen bör vara låg. När man tittar på historiken ska det inte finnas en tydlig inbromsning, t.ex. att allt blir märkbart sämre från 10 till 5, till 3 och 1 år tillbaka. Marknaden ska inte bli mättad.

Det viktiga är att de inte ska slå i taket de kommande 10 åren. Behövs nya marknader ska de redan finnas där. En finsk pizzakedja som är stora i Finland och aldrig lyckats expandera utomlands? Nej på den. Behovet av produkterna ska helst också öka framöver.

d. Ledningen ska äga en stor andel och bör vara drivande
Ledningen ska sitta i samma båt som du själv genom ett tillräckligt stort ägande. Att ledningen vill något och är drivande är viktigt. Allra helst ska det vara en "intelligent fanatiker" vid rodret. En faktor att ta hänsyn till är åldern. Man ska (tyvärr) kanske inte sätta alltför stor vikt vid att Buffett och Munger idag leder Berkshire Hathaway? Utan snarare se till kulturen de byggt upp.

Ledningen får inte ha ett tveksamt förflutet eller vara överbetalda. Något jag tänkt på är skillnaden i Northwest Healthcare sedan Paul Dalla Lana tog över. Plötsligt sattes det upp mål och en tydlig plan framåt ritades upp. Sånt ska jag leta efter från början. Att en långsiktig driven ledning äger mycket är viktigt. Och bra huvudägare och andra aktieägare ska inte heller underskattas. Hur lojala är aktieägarna om bolaget till stor del är ägt av indexfonder? :)

e. Låg skuldsättning 
Skulder kan förstöra vilken framtid som helst och bolaget ska växa av egen kraft. Med låg skuldsättning har du också sänkt risken radikalt, särskilt när jag satsar på mindre bolag som kan ha svårare att låna. Bolaget inte behöva plocka in nya pengar eller öka belåningen för att skapa tillväxt.

f) Övriga risker inte för stora
Bolaget får inte vara exponerat för alltför stora övriga risker sammantaget:
 • Valutarisker kopplat till intäkterna 
 • Politiska risker i landet eller för verksamheten, jag undviker t.ex. Ryssland
 • Beroende av nyckelpersoner
 • Ersättningsvaror fyller produkterna ett nödvändigt behov?
 • Geografiska risker, i form av jordbävningar, tyfoner etc
I grundkraven har förresten vissa riskfyllda branscher redan sållats bort såsom vapen, gambling och tobak. Det här gäller riskerna för bolag som för mig är rätt branscher.


Krav 3: Ok värdering
Värdering förtjänar verkligen ett eget inlägg. Kan bara nämna att jag t.ex. tittar på följande faktorer:
 • Hur är priset jämfört med historiken?
 • Och om man tar hänsyn till framtidsförutsättningarna?
 • Vad betalar jag idag och på prognoserna för två år framåt? 
Jag är försiktig med att betala mer än P/E 20 på förväntad vinst två år framåt. En tumregel som kan frångås om det finns riktigt goda skäl.

Summering och synpunkter
Det här är alltså vad jag menar med fantastisk historik och goda framtidsförutsättningar. Om inte båda finns kan caset blir för riskfyllt eller för svårt. Det är enklare att hitta något fantastiskt som fortsätter än att hitta nästa "Fingerprint" som lyckas vända en dålig historik.

Invändningen mot att leta efter bolag med fantastisk historik och hög avkastning på kapitalet är givetvis att de ofta är upptäckta och kostar därefter. Men jag letar främst efter bolag där större fonder är förhindrade att köpa in sig på grund av låg omsättning och liten bolagsstorlek. Tittar man globalt finns då många kandidater. Jag tror det är lätt att sikta för lågt och att nöja sig med vad historien skulle säga vara mediokra bolag. Vilket de också riskerar att vara i framtiden.

Är det för hårt att bara leta efter "perfekta" bolag? Nja, tanken är lite som när Barcelona köper in spelare: De måste ha en viss kvalitet i passningsspel, teknik och speluppfattning. Bolagen jag letar efter är som unga offensiva talanger med a-lagspotential (att fonder köper in sig i större skala). Men man får akta sig för att screena bort en framtida Messi pga att han är för dålig på att nicka. Och långtifrån alla köp kommer bli lyckade.

Det här är i stora drag vad man letar efter hos tillväxtbolag, och jag kan göra undantag. Vad tror du? Är jag på rätt spår? Vad letar du efter? Inlägget blev lite långt men hoppas på kommentarer ändå!

söndag 12 februari 2017

Det går att investera med gott samvete


Under veckan har Snåljåpen och Börspodden pratat etik. Det hela började med att Snåljåpen ifrågasatte sitt innehav i spelbolag. Mycket klokt skulle jag säga. Däremot blev det en indirekt sågning i Börspodden och en del diskussioner på Twitter.

Jag har själv skrivit om ämnet tidigare, om branscher att undvika och i min strategi. Själv tycker jag man bör undvika spelbolag just för att de gör människor spelberoende. För mig känns det inte ok att bidra eller få en utdelning som kommer från en spelberoende personer. De utdelningarna klingar inte lika fint i den moraliska kassakistan.

Men som Börspodden är inne på, det är ett individuellt ställningstagande och upp till var och en att bedöma. Och vad blir kvar om tar bort alla klassiskt dåliga branscher som olja, kol, spel, vapen, tobak och tveksamma klädbolag? Tja, en hel del faktiskt.

Branscher som är helt okey
Nog finns det en hel del branscher där de moraliska invändningarna generellt är låga:
 • Infrastruktur
 • Byggbolag
 • Förnyelsebar energi
 • Försäkringar 
 • Konsumentvaror
 • Konsumentservice
 • Företagsservice
 • IT-bolag
 • Läkemedelsbolag
 • Industri
 • etc
Men gränserna är inte solklara. Tänk om byggbolaget slösar med resurserna? Och läkemedelsbolagen gör att folk knaprar piller? Och ger Homemaid arbetstillfällen eller permanentar en underklass, för att använda smådålig vänsterretorik. Axfood och ICA säljer cigaretter. Fy! Och vissa försäkringsbolag är nekar ersättning oftare än de borde. Dubbelfy!

Nja, en viss andel onyttigheter får man nog "köpa" om man ska investera överhuvudtaget. Men den får gärna vara så låg som möjligt. Det är stor skillnad om det onyttiga överväger eller är en närmast försumbar del.

Lägre risk är en viktig poäng
Jag tror det ur riskhänseende är bra att undvika olja, kol, vapen, spel och tobak i portföljen. För det första är råvaror och oljebolag cykliska och styrs av ett oförutsägbart världsmarknadspris. Pristagare är generellt att undvika på lång sikt.

Ett onyttigt bolag som förstör riskerar att få konsumenternas eller politikernas vrede emot sig. Riskerna stavas Aftonbladet-löpsedlar och hårdare lagstiftning. Samhällsutvecklingen och forskningen kommer också att hitta lösningar för att undvika sånt som ger negativa effekter. Regleringsrisk, förändrat konsumentbeteende och teknikrisk är starka skäl förutom etiken (som ju är högst individuell).

När hållbarhet mer och mer kommer i ropet tror jag även möjligheterna för konsumenter att aktivt påverka sina fond- och pensionsplaceringar kommer att öka. Då är det bättre att ha ställt om sina egna innehav i tid.

Shared value
En tankemodell jag gillar är Shared Value. Vad tillför bolaget till samhället? Exempel ur min portfölj är att 8990 Holdings bidrar till att folk får hus att bo i. Savaria bidrar till att folk kan bo kvar hemma pga en installerad villa- eller trapphiss. Och Discoverys försäkringar kan göra folk friskare genom incitament. Det här är win-win för bolagen och dess kunder. Tänk om alla spelbolag eller alla byggbolag försvann. Vilket skulle vara värst? Samhälls(o)nyttan framgår tydligt om man tänker sig att branschen från en dag till en annan skulle sluta existera.


Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa en artikel om Shared Value av Michael Porter. Den här presentationen där IKEA och Discovery nämns är också intressant. Listan från Fortune på bolag som förändrar världen är inspirerande, även om jag själv är skeptisk mot en hel del av dem (att t.ex. Coca-Cola är med sänker trovärdigheten).

Trots allt finns det väl många alternativ om man vill investera med gott samvete?

Hur ser du på de här frågorna? Vilka branscher känns okey för dig? 

söndag 5 februari 2017

Sju stora inspirationskällor


Min investeringsstrategi har förändras under åren. Till det bättre kan man ju hoppas, och jag tror det är viktigt att alltid utvecklas. Viktigast är att hitta en egen stil som passar en själv. Men vad är eget? Många saker spelar självklart stor roll, t.ex. alla bloggare och alla fantastiska kommentarer.

Men vissa saker är inte lika uppenbara. Tänkte bjuda på några tips vad som påverkat mitt tankesätt de senaste åren. Vad som helst kan ju sätta gång tankar: en bok, en kommentar eller en nyhetsartikel. Visst kan det vara bra att låta "färgen torka" på den tavla man målar och värdet av förändring är inte självklart.

En som med rätta tar det med ro är Lundaluppen. Har man målat Michelangelos takmålning kan man i och för sig lägga sig på rygg och titta upp på taket ganska nöjd. Jag står istället och putsar vidare i ett litet hörn med en extra exotisk färgpalett :) En sådan som Snåljåpen blandar kubism, realism, oljemålningar, vax, duk... allt beroende på situationen  Andra bloggare satsar på modern konst med väldigt många färgduttar på en stor yta, vilket också blir en fantastisk bild som växer fram. Många vägar finns till framgång :-)

Microcapclub
Sällan har en enda bild sagt så mycket om investeringar som den som Microcapclub tagit fram. Bilden visar att små och dåligt omsatta aktier statistiskt är den bästa bolagstypen. Och små men högt omsatta aktier är den sämsta.

Bolagsstorlek men framförallt likviditet är en den viktigaste faktorn. Sämre likviditet är något att leta efter om man är en långsiktig köpare.

Här är deras blogg och missa inte denna video.

Böcker: Peter Lynch, Why Moat matters, 100-baggers
Peter Lynchs One Up on Wall Street har också satt sina djupa spår. Bara det att det är en poäng att leta efter tråkiga bolag! Boken är perfekt för att starta tankeprocesser. På hans inrådan har jag frågat min sambo då och då om hon eller hennes vänner har hittat något bra bolag eller produkt! Ok, han skulle nog inte investerat så långt bort som jag gör, men jag försöker ändå hitta tråkiga bolag som går att förstå och relatera till.

Why Moat matters är en bok som är sponsrad av Morningstar. Den går igenom bestående konkurrensfördelare (moat) inom olika branscher. Inget superinspirerande bok utan mer en uppslagsbok och näringsriktig frukost för den som bygger en portfölj där bolagen har en "moat".

100-baggers går igenom vilka egenskaper som mångdubblar-aktier har haft historiskt. T.ex. handlar det om att bolagen ska vara små, ha en "moat" och riktigt bra tillväxt. Se recensionen av Finansnovis.

Verktyg: Portfoliovisualizer och screeners
Portfoliovisualizer är ett fantastiskt verktyg för att se hur olika typer av bolag och tillgångsslag gått historiskt. Notera att mindre bolag går bäst av alla bolagstyper. Sidan ger statistiskt underlag till den inställning som bland annat Microcapclub har. Man kan också se hur olika portföljsammansättningar samvarierat under perioder med negång.

Screeners gör det praktiskt möjligt att söka efter fantastiska bolag världen över. Financial Times, 4-traders och screener.co är mina favoriter. Att bara söka fram bolag i olika kategorier eller med vissa egenskaper tycker jag är inspirerande i sig (även om jag hör hur nördigt det låter). Se mitt tidigare inlägg om screeners.

Resor
Har man sett ett land eller en produkt med egna ögon ökar chansen att man vågar investera. Min egen Afrikaresa var nog en starkt bidragande orsak till att jag jag 2010 började investera i Afrikanska bolag. Att Famous Brands var ett så lyckat köp bidrog nog också. Förresten var det fantastiskt. och fantastiskt nördigt, att äta en sådan burgare i London och snacka med den lokala franchisetagaren. Det i sig också inspirerat av Peter Lynch!

Har också varit i Thailand och tror att jag till och med provade de där fisksnacksen som Premier Marketing står bakom, eller något liknande. Gott var det inte, men jag kan i efterhand sätta produkten i sitt sammanhang.

Fonder
Att se hur bra fonder agerar är mycket inspirerande. Motiveringar till försäljningar eller inköp kan också ge viktiga lärdomar. Det som jag själv gör påminner starkt om Didner & Gerges Small & Microcapfond, med skillnaden att jag kör något mer globalt och med ännu mindre bolag.

Framförallt bjuder Didner & Gerge, Wasatch, Arisaig och Spiltan på trevlig läsning. Missa inte deras krönikor t.ex. Didner & Gerges hissliknelse och entimmespresentation från andelsägarträffen. Arisaig Partners månadsbrev ger god inblick i tillväxtmarknaderna och olika branscher.

Poddar
En extremt simpel sak är att jag utvecklats mycket som investerare på grund av möjligheten att lyssna på poddar till och från jobbet. Tack Apple :-)

Prata Pengar, Börspodden, Sparpodden och Börsplus är exempel på obligatorisk svensk lyssning. Utländska poddar jag lyssnar på är t.ex. Masters in Business, Exchanges at Goldman Sachs, Value Investing Podcast, Planet Microcap och The World of Business,

Framtidsstudier som Frost & Sullivan.
Vissa gillar Frostfilmen och den är bra. Men när det kommer till investeringar gillar jag Frost & Sullivans studier ännu mer. Här får man tankar om vilka branscher som kan förändras och hur. En intressant sak är också att se vilka länder som möjligen kan vara framtidsländer. Där kan det vara extra lönsamt att spana efter bra bolag.

Samlad investeringsstil?
Vissa säger att de är 50 procent Graham och 50 procent Buffett. Men det finns ju en hel buffé av fantastiska inspirationskällor och filosofier. Själv är jag något i stil med detta:

 • 20% Microcapclub
 • 20% Morningstar
 • 20% Didner & Gerge
 • 20% Peter Lynch & 10-baggers
 • 10% Wasatch & Arisaig Partners
 • 10% Frost & Sullivan

Men det förändras hela tiden och på så sätt är jag alltid 100% Gustavs aktieblogg :-)

Hur är din investeringsstil i procent? Vad inspireras och påverkas du av? Vad har gjort dig till den investerare du är idag?

söndag 29 januari 2017

Vad gör att mina bolag kommer gå bra på sikt?


Investering handlar om att hitta bra bolag. Men bra bolag är inte oberoende av sin omgivning. Anledningen till att de är bra, både historiskt och framöver, kan bero på att de både är rätt bolag och på rätt plats. Långsiktiga samhällstrender kan spela roll om man investerar på lång sikt.

Så vad ska hända för att mina bolag ska gå bra på 5-10 års sikt? Vad är de ett "spel" emot? Testar några lösa tankar på mina största innehav och hoppas på kommentarer och debatt. Framtiden känns ju som en rätt kul sak att diskutera :) Har tidigare skrivit ett inlägg om Megatrender, som är en slags bakgrund till detta inlägg.

Savaria
Savaria gör villahissar, trapphissar och anpassar bilar för rullstolar. Investeringstesen är:
 • Demografi: Fler äldre i USA och Kanada
 • Fler äldre ska köpa en villahiss eller trapphiss för att kunna bo kvar hemma.
 • Villahiss kan bli standard i vissa nybyggnationer. 
 • Fler bilar behöver anpassas för rullstolar
Att demografin gynnar Savaria är självklart. Varje dag blir det 10 000 nya pensionärer i Nordamerika, Efterfrågan ökar och att kunna bo kvar hemma är något man själv troligen vill i första hand. Men det finns risker: Kan helt nya typer av hissar komma? Eller tekniska lösningar som minskar personers behov av hiss och rullstol, vilket vore fantastiskt i sig.

Discovery
Discovery säljer innovativa försäkringar globalt där man har möjlighet att påverka sin egen premie. Investeringstesen är:
 • Demografi: Större medelklass som vill ha försäkringar
 • De offentliga försäkringarna är inte tillräckliga
 • Ökat intresse för win-win försäkringar, hälsotrenden och interaktivitet
Att de offentliga systemen pressas och privata försäkringar vinner mark tror jag på. Discovery är en pionjär med stor kundstock, datamängd och upparbetade belöningssystem och rabatter. Risken är att nya aktörer och större tillgång på data sänker inträdesbarriärerna, men enligt mig har Discovery en global ledartröja de kan behålla.

Vitec
Vitec tillhandahåller affärssystem inom ett antal branscher som energi, fastighet, mäklare, bilhandlare och hälsa. Investeringstesen är:
 • Branscherna de är verksamma i går bra
 • Behovet av bra affärssystem ökar generellt 
 • Systemen blir mer komplexa och svåra att byta ut 
Ser ingen jättetrend här, förutom att digitaliseringen kan öka behovet av anpassade och komplexa affärssystem. Riskerna är att nischerna växer och blir så stora att större spelare dras dit, men det låter förhoppningsvis långsökt.

Northwest
Northwest äger sjukvårdslokaler av olika slag i olika länder. Investeringstesen är:
 • Demografi: Fler äldre ökar behovet av sjukvård.
 • Mer privat vård i Brasilien, Kanada, Tyskland och Australien
 • Sjukhuskedjor vill fokusera på sin "kärnverksamhet", dvs inte äga byggnader
 • Fristående doktorer etc vill i högre grad också hyra in sig.
Liksom Discovery är det här ett spel på privat vård, men den offentliga marknaden kan kanske också öppnas upp på sikt. Att inte äga fastigheterna är en renodling av verksamheten. Samtidigt är ett eget ägande ett skydd mot framtida hyreshöjningar (så resonerar t.ex. Indonesiens ledande sjukvårdskedja). Riskerna är att digitalisering gör kundmöten mer och mer onödiga. Med tanke på demografin är jag inte särskilt orolig eftersom efterfrågan på vård bör öka stort.

Famous Brands
Famous Brands är ett av Afrikas ledande restaurangbolag och äger ett antal starka varumärken i Afrika och Storbritannien.
 • Demografi: Ökad medelklass i afrika och ökad befolkning
 • Fler äter ute jämfört med hemma
 • Lokala varumärken är fortsatt starka
Medelklassen i Afrika lär äta ute mer när de får det bättre ställt. Lokala varumärken på hörnet kan vara en vinnare. Risker är ökad hälsomedvetenhet och man börjar föredra västerländska varumärken istället för lokala. Kampen om franchisetagare kan också hårdna om Starbucks blir stora på kontinenten. Köttmotstånd skulle slå mot burgardelen i UK men riktiga premiumburgare är på något sätt smartare än McDonalds. Premiumsegmentet kan tom gynnas om kött blir mer av en lyxvara?

Somero Enterprises
Somero gör maskiner som ser till att betonggolv läggs snabbt och jämt. Investeringstesten är:
 • Fler stora byggnader med betonggolv kommer byggas
 • Allmänt ökade krav på jämna golv
 • Särskilt ökade krav på byggnader för automation (extra viktigt)
 • Högre kostnader för arbetskraft ökar behovet av effektiva maskiner
Maskinerna låter som en smart lösning som kan slå igenom i t.ex. Kina där det delvis sköts helt manuellt eller med enklare maskiner. Risken är att det byggs mycket mindre i en lågkonjunktur och att ökade krav på kvalitet då inte räddar efterfrågan. Och kan Someros supermaskiner ersättas av andra superdupermaskiner? Men jag antar att 3d-printing av betonggolv i alla fall inte blir aktuellt. Eller? :-)

eWork
eWork förmedlar konsulter, främst inom IT. Elaka tungor bland bloggkommentarerna har kallat dem människohandlare, men det är nog att ta i. Investeringstesen är:
 • Förändrat arbetsliv leder till andra arbetsformer, t.ex. mer konsulter
 • Digitalisering ökar behovet av just IT-konsulter 
Fler konsulter kan hamna på eWorks "marknadsplats" om fast anställning inte är normen utan arbetslivet blir friare. Och IT-konsulter lär behövas i en mer och mer digital tid. Risken är väl att nya vägar kommer uppstå så att man inte måste gå via t.ex. eWork, men jag ser ingen stor risker än.

Övriga bolag 
Nu blir det så kortfattat och om inte dumt så simpelt:
 • Decisive Dividend är ett spel på att fler köper effektiva braskaminer i USA samt att vissa industrier går bra så att slitdelar går åt som smör i solsken. Slitdelarna ska också vara effektiva.
 • MTN är ett spel på ökad internettrafik i Afrika och mellanöstern, och demografi. Faktiskt ett spel på Iran vilket är mycket svårt att få till.
 • 8990 Holdings är ett spel på större och starkare medelklass samt urbanisering i Filippinerna.
 • Logistec är ett spel på ökad handel på Kanadas och USA:s östkust och nödvändiga intrastruktursatsatsningar under jord i USA. Panamakanalens breddande och ett mer isfritt arktis spelar kan gynna bolaget på sikt.
 • Matahari är ett spel på större och starkare medelklass samt urbanisering i Indonesien 
 • Premier Marketing är ett spel på ökad köpkraft och nyttigare snacks i Thailand. 
Synpunkter
Vad tror du om trenderna jag tagit upp? Demografi, ökad medelklass och äldre i väst är två teman jag satsar på. Mycket finns givetvis att invända, särskilt att konkurrenssituationen alltid spelar spelar större roll än samhällstrender. Men jag tror ändå långsiktiga trender i samhället är betydelsefulla.

Tror du jag tänker rätt och hur ser det ut för din portfölj? Tar du hänsyn till långsiktiga trender när du väljer bolag att investera i?

söndag 22 januari 2017

Ultrajaya - en indonesisk kassako?


Aktie: Ultrajaya Milk Industry
Notering: Indonesien, ticker ULTJ:JKT
Market Cap: ca 1 000 miljoner USD 
Kurs: 4 400 IDR
Direktavkastning: 0 procent
Courtage: Maxcourtage
Elektronisk handel: Nej, telefonorder
Möjlig att äga i: Endast vanlig aktiedepå 

Ultrajaya är det ledande färskmjölksbolaget i Indonesien. De har närmare 50% av marknaden för UTH-mjölk, ungefär värmebehandlad färsk mjölk. Bolaget har funnits i över 50 år men är trots god tillväxt på senare år ett relativt litet bolag. Förutom populär mjölk så sysslar de med populära tedrycker. Tänk tetrapak och två välkända lokala varumärken i Indonesien.

Tesen bakom investeringen är att Indonesiens mjölkkonsumtion över tid ska gå upp, och att lokal mjölk då är en vinnare. De köper in från lokala bönder och producerar också mjölk själva. En expansion pågår, kallad The Colony, vilket ska göra dem mer självförsörjande på mjölk genom att bygga en till jättefarm.

Jag har inte köpt bolaget utan vill ta in synpunkter. Bolaget är litet, exotiskt och troligen rätt okänt utanför Indonesien. Dessutom mycket svårköpt pga låg omsättning till maxcourtage. Så varför ska man ge sig på sådana här konstigheter? Men man kan också säga: Största mjölkbolaget i världens fjärde folkrikaste land, med en låg startnivå på mjölkdrickandet. Då låter det bättre.

Beskrivning och länkar
I stora drag har de två typer av produkter. Ultra Milk som är en lokal mjölksort i olika varianter. Och Teh Kotak som är en lokal tedryck. Några andra produkter finns också. Bolaget har varit ledande i många år och är ett starkt lokalt bolag.

Här hittar du ett antal mer eller mindre läsvärda länkar:
Missa framförallt inte dessa två analyser från BCA sekuritas och SucorInvest. Den senare är mycket läsvärd. De har till och med gått runt och gjort blindtester på mjölk, på den nivån är det :-)

Fantastiska siffor?
Hur man än tittar på siffrorna är de fantastiska:
 • ROE senaste 12 månaderna: 22%
 • Ökning i vinst per aktie, 10 års-snitt: 60%
 • Ökning i kassaflöde 5 års-snitt: 30%
 • Ökning i vinst per aktie, 5års-snitt: 37%
 • ROE 5årssnitt: 17%
 • Utdelning - ojämn, bara vissa år.
Staplarna på Financial Times ger en fin bild. Morningstar har också siffror för 10 år tillbaka. Samtidigt som snittet är fantastiskt kan man invända att det inte är särskilt jämnt. Bolaget är något ryckigt, så superfantastiskt resultat blir bara fantastiskt om man väger in ojämnheten. På Morningstars sidor kan man också se att åtminstone ett 20-tal fonder har investerat i bolaget, vilket är lågt men inte obefintligt.

Får även tacka @BkkBanker (Alexander Wetterling) för en bild som talar för att bolaget kan ha hög kvalitet i lönsam tillväxt:


Goda framtidsförutsättningar?
En indonesisk person dricker ungefär 12,5 liter mjölk per år, Lågt jämfört med väst och även för Asien. Konsumtionstrenden beskrivs t.ex. i en artikel och i denna rapport (se sid 284), där man kan läsa att skolprogram, urbanisering och ökad lokal produktion kan leda till ökat drickande, vilket det gjort på senare tid. Högre inkomster kan givetvis påverka och möjligen också en allmänt mer "västerländsk" livsstil. Rent krasst kan man konstatera att Ultrajayas försäljningsökning är ett tecken på en trend :-)

Har bolaget en ekonomisk vallgrav?
Få aktörer finns och Ultrajaya har högst marknadsandel. Det är en oligopolmarknad med Ultrajaya på ca 50% och två andra med 20% var cirka. Detta talar för en "moat". Den kan bestå i starkt varumärke men också lägre transportkostnader för en lokal aktör och mjölk är relativt tungt i förhållande till sitt värde. Indonesiens geografi kan möjligen vara en inträdesbarriär för god distribution.

Analysen från SuncorInvest menar att varumärket är starkt och att konsumenter föredrar dem framför andra, både när det gäller smak, men också förpackning. Men man kan invända mot att en moat finns:
 • Konkurrensfördelarna beror på var man drar gränsen. Är mjölk från pulver så mycket sämre? Några vitaminer mindre, och det är sånt som Nestlé mfl satsar på. Vad hindrar att den lovande mjölkmarknaden överöses av importerad mjölk som sänker priserna och inte ger möjlighet till minsta överpris framöver? Fraktkostnad och eventuella tullar gör det möjligen dyrare i alla fall.
 • De saknar premium-produkter. Mjölkprodukterna som Ultrajaya gör är dels vanlig mjölk men även smaksatt. Den smaksatta blir premium-light. Annars smakar väl mjölk som mjölk brukar göra (= en commodity). En bra bok Why moat matters säger följande om mjölk: "Firms that compete in commiditylike categories like meat and dairy generally dont have economic moats...". Och en bra fondbolag Arisaig partners säger i sitt decemberbrev "Revenues from milk, a commoditised category we are less enthused about...". Ett exportbolag som Fonterra bedöms inte heller ha någon vallgrav enligt Morningstar. Kanske naturligt eftersom de producerar en "commodity".
 • Även om de tillverkar mjölken själva i högre utsträckning är de pristagare i form av foderpriser m.m för de egna (kassa)kossorna. Hur starka blir konkurrensfördelarna egentligen då?

En del av eventuella vallgraven kan bestå av det är svårt att få till samarbeten med lokala mjölkbönder och fixa mark och bygga upp jätteodlingar. Den lokala expansion som de gör genom den nya jättefarmen (The Colony) är ett flerårsprojekt. Men allt bygger väl på att man kan ta mer betalt för lokal mjölk eller ha lojala kunder. Jag tror att mjölkbolag generellt inte har en moat men att en aktör som sticker ut med att producera lokalt samt har starkt varumärke ändå kan ha det.

Ledningen
En nackdel med bolaget är att ledningens åldern påminner om en lista med de senaste påvarna, alltså ruskigt hög. Under 70 räknas som påläggskalv :-) Samtidigt tror jag det är normalt i Asien med en mer erfaren ledning. Men nog skulle man även vilja sett någon kostymklädd 35-årig släkting med stort intresse för både mjölk och utländska examina. Ett minus här.

Mjölkdrickandets framtid, ersättningsprodukter, hållbarhet etc?
Jag körde en twitterundersökning på om ett sojamjölksbolag eller mjölkbolag är bäst att investera i, allt annat lika. Merparten föredrog Soja. Som av en händelse tittar jag på ett sådant bolag också :-)

En invändning mot mjölkproduktion är att man slösar med världens resurser. Här är exempel på en kritisk sida. Samtidigt är det hyckleri i den högre skolan att avstå om man själv tar mjölk till kaffet. Men nog kan det finnas något i att att världen kanske är på väg att gå över till växtbaserade livsmedel? Mer mjölkdrickande kan vara att hoppa på fel långsiktiga trend. Och trenden i Sverige är nedåt. Samtidigt är närodlat något som växer och är sunt i sig, och det är Indonesien som frågan gäller :-)

Laktosintolerans är ett klassiskt hinder i Asien. Men skolprogram och mer mjölkdrickande i tidigare ålder talar för att problemet minskar över tid.

Värdering
Till P/E 19 så tycker jag det ser ganska billigt ut för ett marknadsledande nästan skuldfritt bolag på en tillväxtmarknad. Ett jämförelseobjekt är Malaysiska Dutch Lady (ursäkta vad har de för namn?) som handlas kring P/E 25. Men man ska väga in några faktorer hos Ultrajaya:
 • Mycket svårköpt - riktigt dålig omsättning
 • Ganska ryckig historik
 • Ingen stabil utdelning, för tillfället noll.
Men med fantastisk historik och goda framtidsmöjligheter är jag nog beredd att betala P/E 25. Känns ändå som ett bolag som går under radarn och att det är en förklaring till"låg" värdering. Och växer bolaget fortsatt så blir det mer aktuellt för fonder framöver.

Summering
Tror det kan finnas ett jättecase här. Å andra sidan är jag inte helt säker på att mjölk är framtiden och mindre nischer kan ibland vara att föredra. Tesen är ändå simpel. Kommer Indonesierna bli fler och rikare på sikt? Kommer de då dricka mer mjölk? Kommer de välja något lokal aktör med starkt varumärke? Och fortsätta dricka sina teer? Ja på alla fyra och det långsiktiga caset finns där.

Vad säger du? Skulle jag hoppa i galen mjölktunna om jag köper in detta? Mycket intresserad av synpunkter! Snudd på ultra-intresserad :)

söndag 15 januari 2017

Uppdaterade portföljregler


Har funderat vidare på portföljreglerna, se tidigare inlägg här. Det som hänt sedan sist är att jag inriktat mig mer på småbolag. Är också några erfarenheter rikare.

Jag investerar både i tillväxtaktier och högutdelare och det här är portföljregler som är gemensamma för båda. Använder lite olika krav och checklistor för dem, men det är en annan fråga.

Sammansättning av portföljen
Portföljen tänker jag mig nu byggas upp så här:
 • Antal bolag 8-20 st. Normalt 10-15 st.
 • Mest tillväxtbolag men även högutdelare. 
 • 8-15 st tillväxtbolag och 0-5 st högutdelare. 
 • Minsta andel: 4 procent i varje bolag
 • Högsta andel: 25 procent, och ökar inte om 20 procent (uppdaterat)
 • Andel svenskt: Sätter inget golv på men önskvärt att ha 
 • Spridning av branscher, valutor och länder. Ej för tung i riskfyllda länder
 • Inga rent cykliska bolag, men några halvcykliska är okej
 • Inga onyttiga bolag som hotar folkhälsan/världshälsan 
 • Kassa inte över 5 procent

Antalet bolag kan åka upp till 20 st eftersom jag nu fokuserar på mindre bolag som kan vara mer riskfyllda. Men normalt är det 12-15 st och ner till 8 kan jag gå. Givetvis är allt en avvägning mot att bara satsa på de bästa idéerna. Jag blandar tillväxtbolag och högutdelare och tyngdpunkten är på tillväxtbolag. Ska jag tacka nej till sjätte fina högutdelaren... ja faktiskt. Måste dra gränsen någonstans och fokus är på tillväxtbolag, vilket jag hoppas tjäna på i långa loppet.

Anledningen till att jag inte väljer t.ex. de fem bästa är att bolagsrisken alltid finns där, även i det bästa av bolag. Något oväntat kan alltid hända. Sover därför bättre med fler innehav, särskilt när det är mindre bolag jag satsar på. Och med en global portfölj är jag ändå väldigt fokuserad. Men det tål att kluras på: Satsa på fem spelare och ge dem goda träningsmöjligheter? Eller ha 20 men mindre tid och plats till varje spelare?

Portföljandelen är en svår fråga. Att kräva minst 5 procent i varje bolag blir fokuserat, vilket har sina poänger. Är man inte beredd att lägga 5 procent kanske man inte ska äga bolaget alls? Men går jag ner till t.ex. 2 procent kan jag fånga upp fler möjliga tiodubblare och högutdelarna kan spridas på fler bolag. Landar i 4 procent vilket är något lägre än tidigare, och kan tänka mig att "skala upp" och måste inte köpa hela positionen direkt. I tanken kan man också tillämpa "provanställning" på 2 procent under de första sex månaderna :)

Max 25 procent i ett bolag har att göra med om man ska sälja vinnare. Savaria är ett exempel där jag behållit och ökat lite under vägen. Jag har "gett mig tusan" på att inte sälja några aktier där. Men vad gäller om den - hypotetiskt - skulle uppta en allt större del av portföljen. Jag tänker mig ändå en gräns på 25 procent, först då överväger jag att minska på grund av portföljstorlek. (uppdaterat)

Andelen svenska bolag är ett kapitel för sig, för hur svenska är svenska bolag? H&M och många andra är ju globala. Med fokus på mindre bolag är fler av dem knutna till just Sverige, men ändå. Jag investerar i fina bolag och skulle jag hitta bättre bolag utanför Sverige så köper jag dem istället. Bolag är viktigare än valuta. Visst är Sverige enklare att bevaka, och har gått bra historiskt, men... jag investerar främst i bra bolag världen över, inte i länder världen över. Men vissa länder kan gynnas av megatrender som gynnsam demografi t.ex. och då kan det vara extra bra att leta bolag där.

Branscher, valutor och länder. Även om bolaget går först är det bra att sprida på branscher och valutor. Riskfyllda valutor får man se upp med att ha för hög andel i, och jag har egentligen något mycket i ZAR. Ska eventuellt sälja MTN, även om Nigeria/Iran börjar väga tungt. Det viktiga är att portföljen som helhet inte har slagsida mot något alltför riskfyllt. Kanada väger tyngst med 30-35 procent, men bakom det gömmer sig bolag med globala och amerikanska intäkter.

Jag är tveksam till att investera i bolag som övervägande verkar i Ryssland, samt kanske Kina och Turkiet och andra "diktaturliknande" stater. Kanske lite väl hård här, men ändå. Tur i investeringarna är bra, men diktatur i investeringarna är sämre. Vissa länder är dock potentiella framtidsländer som Indonesien, Polen mfl och där letar jag särskilt efter bolag. Turkiet är ett demografiskt framtidsland men politiska riskerna är höga, vilket i och för sig kan ge upphov till köplägen om man vågar.

Cykliska inslag finns i Somero, eWork och några till i portföljen. Men många är fantastiskt ocykliska vilket ska premieras. På portföljnivå gäller det att se till att den inte får en cyklisk slagsida. Tyngpunkten i min portfölj är ocykliska bolag, men några halv-cykliska har också tagit plats.

Punkten om onyttiga bolag är närmast provocerande i sin politiska korrekthet. Men jag tror på allvar att ett hållbarhetstänk är smart att ha med sig om man investerar långsiktigt. Ett bolag med positiv effekt på samhället kommer att lyftas fram och inte motverkas av kunder, politiker och andra.

Slutligen är andelen kassa ett diskussionsämne. Själv väljer jag att vara i princip fullinvesterad och inte försöka tajma marknaden. En fördel med en högre andel kassa hade varit att kunna utnyttja tillfällen som uppstår. Alltid en balansgång men på sikt är det en risk att vara utanför och säg det torra krut som finns där just när det behövs? Vill helst inte ha mer än fem procents kassa.

Synpunkter?
Är den här checklistan något att ha? Invändningar? Och använder du dig av några portföljregler? 

torsdag 12 januari 2017

Gjorda affärer och tittar på nya case


Tänkte att det var dags att summera ett antal affärer och lägga ut senaste portföljsammansättningen. Har halkat efter så det blir ett slags uppsamlingsheat.

Köpt Logistic
Som nämnt innan så har jag köpt Kandensiska hamn- och vattenledningsbolaget Logistec. Framtidsinvesteringens inlägg säger det mesta. Vill bara lägga till en snabbgenomgång utifrån mitt perspektiv:
 • Fantastisk historik? Ja, det tycker jag. Vinsten per aktie har växt knappt 17% per år senaste 10 åren, avkastningen på kapitalet senaste 5 åren ligger på 17%. Det som ändå imponerar mest är att de kan gå tillbaka till och uppvisa fina siffror från 1969? Hur många småbolag kan det?
 • Goda framtidsförutsättningar? Hamnarna ger dem en "moat" (ekonomisk vallgrav). I viss mening även en fysisk vallgrav. Deras andra ben som gäller miljö och vattenledningar har verkligen framtiden framför sig. Framförallt under sig. USA ska göra ett slags stambyte för massor med ledningar. Det handlar om massiva investeringar.och förhoppningsvis kan Logistec lösningar komma väl till pass. 
 • Ok värdering? Ja, inte rea på något sätt, men med den historiken och de framtidsförutsättningarna köper jag på denna nivå, i alla fall upp till en viss del av portföljen.
Logistec uppgår till ca 4 procent av portföljen.

Sålt Bonäsudden
Som tidigare nämnt har jag minskat men nu har jag sålt av allt. Har helt enkelt hittat bättre case i form av Logistec och även några nya uppslag (se nedan). Inget ont om Bonäsudden men risken för högre räntor och lägre fastighetspriser finns där. Till skillnad från Northwest växer de inte heller, vilket man i och för sig inte kan begära, de är ett utdelningscase.

Men hyresrätter och samhällsfastigheter är ändå inte fel över tid och som ett högräntekonto tror jag den funkar hyfsat fint, om man kan stå ut med viss risk. Men jag tror att små tillväxtbolag kan ge ännu mer och laddar för köp där. Nuvarande andel tillväxtbolag är 80% och högutdelare ca 20%.

Bonäsudden är kvar i rese- och renoveringsportföljen som har ett annat syfte.

Nya tillväxtcase på gång
Ledigheten över nyår gjorde att jag han göra lite extra research. På närmare bevakningslistan finns några småbolag i Asien: en mjölkproducent, ett bolag som gör nyttiga drycker, välkända småbutiker i okänt land. I europa tittar jag på ett sårvårdsbolag och en researrangör. Alla fem bolag är riktigt intressanta och är i de flesta fall etta på sina marknader. Ska förhoppningsvis hinna skriva om dem och köpa in något. Ju mer jag tänker på det är den växande medelklassen i öst och det växande antalet äldre i väst bra investeringsteman.

Listen på svenska tillväxtbolag ska förresten också betas av. Fick många bra uppslag!

Portföljen ser nu ut så här:


söndag 8 januari 2017

Vilka svenska tillväxtbolag har jag missat?


Funderar på att öka antalet svenska bolag och tar gärna emot tips! Främst är det tillväxtbolag jag letar efter eftersom jag gillar den kategorin bäst. Äger ca 70% tillväxtbolag och 30% högutdelare. Idag äger jag tre svenska bolag, Vitec, eWork (tillväxt) och Bonäsudden (hög utdelning/kassa).

Har minskat i samtliga tre, framförallt i Bonäsudden, och köpt in mig i Logistec. Se framtidsinvesteringens inlägg, och jag delar synen på bolaget. Med en svag SEK är det möjligen tveksamt att köpa på för fullt i utlandet. Men bolag är viktigare än valuta och var intäkter/kostnader kommer ifrån är viktigare än notering. H&M är ju t.ex. globalt. Och med 20% av portföljen i Sverige är jag ändå 20x överviktad i ett globalt perspektiv!

Trots allt känns det dumt att missa något svenskt bolag. Jag har ju ibland tendensen att vara hemmablind och lida av exotiska sjukan, så hjälp mig :-) Har ni tips på något ytterligare svenskt bolag som kan vara bra att komplettera med?

Mina krav
Jag letar efter små marknadsledande tillväxtbolag i rätt branscher som har
 • fantastisk historik (inte ryckig)
 • goda framtidsförutsättningar ("moat" krävs)
 • ok värdering
Små innebär att jag helst letar på mid-cap och nedåt. Fantastisk historik handlar om hög och jämn tillväxt i vinst, försäljning m.m. Jag gillar inte bolag som är ryckiga. Och för att ha goda framtidsförutsättningar vill jag bland annat ha en "moat". Utdelning är önskvärt men inget krav.

Med "moat" menar jag bestående konkurrensfördelar, en ekonomisk "vallgrav" som skyddar vinsterna och håller konkurrenterna borta. Läs mer i det här gamla inlägget.

Kandidater med utdelning 
Dessa kandidater har jag vaskat fram efter bästa förmåga, men är också redo att ifrågasätta dem i nästa andetag. Jag nämner min främsta invändning direkt efter namnet...
 • Avensia (nja på moat)
 • Bahnhof (nja på moat)
 • Biogaia (ryckigt?)
 • Biotage (nej på moat?)
 • Doro (ryckigt?)
 • Evolution gaming (oetiskt, fel bransch...?)
 • Firefly (för ryckigt)
 • Fortnox (tveksam, se tidigare inlägg)
 • Lagercrantz (högt värderat?)
 • Nilörn (nej på moat?)
 • Opus (ryckigt)
 • SBC (för dålig tillväxt?)
 • Unlimited Travel Group (nja på moat, cykliskt?)
 • Wallenstam (för stort, välkänt)
 • Inission (ny)
 • Kopparbergs (nej pga högsockerprodukter + alkobol)
 • AQ Group (ingen moat?)
 • Fenix Outdoor (fina produkter, men kanske väl stort?)
 • Lifco (Large-cap...för stort?)
 • Vitrolife (moat...?)
 • Nobia (värdering?)
 • Probi (värdering?)
 • Hexatronic
 • Fagerhult
 • Homemaid
 • Troax
Jag föredrar Vitec och eWork, men skulle gärna lägga till något till! Men jag har svårt att hitta det där riktiga caset i Sverige. Kom med ideér!


Kandidater i tidigare skede 
Man kan även gå in på bolag med kortare historik och ingen utdelning. Men tidigt skede kan mycket väl vara för tidigt skede, jfr med Didner och Gerges hissliknelse. Risken ökar om man hoppar på tidigt. Bolagen måste analyseras noga och här är framtidsförutsättningarna mer i fokus eftersom längre historik ofta saknas.
 • AdderaCare (jfr med Savaria, men sämre marginal? ingen moat?)
 • OrganoClick (osäkert, inte vinst än, moat?)
 • Polygiene (för osäkert, men har tänkt skriva analys)
 • Storytel (inte så många invändningar, värdepappret har skrivit om dem...)
 • Tobii (för hett och välbevakat?)
 • Ticspac (skulle varit med från början!)
 • Cloetta (nej pga högsockerprodukter)
 • Paradox (ryckigt, men "moat" kan finnas)
 • Garo (finns moat?)
 • BIM object (tidigt skede?)
 • Swedencare
 • Moberg Pharma
Observera att jag kollat väldigt lite på dem och att vissa knappt visar vinst ännu. Men bolag som Storytel och Tobii har ändå kommit en bit på vägen. Skriver hursomhelst och tar gärna emot åsikter och tips samt förslag på fler!

Ser fram emot synpunkter och att utöka listorna!

onsdag 4 januari 2017

Aktiepub 26 januari


Nästa aktiepub blir torsdagen 26 januari kl 18 på Sue Ellen, Tulegatan 17 i Stockholm.

35 platser är bokade och jag hoppas de går åt.

Mycket folk kom senaste gången och det var också bra drag i diskussionerna. Överhuvudtaget brukar det vara en skön blandning av olika människor och strategier. Kanske kan man bäst förfina sin placeringsstrategi i diskussion med andra? En hel del bloggare brukar också finnas representerade vilket är extra kul.

Vi brukar få en egen hörna och det är sällan man hör så "välbekanta" ord som utdelning, tillväxt, P/E-tal och trading studsa runt i en publokal :-) Nog kan det vara bitvis nördigt men det är också en trevlig utekväll där man inte enbart snackar om aktier och investeringar, även om det givetvis upptar största delen.

Anmäl dig genom att skriva något i kommentarsfältet!

söndag 1 januari 2017

Summering av 2016


Resultatet för 2016 är ca 26 procent upp inklusive utdelningar. Okey, det är dopat av valutaförstärkningar men också av goda bolagsprestationer. Givetvis är jag nöjd men också ödmjuk inför tur och risken för framtida tapp vid större börsnedgångar. Lite strul med att göra portföljrapport, och resultatet är marginellt ännu bättre eftersom rese- och renovereringsfonden ingår här.

Jag jämför mig med till 50 % med SIX30 Return index som var 9.41 procent. Det indexet inkluderar utdelningar. Och till 50 % DJ World index, justerat för utdelning. Det blir 5.85 procent plus säg 2,5 procent. Totalt blir då mitt egensnickrade jämförelseindex ca 9 procent och överavkastningen ca 17 procent. Valutaeffekterna borde man rensa för, men det brukar jämna ut sig över tid. Skulle helst vilja jämföra mig mot breda Sverige- och globalfonder, men finns inget smidigt sätt just nu.

Förändringar
I början av året har Woolworths och Saltängen lämnat portföljen. Båda försäljningarna känns rätt okey. Saltängen har tuggat på fint, men nyligen förlängt med bara ett år, vilket gör att viss framtida osäkerhet består. De nya bolag som köpts in är Savaria, Somero, Bonäsudden, Decisive och Logistec. Särskilt Savaria och Somero var riktigt bra köp så här i efterhand.

Positivt och negativt
Så här är utvecklingen under året, ungefärligt och exklusive utdelningar och valutaförändringar (ren procentförändring från Financial Times). Visar ändå i stora drag hur innehaven utvecklats:
 • Savaria 102%
 • Somero 87% 
 • Famous Brands 23%
 • eWork 20%
 • Northwest 13%
 • Bonäsudden 7%
 • 8990 Holdings 7%
 • Vitec - 0 %
 • MTN - 10%
 • Discovery - 13%
 • Matahari -14%
 • Premier Marketing - 15%
 • Logistec (nytt)
 • Decisive (nytt)
Alla bolag har gett utdelning. Randen har stärkts märkbart mot kronan med över 20% vilket gör att de investeringarna hamnat på plus. Även andra valutor har stärkts mot kronan. Som tur är finns inga riktiga bottennapp och utvecklingen har drivits på av den utländska delen av portföljen som gått upp med över 34%.

Portföljfunderingar
Jag är något osäker på MTN, Premier Marketing, Bonäsudden och Decisive Dividend. 8990 holdings har nämnts i ett kritiskt blogginlägg men jag har läst på, haft en dialog, och valt att behålla dem. Jag satsar på tillväxtbolag (tiodubblare) och högutdelare (femprocentare). Påfallande ofta är det högutdelarna som jag blir tveksam till. Håller på att se över förfinade checklistor för båda bolagskategorierna.

Andelen svenska bolag har krupit ner till ca 20%. En uppdatering av portföljreglerna kommer också framöver. Har som mål att hitta något Polskt eller östeuropeiskt bolag under 2017 samt spana in om jag hittar något mer Indonesiskt!

Att småbolagen gått så pass bra kan göra mig nervös. Men...jag satsar inte bara på småbolag utan även mikrobolag. "Etter värre" skulle bloggkommentatorn Lars säga. Men en ytterst lös hypotes är att ännu mindre bolag inte alltid behöver träffas lika hårt av finansiella svallvågor. Small cap kan vara mer svängigt än microcap eftersom ägarna ibland är något mer flyktiga, i form av fonder/institutioner etc. Att en båt eller aktiekurs välter kan delvis bero på hur många som ställer sig upp mitt i stormen.

Gissningar och vilda spekulationer för 2017
Ska man lyfta fram några möjliga eller omöjliga trender som kan uppstå under 2017 kommer här några förslag:
 • Demografiska förändringarna kan få förnyat fokus. Tillväxt finns framförallt i en den framväxande medelklassen i Emerging markets och ökat antal äldre i västvärlden.
 • Åker Sverige in i dimman? Förhoppningsvis inte, men det kan komma bli en omvärdering av riskerna med att investera i Sverige. Globalt spridda investeringar är på sitt sätt säkrare än 100% svenska bolag, även om många svenska bolag är globala.
 • Åker Sydafrika ut ur dimman eller ur askan in i elden? Jag tror det kan bli ett "make-or-break"-år och att det blir rejält bättre eller rejält sämre i Sydafrika - inte oförändrat. I bästa fall avgår Zuma, i värsta fall lägger han i en högre växel i galenskaperna. 
 • Kan något av Anoto eller Eniro komma att gå i konkurs? Eller båda. Obs! En ren gissning utan särskilt kunskap, insikt eller substans ska sägas.
 • Utdelningsinvestering och dåliga småbolag kan komma att bli mindre heta.

Egentligen borde man inte hålla på och gissa så här, och det är verkligen rena gissningar bara för att det är "skoj". Kan få äta upp var och en av dem!

Höjdpunkter under 2016
Årets investeringar för egen del: Savaria och Somero

Egna inlägg jag vill lyfta fram: Analysen av Savaria i början av året och min strategi för tillväxtbolag  nu i slutet. Sen var det rent personligt skönt att bli öppen med vem jag är efter fem år i mörkret.

Hänvisar annars till andras sammanställningar t.ex. Stefans Thelenius utmärkta utmärkelser. Just Framtidsinvesteringens debut och Lundaluppens comeback tycker jag är de stora händelserna i Bloggosfären.

Önskar ett gott 2017, på alla sätt, även på börsen! Tack för alla kommentarer och klokskaper som ni delar med er av!

tisdag 27 december 2016

Statistiken talar för småbolag


Småbolag har diskuterats flitigt på Twitter och i Lundaluppens senaste inlägg. Jag, och några till, försöker få t.ex. Lundaluppen att överväga investeringar i mindre bolag. Utan vidare framgång ska sägas. Här kommer ett försök att argumentera för att småbolag kan vara en bra idé. Inlägget är alltså någon slags replik till Lundaluppen och även 4020 (se längst ner).

Ok, man kan få fram vadsomhelst med statistik. men oavsett tidsperiod och exakt bolagsstorlek tycker jag en ganska klar bild framträder: Det är inte rationellt att välja bort småbolag! Särskilt om man sparar på lång sikt. Snarare bör man, i alla fall statistiskt, ha en hög andel.

Argument för småbolag
Här är en samling förmodat goda argument:

1. Bästa fonden är en mikrobolagsfond
Bästa svenska fonden historiskt är en mikrobolagsfond. För det indexet finns inte heller någon indexfond som är möjlig att investera i, vilket gör att fond eller "egensnickrad fond" är alternativen. Se gästinlägget på z2036. Jag rekommenderar förstås inte fonden, utan konstaterar bara god historik.

2. Småbolagsindex går bättre i Sverige
Ett svenskt småbolagsindex har gett väsentligt mer än ett vanligt index. MSCI Sweden Small Cap har en årlig avkastning på 14,5 procent och MSCI Sweden knappa 6 procent sedan 2001. Här är en länk till indexet.

3. Småbolagsindex går bättre globalt
Tittar man globalt framstår samma bild. En bra krönika från svenska Morningstar (från 2015) är lämplig att citera i detta sammanhang. För den som vill läsa mer om småbolagseffekten finns mer länkar här. Nu till citatet, även om siffrorna är något år gamla framgår poängen:

"Sambandet att aktier i småbolag i snitt har gett klart högre avkastning än storbolagens aktier har bekräftats av forskare i över femtio år och att det gäller globalt syns tydligt i sökningen här på Morningstar. Genomsnittet de senaste 15 åren för de USA-fonder som säljs i Sverige är 1,9 procent avkastning per år för storbolag (kategori ”mix bolag”), men hela 5,7 procent per år för småbolag fram till 31 januari. Genomsnittet de senaste 15 åren för Japanfonder är minus 2,5 procent för storbolag, minus 1 procent för småbolag. Snittet för Europafonder är 2,5 procent för storbolag och 3,8 procent för småbolag. Snittet för vanliga Sverigefonder är 5,5 procent medan småbolagsfonderna stigit 8,7 procent per år de senaste 15 åren. Snittet för de Sverigefonder som är indexfonder är 5,0 procent."

Jämför också skillnaden mellan MSCI World Large cap och MSCI World Small cap.

4. Testa själv på amerikanska marknaden!
Portfoliovisualizer har fantastisk historik för amerikanska bolag. Där kan man testa "asset allocation" över längre tidsperioder. Och sammanfattningsvis ökar allt som oftast avkastningen om man går från large-cap ända ner till micro-cap. Skillnaderna blir tydligare över längre tidsperioder. Och du ser också hur stora nedgångarna varit vid större börskrascher, vilket är något att ta med i beräkningarna.

5. Hög likviditet sänker avkastningen?
Bäst av allt tycker jag bilden från Microcapclub är. Här ser man att stora likvida bolag statistiskt ger en sämre avkastning. Men man får se upp med små och likvida bolag, troligen "heta småbolag". Likviditet är ännu viktigare än storlek och spridningen i resultat är störst bland småbolagen (uppdaterat). Men det som Lundaluppen gjort när han köpt "illikvida aktier" borde vara mer än en lyckträff och något att faktiskt sikta emot. Uppe till vänster borde locka mer än nere till höger i tabellen.

Bild från Microcapclub (se länk ovan)

Synpunkter och invändningar
Det finns givetvis berättigade mothugg. Vilket index pratar man om? Hur är de konstruerade? Index och portföljbyggande är inte samma sak. Hur hög är andelen förlorare? 4020 har en tidigare genomgång som tydligt visar på risker (men missa inte kommentarerna). Och varför har inte ett globalt Microcapindex gett bättre resultat? En särskild viktig sak är att se upp för dåliga bolag - vilka kan vara fler på mindre listor. Trots allt tycker jag argumenten ovanför är svåra att bortse ifrån. Reservation för om jag missförstått och risken för confirmation bias finns alltid där!

Poängen kan bli att man i Sverige bör fokusera mest på Midcap och nedåt (midcap är globalt Smallcap) och inte Largecap. Ska man välja bort någon lista är Largecap det mest rationella valet, med tanke på statistiken. Om Buffett hade mindre pengar att förvalta skulle han nog satsat på små bolag vilket Munger också kanske skulle gjort.

För egen del har jag valt att fokusera på småbolag, just för att jag hoppas öka chansen till högre avkastning. Vad säger du? Och vad säger Lundaluppen och 4020? Jag menar inte att man ska köpa random bolag på minsta listan, utan att små kvalitets/tillväxtbolag är att föredra framför stora. Små vattendrag ger statistiskt bättre fiskelycka, så länge man bara lyckas undvika bottennapp.

OBS och disclamier! Tajming är viktig, går man över till småbolag finns risken för att man drabbas hårdare vid större nedgångar. Och historisk småbolagsavkastning är ingen garanti för framtida småbolagsavkastning. Som alltid får man också se upp för att köpa aktier med dålig kvalitet!

söndag 25 december 2016

Sju bolag på radarn 2017


Jag tittar på en del bolag och bevakningslistan borde bantas. Här är ändå sju stycken som jag peppar peppar tänkt kika extra noga på under 2017. Bolagen är på min radar, men är så små att de kan gå under radarn för större fonder. Tänkte nu se om spontan input finns och om bolagen väcker intresse.

Ok, det är knappast bolag där välbekanta klockor ringer. Låt mig ändå bjuda på ett exotiskt nyårsbuffé av obearbetade bolagstips. Kan några av dessa vara värda att kika vidare på? Och har du möjligen något svar på bonusfrågorna, som är knivigare än man tror :)

Bellamy's Australia
Australiensisk barnmat som haft ett tufft år. Men världens enda (?) börsnoterade ekologiska barnmatsbolag är i sig intressant. Betalningsviljan lär vara hög, särskilt om man tänker på att stora jättar har åkt på skandaler i Kina. Försäljning i Australien, Kina och övriga Asien. Det är importregler i Kina som spökar. En del aktörer som troligen inte kommer få tillstånd rear ut sina varor. Läs gärna om bolaget på Montgomerys blogg. Tillfällig press på en för övrigt populär produkt? För tillfället är aktien handelsstoppad så något håller på att hända.

Kurs: 6,68 AUD
Direktavkastning: 2,5 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Är ekologiskt barnmat logisk?


Chase Corp (USA) 
Det är sällan jag hittar intressanta amerikanska bolag. Vet inte om detta är fallet här, men siffrorna ser fina ut. Plus också för ordvitsar. De är ett stentrist material-bolag som i sina presentationer lyfter fram att de ska göra en "material difference". Något tveksam om både humorn och moaten finns där, men historiken gör det helt klart.

Kurs: 88 USD
Direktavkastning: 0,8 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Har jakten på det materiella gått för långt?


Corticeria Amorim (PO) - något som kan ta skruv?
Portugisisk korkeksbolag vars produkter finns i allt från vinflaskor till rymdraketer. Det jag verkligen gillar är siffrorna, den begränsade konkurrensen, samt att Didner och Gerge äger bolaget. Däremot är jag själv närmast en skruvkorksfanatiker och funderar på om den yngre generationen verkligen kommer föra traditionen med vinöppnare vidare. Men men... man får tänka bortom sig själv, och förändringar kan gå långsammare än man tror. Klassisk kork är inte Nokia och skruvkork är inte Apple. Försök också att se Kalle-Anka avsnittet om tjuren Ferdinand utan att tänka på Amorim!

Kurs: 8,35 Eur
Direktavkastning: 2,8 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Kan bolaget ta skruv på allvar?


IBJ Inc (JP)
Varför inte investera i Japanska bröllops-dejtingsajter? Eller varför ska nog frågan vara. Hursomhelst är Japans befolkning i hög utsträckning ofrivilliga singlar och det här bolaget kan sammanföra folk. Som en Nokia-referens jobbar de med "Connecting people" på allvar. Någonstans här blir ändå kulturskillnaderna och landsbarriärerna så stora att ett köp kan bli uteslutet. Men jag vill titta på bolaget, siffrorna är riktigt fina, och jag kan ana en nätverkseffekt. Klart den största sajten har en fördel eftersom den har störst utbud av singlar.

Kurs: 628 JPY
Direktavkastning:  ca 1 procent (4-traders)
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Gör de ett dåligt jobb om de har störst antal singlar?


ICSGlobal (AU)
Australiensiskt bolag verksamt främst i Storbritannien som sysslar med debitering och fakturering av sjukvårdsräkningar. I korta drag avlastar de läkare m.m. med administration. Digitala utbildningar är ett annat ben. Kan för lite för att säga om de har något speciellt men historiken antyder det. Ganska tråkigt bolag, men några minuters videotitt borde man orka med.

Kurs: 1,3 AUD
Direktavkastning: 4,2 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Är det bara jag som stör mig på att de inte särskriver namnet?


IGE+XAO (FR)
Nämnde jag något om tråkigt bolag? Det här är tråkigheternas urmoder. Har skrivit om dem förut men inträdesbarriärerna för att läsa på om detta bolag är höga :-) Franskt bolag som är ledande på CAD/ritningar för elektriker, tydligen någon branschstandard i Frankrike. Tyvärr har de gått väldigt bra, men pga bolagets litenhet och ej uppenbart höga värdering kan göra att utrymme finns kvar. Man ska bara ta sig tid. och framförallt intresse, för att läsa på. Ingen julbordssnackis direkt, ska man öka intresset för aktier är detta inte ett bolag att ta upp!

Kurs: 85 Eur
Direktavkastning: 1,2 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Vad skulle de heta om de fusionerade med IOGT-NTO?


Polygiene (SWE)
Något svenskt fick plats på nyårsbuffen också. Polygiene är ett rätt okänt bolag som gör att träningskläder inte luktar svett. Fina samarbeten med Adidas och Patagonia och de vill bli en motsvarighet till "Gore-tex". Frågetecken om historiken är fantastisk och de ger ingen utdelning. Finns med på Jordanfondens kurslista - vilket indikerar hög risk. Kan ändå inte släppa dem men tror de faller på något. En sak att gräva i är kemikalieinspektionens rapport och bolagets egna kommunikation om samma sak. Var väldigt nära att ta upp Lagercrantz istället. Har känslan av att Polygiene antingen är nyårsraket eller jordfräs, men de ska undersökas!

Kurs: 12,8 SEK
Direktavkastning: 0 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: Är namnet så genialiskt och verksamheten luk(t)rativ nog?


Ten Peaks Coffee (CA)
Kanadensisk liten världsledare på koffeinfritt kaffe. Expanderar och ska ha en ny fabrik klar i 2018 om jag läste rätt. Imponerande kundlista (t.ex. Starbucks) och tekniken ska göra att de fixar koffeinfritt kaffe med god smak och utan gifter. Saknar liksom Polygiene direktkontakt med kunden, vilket är en risk. Men ska läsa på mer. Och åter igen, själv ger jag inget för koffeinfritt kaffe men det något som många efterfrågar. Men en vapenfri, våldsfri och nikotinfri värld smäller något högre än en koffeinfri :)

Kurs: 7 CAD
Direktavkastning: 3,6 procent
Länk till Financial Times och hemsida
Bonusfråga: När peakar bolaget?


Synpunkter?
Så där ja, några bolag blev det. Funderar också på öka i ett antal bolag jag äger, t.ex. Logitec. Har köpt in mig i dem, se framtidsinvesteringens inlägg. Har en större bevakningslista med 30-40 småbolag och 70-80 bolag globalt. Bevakar också särskilt några polska, östeuropeiska och Indonesiska bolag. Men det är ämnen för andra inlägg.

Är det några bolag i listan som fångat ditt intresse? Bortse också från den något skojfriska tonen. Vart och ett av bolagen är en seriös kandidat till portföljen. Men först ska de få en högst allvarlig analys. Vilka tycker du jag ska prioritera?

söndag 18 december 2016

Mina krav på tillväxtbolag - och krävs utdelning?


Jag investerar i både tillväxtbolag och högutdelare. Normalläget i portföljen är 70% tillväxtbolag och 30% högutdelare. Har funderat närmare på vad som krävs av tillväxtbolagen, eller tiodubblarna som jag kallar dem. Högutdelarna är något annat och berörs inte här.

Har lyckats koka ner vad jag letar efter hos tillväxtbolag i en mening. Jag letar efter:
Små marknadsledande tillväxtbolag i rätt branscher som har (1) fantastisk historik (2) goda framtidsförutsättningar och (3) ok värdering
Bolagen ska, trots sin relativa litenhet, ha uppnått en lukrativ och svårintaglig marknadsposition som återspeglas i siffrorna. Det hela ska kunna fortsätta och jag vill inte heller betala för dyrt. Jfr med Didner och Gerges utmärkta liknelse om en hiss. Du vill hoppa på bolag som står inför en lång resa uppåt, men inte för tidigt. Bolagen ska ha bevisat att de är bra, även om du får köpa dyrare då, några våningar upp.

Grundkraven: En första sållning
I ett första steg sållar jag bort många bolag. Jag gillar normalt inte de som är för stora, inte är etta på sin marknad, eller befinner sig i fel bransch. Det här är ganska objektiva kriterier med en subjektiv touch. Här är kraven:

Små
Här tänker jag mig normalt globalt small-cap eller nedåt, sådant som fonder har svårare att investera i och som är mindre bevakat. Större bolag har inte heller samma chans att tiodubblas på samma tid. De stora talens lag talar emot dem. Se mer bakgrund för hur jag tänker i detta tidigare inlägg.

Bolaget bör helst vara mindre än 500 miljoner USD i market cap. Men upp till 3 000 miljoner USD är okey. På riktigt exotiska marknader kan jag gå upp till globalt midcap, Helst så litet bolag som möjligt, jag vill att bolaget på 10 år ska kunna klättra uppåt i börslistorna och bli mer upptäckt.

Du hittar färre 10-dubblare på large-cap listorna och jag såg någon statistik på att typ 80% av hundradubblarna var micro-capbolag. Att investera i små bolag kan höja chanserna, så länge man inte kompromissar med kvaliteten.

Marknadsledande tillväxtbolag
Bolaget ska dominera sin nisch eller marknad. Du ska alltså inte hitta direkta konkurrenter som är bättre eller större. Är något annat bolag etta vill jag investera i det istället! Man förstå branschen och bolagets position på den (= ibland svårt). En utmaning är just att definiera en nisch. Ta Bahnhof som exempel. Telia är större i stort, men om man tänker på nischen internetleverantörer med integritetsfokus så är Bahnhof ensam etta!

Med tillväxtbolag menas att de ska ha en stark tillväxt i försäljning, vinst och lämpligen också kassaflöde. Tillväxten ska vara bevisad och bör inte bara ligga framåt i tiden.

Rätt branscher
Rätt branscher handlar omvänt om att det inte ska vara fel branscher. Jag investerar inte i:
 • Råvaror - svänger för mycket samt klimathänsyn
 • Rent cykliska bolag - svänger för mycket 
 • High-techbolag . Går inte att förstå sig på samt svår konkurrenssituation på sikt.
 • Oetiska bolag - Jag ska vilja att bolaget växer. Regleringsrisken ökar också.
 • Onyttiga bolag - Högsockerprodukter, sprit, etc. Jfr oetiskt.
Råvarubolag kan inte påverka priserna och saknar "pricing power" även om de skulle vara lågkostnadsproducenter. Rent cykliska bolag svänger så mycket och är oförutsägbara. De undviker jag därför också. High-tech bolag är svåra att begripa, men framförallt förändras saker (ofta) så fort att bestående konkurrensfördelar är svåra att uppnå. Du har inte heller koll på om konkurrerande teknik är på väg in. High-tech är otäckt, I love low-tech, även om jag knappast är en Amish-investare.

Oetiskt och onyttigt är ett kapitel för sig men jag vill att bolaget helst ska tillföra en samhällsnytta, eller i alla fall inte vara onyttigt. Coca-Cola är en smärre pest för samhället liksom cigarettbolag. Med en dålig samhällspåverkan ökar också risken för reglering. Undviker därför socker, ocker och sånt som dödar snabbt eller långsamt. Föredrar gamling-bolag (hissar, sjukvård för äldre) istället för gamblingbolag. Vill helt enkelt inte "stödja" att fler ska spela bort pengar.

Jag vill att bolaget ska kunna tiodubblas på tio år utan en dålig effekt på samhället. Växa med och inte mot samhället för att lansera en ny och dålig floskel. Är medveten om att det här är högst subjektivt och en personlig del i checklistan, men likväl hindrar det mig från att investera i bolag som Kopparbergs, Betsson och Hoist.

Glömde jag bort något?
Vad är det förresten som jag inte nämnt hittills i bland grundkraven? Jo utdelning.

Man kan diskutera om utdelning måste vara ett krav för mindre tillväxtbolag. För sådana bolag kan det vara smartare att växa istället, även om jag givetvis gillar utdelning. Det allra bästa är om de kan växa fint trots att de delar ut till och med mycket (tänk eWork). Men bolagen har nog typiskt sett en låg utdelningsandel, och i vissa fall ingen utdelning alls. Jag ser utdelning som önskvärt, en slags bonus, men inte helt nödvändigt, Ju mindre bolag desto mindre krav på utdelning eftersom de har mer av tillväxt kvar framför sig. Men man får se upp för att kliva på hissen för tidigt.

Synpunkter?
Synpunkter? Och är det logiskt att släppa kravet på utdelning när man går ner i bolagsstorlek? Nu blir det inga revolutionerande skillnader i praktiken, men några små icke-utdelare kan faktiskt vara välkomna på festen också. Och på 10 år kan de börja dela ut :) Nästa inlägg ska gå igenom ett utkast till mer strukturerad checklista. Då tittar jag närmare på:
 • Fantastisk historik (tillväxt, ROE...)
 • Goda framtidsförutsättningar (Moat, utrymme att växa, driven ledning...) 
 • Värdering 
Fortsättning följer men jag tar gärna synpunkter på det här. Känns som ett så stort steg att jag stannar. Har ju argumenterat för utdelning i alla situationer men är redo att svära i utdelningskyrkan, även om det blir tyst, försiktigt och sällan.

Vad säger du? Är meningen högst upp i inlägget något du tror leder mig rätt? Och krävs utdelning för små tillväxtbolag?

söndag 11 december 2016

Sverigeportföljen: Vitec, eWork... och Fortnox?


Jag känner mig relativt lugn med mina två svenska kärninnehav: Vitec och eWork. Men funderar på att lägga till något eller några ytterligare bolag. Tänker då t.ex. på Fortnox men också bolag som Lagercrantz. Med mindre strikta krav hade Evolution Gaming (oetiskt?) och Tobii (ingen utdelning) varit tänkbara alternativ. Bonäsudden äger jag också, men de fyller mer funktionen av kassa och högräntekonto.

Syftet med att lägga till ytterligare bolag är att få mer diversifiering. Jag undrar också hur en lågkonjunktur skulle slå mot eWork. Jag har faktiskt minskat något i både eWork och Bonäsudden (se innehav nere till höger) pga att de kan ha något högre risker vid lågkonjunktur. Men man kan ju involvera fler svenska bolag i portföljen än dessa tre.

I den här snabbkollen på Fortnox testar jag ett nytt litet grepp för att kika på bolag. Kommer att skriva mer om det och utveckla, men i grova drag handlar det om att titta på följande tre saker:
 • Historiska siffror
 • Framtidsförutsättningar
 • Värdering
Fortnox
Fortnox gör programvaror för bokföring, redovisning och fakturering m.m. och är särskilt inriktade mot småföretagare. De är också duktiga och tidiga med "Software as a service". För en närmare beskrivning se utförlig information hos Introduce och deras analys. Samt bolagets hemsida förstås :-)

Historiska siffror
De historiska siffrorna för Fortnox är närmast fantastiska, se bild från börsdata, Bolaget ser verkligen ut att gå åt rätt håll.Framtidsförutsättningar
Historiken är inte allt. Framtidsförutsättningar måste man också ta hänsyn till, och då tänker jag på sådana saker som konkurrensfördelar, marknad och tillväxtmöjligheter.

En snabb titt på Fortnox framtidsförutsättningar:
 • Verksamheten bör vara skalbar eftersom du har en viss andel fasta kostnader och sedan säljer programvaran gång på gång, Byteskostnader finns också för befintliga kunder eftersom du måste lära dig affärssystemen. Visserligen kan byteskostnader göra det svårare att värva nya kunder (med annan programvara) men en tydlig "moat" finns ändå.
 • Fortnox kämpar mot en annan aktör som heter Visma. Visma försökte tom köpa upp Fortnox i somras men fick nej av konkurrensskäl. Tillsammans med Visma har de 90-95% av marknaden hos småföretagare, alltså en oligopolsituation.
 • Hur marknaden och antalet småföretagare utvecklas blir jag osäker på eftersom man från politiskt håll (tyvärr) försämrar villkoren. En lågkonjunktur skulle kunna slå hårt mot småföretagandet. Samtidigt är det där 4 av 5 jobb skapas (tack för den Gunther Mårder!) Även om de kan växa fint ett antal år, digitalisering och molnet är bra, så finns möjligen frågetecken för när marknaden blir mättad. Att växa utomlands kan ha sina risker. 
Sammantaget: Bra konkurrenssituation och trolig moat, men det kan ändå vara en tuff fight, beroende på hur Visma agerar. Tänker osökt på Cola-wars och Elekta och Varians kamp. Även om jag lutar starkt åt goda framtidsförutsättningar är jag osäker här. Att fler duktiga konkurrenter kommer in ska inte heller uteslutas. Börspodden nämnde två alternativ i senaste podden, ca 16.30 i avsnittet nämligen Wint och Dooer.

Värdering
Värderingen framstår som ganska hög. Knappa P/E 50 för 2016, som förväntas sjunka till ca 30 år 2017 och ca 23 år 2018. Jag har svårt att betala så mycket för tillväxten eftersom jag inte, i dagsläget, är tillräckligt säker på marknaden och hur goda framtidsförutsättningarna är. Men marknaden är säkrare eftersom de betalar sådana multiplar :-)

Summering
Fortnox har fantastiska siffror, troligen goda framtidsförutsättningar, men en hög värdering. Jag har inte riktigt tillräcklig kläm på framtidsförutsättningarna för att köpa till den här värderingen.

Det finns också skillnader mellan Fortnox, Vitec och eWork. Framförallt tänker jag på att Fortnox alltid (?) har Visma att kämpa mot. Vitec har mer ohotade affärssystem i sina nischer och eWork har färre riktigt stora konkurrenter. Högre inträdesbarriärer? På något sätt gillar jag eWork och Vitec mer. Men stor risk för confirmation bias och jag är dåligt påläst i Fortnox!

Vad tror du om Fortnox? Och har du tips på svenska tillväxtbolag jag missat och borde kika närmare på? Mina krav är ej storbolag, bra historik, tillväxt, starka konkurrensfördelar, och gärna utdelning. Själv tänker jag just på Fortnox och Lagercrantz men är inte helt sugen på dem. Har ett inlägg på gång med en längre lista, men frågar redan nu. Och tror du jag gör rätt som avstår Fortnox?