söndag 19 februari 2017

Min checklista för tillväxtbolag


Det här inlägget är ett en checklista för vilka tillväxtbolag jag letar efter. Det jag letar efter är:
Små marknadsledande tillväxtbolag i rätt branscher som har (1) fantastisk historik (2) goda framtidsförutsättningar och (3) en ok värdering
För vad jag menar med små marknadsledande tillväxtbolag i rätt branscher, se tidigare inlägg. Nu går vi vidare till historik, framtidsförutsättningar och värdering. Se gärna även det gamla inlägget om varför jag satsar på småbolag.

Krav 1: Fantastisk historik
Här tittar jag bakåt 1-10 år och letar efter en fantastisk historik. Att bolaget är bra, och på rätt väg, ska synas i siffrorna. Det här är ett objektivt kriterium med en subjektiv touch. Allra viktigast är stark tillväxt och hög avkastning på kapitalet. Detta vill jag ha:

a. Stark tillväxt i försäljning. vinst, och gärna utdelning
Tvåsiffriga tillväxttal för vinsttillväxt, försäljningstillväxt, utdelningstillväxt, etc. Bolaget ska andas "litet kvalitetsbolag". Rent grafiskt ska bolaget se ut att vara på rätt väg om man tittar på Financial Times 5-årsstaplar och grafen på corporateinformation. Siffrorna ska helst vara jämna och stigande på ett närmast förutsägbart sätt. Särskilda saker att bevaka är också att kassaflödet ökar samt att skuldsättningen inte ökar över tid. Typexempel på bolag är eWork och Famous Brands.

b. Hög och jämn avkastning på kapitalet 
Avkastningen på egna kapitalet ska vara hög. Vi pratar om "överlönsamma" bolag som inte beter sig som andra där konkurrensen driver ner avkastningen till normala nivåer. De ska ha en tydlig "moat" dvs starka konkurrensfördelar (mer om det under framtidsförutsättningar).

Att vinst och ROE/ROA är hög är en sak, men det får inte vara för ryckigt. Saknar bolaget den där avgörande jämnheten kan risken för framtida bakslag öka. Min favoritkategori är udda bolag som har en jämn utveckling. Låt oss också ta ett citat av Charlie Munger:
Over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns. If the business earns 6% on capital over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to make much different than a 6% return—even if you originally buy it at a huge discount. Conversely, if a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with a fine result.

Krav 2: Goda framtidsförutsättningar
Nu försöker jag titta framåt, med ledning av historiken. Bolaget ska ha något speciellt i sig, via historiken, men det där speciella ska sannolikt fortsätta. Bolaget ska vara större och starkare om 5-10 år och då får man också försöka ta in vad som långsamt kan förändras i omvärlden också.

a. Bolaget ska ha en "moat" 
Bolaget ska ha en tydlig "moat" eller bestående konkurrensfördelar med andra ord. Gärna på så många grunder som möjligt. Någonting ska garantera att överlönsamheten består över längre tid. Exempel på bestående konkurrensfördelar är:
 • Starkt varumärke som gör överpriser möjliga.
 • Lågkostnadsfördelar t.ex. i inköp, produktion eller distribution
 • Tillstånd patent, eller liknande som hindrar andra från att göra samma sak
 • Byteskostnader som gör kunder trögrörliga
 • Nätverkseffekter "winner takes it all" - marknad
 • Efficient scale att nischen bara räcker till få aktörer
Allt detta kan skapa inträdesbarriärer för nya konkurrenter  Distributionen kan vara extra viktig i vissa länder, t.ex. Indonesien med alla olika öar. Ett annat sätt att se på moat är att marknaden ska vara så monopolliknande som möjligt. Ofta får man nöja sig med duopol, oligopol eller ett fåtal stora aktörer. Bolaget bör ha "pricing power", dvs vara en prissättare istället för pristagare. Viktigt är att tillväxten gör vallgraven starkare, och inte sker utanför. Se även tidigare inlägg.

b) Marknaden ska inte minska och helst ha en megatrend i ryggen 
Bolaget får gärna vara på en marknad som växer. En nisch som växer är det bästa eftersom den kan gå under radarn. Jag är rädd för minskande marknader och marknader som växer väldigt fort (= för hett). Jag gillar snarare bolag som gynnas av säkra men långsamma trender, som t.ex.
 • Ökat antal äldre i väst, t.ex. Savaria, Northwest
 • Ökad medelklass i öst, t.ex. Discovery, Matahari
 • Digitalisering, t.ex. e-handel, automation 
 • Urbanisering, verksamhet i växande städer
 • Ökat hälsofokus. Discovery, nyttiga snacks t.ex.
Se även mitt tidigare inlägg om megatrender.

c. Bolaget ska ha expansionsutrymme kvar 
Bolaget ska vara mycket större om 10 år och ska ha en stor möjlig marknad att växa på. Det får gärna vara en stor möjlighet att återinvestera vinster i verksamheten, och utdelningsandelen bör vara låg. När man tittar på historiken ska det inte finnas en tydlig inbromsning, t.ex. att allt blir märkbart sämre från 10 till 5, till 3 och 1 år tillbaka. Marknaden ska inte bli mättad.

Det viktiga är att de inte ska slå i taket de kommande 10 åren. Behövs nya marknader ska de redan finnas där. En finsk pizzakedja som är stora i Finland och aldrig lyckats expandera utomlands? Nej på den. Behovet av produkterna ska helst också öka framöver.

d. Ledningen ska äga en stor andel och bör vara drivande
Ledningen ska sitta i samma båt som du själv genom ett tillräckligt stort ägande. Att ledningen vill något och är drivande är viktigt. Allra helst ska det vara en "intelligent fanatiker" vid rodret. En faktor att ta hänsyn till är åldern. Man ska (tyvärr) kanske inte sätta alltför stor vikt vid att Buffett och Munger idag leder Berkshire Hathaway? Utan snarare se till kulturen de byggt upp.

Ledningen får inte ha ett tveksamt förflutet eller vara överbetalda. Något jag tänkt på är skillnaden i Northwest Healthcare sedan Paul Dalla Lana tog över. Plötsligt sattes det upp mål och en tydlig plan framåt ritades upp. Sånt ska jag leta efter från början. Att en långsiktig driven ledning äger mycket är viktigt. Och bra huvudägare och andra aktieägare ska inte heller underskattas. Hur lojala är aktieägarna om bolaget till stor del är ägt av indexfonder? :)

e. Låg skuldsättning 
Skulder kan förstöra vilken framtid som helst och bolaget ska växa av egen kraft. Med låg skuldsättning har du också sänkt risken radikalt, särskilt när jag satsar på mindre bolag som kan ha svårare att låna. Bolaget inte behöva plocka in nya pengar eller öka belåningen för att skapa tillväxt.

f) Övriga risker inte för stora
Bolaget får inte vara exponerat för alltför stora övriga risker sammantaget:
 • Valutarisker kopplat till intäkterna 
 • Politiska risker i landet eller för verksamheten, jag undviker t.ex. Ryssland
 • Beroende av nyckelpersoner
 • Ersättningsvaror fyller produkterna ett nödvändigt behov?
 • Geografiska risker, i form av jordbävningar, tyfoner etc
I grundkraven har förresten vissa riskfyllda branscher redan sållats bort såsom vapen, gambling och tobak. Det här gäller riskerna för bolag som för mig är rätt branscher.


Krav 3: Ok värdering
Värdering förtjänar verkligen ett eget inlägg. Kan bara nämna att jag t.ex. tittar på följande faktorer:
 • Hur är priset jämfört med historiken?
 • Och om man tar hänsyn till framtidsförutsättningarna?
 • Vad betalar jag idag och på prognoserna för två år framåt? 
Jag är försiktig med att betala mer än P/E 20 på förväntad vinst två år framåt. En tumregel som kan frångås om det finns riktigt goda skäl.

Summering och synpunkter
Det här är alltså vad jag menar med fantastisk historik och goda framtidsförutsättningar. Om inte båda finns kan caset blir för riskfyllt eller för svårt. Det är enklare att hitta något fantastiskt som fortsätter än att hitta nästa "Fingerprint" som lyckas vända en dålig historik.

Invändningen mot att leta efter bolag med fantastisk historik och hög avkastning på kapitalet är givetvis att de ofta är upptäckta och kostar därefter. Men jag letar främst efter bolag där större fonder är förhindrade att köpa in sig på grund av låg omsättning och liten bolagsstorlek. Tittar man globalt finns då många kandidater. Jag tror det är lätt att sikta för lågt och att nöja sig med vad historien skulle säga vara mediokra bolag. Vilket de också riskerar att vara i framtiden.

Är det för hårt att bara leta efter "perfekta" bolag? Nja, tanken är lite som när Barcelona köper in spelare: De måste ha en viss kvalitet i passningsspel, teknik och speluppfattning. Bolagen jag letar efter är som unga offensiva talanger med a-lagspotential (att fonder köper in sig i större skala). Men man får akta sig för att screena bort en framtida Messi pga att han är för dålig på att nicka. Och långtifrån alla köp kommer bli lyckade.

Det här är i stora drag vad man letar efter hos tillväxtbolag, och jag kan göra undantag. Vad tror du? Är jag på rätt spår? Vad letar du efter? Inlägget blev lite långt men hoppas på kommentarer ändå!

Uppdatering 181125. Som tillägg till detta inlägg, se gärna mina inlägg om Hidden Champions och befolkningstillväxt samt Fundsmiths suveräna bild på medelklassens tillväxt, sid 5.

30 kommentarer:

 1. Väldigt fin och genomarbetat checklista, jag ska studera den i detalj i lugn och ro sen.

  En spontan reflektion att jag hade nog haft denna rangordning istället:

  1. Framtid
  2. Värdering
  3. Historik

  Bra jobbat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar!

   Ja, den ordningen kan också funka! Om historiken tänkte jag mig att det var en bra start ur sållningssynpunkt och ett naturligt avstamp för det andra. Men ska fundera, tack för kommentar :-)

   Radera
 2. Nämn gärna några exempel, tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Portföljbolagen med tillväxtfokus tycker jag uppfyller de flesta kriterierna i alla fall: eWork och Vitec i Sverige. Discovery, Famous Brands, Savaria och Somero utomlands t.ex.

   Däremot klarar högutdelarna i portföljen inte dessa krav. Tänker mig i och för sig en annan checklista för dem.

   Jobbar med bevakningslistor för tillväxtbolag och ska försöka skriva om de bolagen framöver!

   Radera
 3. Hej Detta liknar en bra checklista. Tidigare har jag inte funderat så mycket på punkt d) ledning och ägare men jag finner detta mer och mer väsentligt för en bra långsiktig avkastning. För defensiva konsumentbolag är det inte lika viktigt för mig men i andra branscher ser jag gärna att VD eller styrelseordförande är storägare för att på så sätt öka sannolikheten att ledningens långsiktiga mål sammanfaller med övriga aktieägare. Det bästa är om grundaren är VD och huvudägare. Men kan även kan även vara huvudägare och executive chairman (vanligt i USA) eller non executive chairman (vanligt i Europa). Det finns dock andra risker med nepotism etc men jag tycker ändå fördelarna är övervägande.

  Huvudägare som är ledare tendera att tänka mer långsiktigt i flera decennier medan en inhyrd VD utan signifikant ägande oftast tänker mer på sin egen karriär och är kortsiktigt några år framåt pga av den enorma press som finns från investerare att leverera kortsiktiga resultat.

  Jag har sett tendenser på kortsiktigt beteende i ett par av mina långsiktiga innehav som jag inte gillar (tex dyra förvärv och aktieåterköp till hög värdering).

  Exempel på ledare som är huvudägare är Discovery med Adrian Gore som grundare och VD, H&M med Perssons som både VD och styrelseordförande, Kopparbergs med Peter Bronsman som VD, Vitec med Lars Stenlund som huvudägare och VD, Kone med Antti Herlin som huvudägare och VD, Mercadolibre där Marcos Galperin är ägare(ej största ägare), grundare och VD etc etc

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för bra input!

   Verkligen stort plus när storägare, grundare och VD är samma. Kan helt klart främja ett långsiktigt perspektiv. Mycket viktigt att ha det här i bakhuvudet om man siktar på köp- och behåll av kvalitetsbolag.

   Radera
 4. En väl genomtänkt strategi ser jag. Mvh http://investera-pengar.blogspot.se/

  SvaraRadera
 5. Jag förstår dock fortfarande inte din fäbless för exotiska bolag långtbortistan. Det räcker mer än väl med Sverige/norden. Vad vet du egentligen om lokala förhållanden i Sydafrika tex, jag tycker du tar på dig bra mycket onödig risk där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst kan risken öka men det finns några rationella skäl.

   1. Det är bolag som inte har någon motsvarighet i Sverige. Hade Famous Brands, Discovery, Savaria, Somero etc varit noterade i Sverige hade jag också köpt. De enda jag hittat som uppfyller kriterierna är eWork och Vitec och det räcker inte till en portfölj.

   2. Många länder av en demografisk utveckling (en slags megatrend). Att leta bolag i sådana länder kan vara bra. Man har kanske inte alltid samma fokus på "moat" och liknande bland investerarkollektivt vilket gör att man kan få starka bolag billigare.

   3. Så svårt är det inte att få ett visst grepp på utvecklingen i ett land, särskilt om du väljer flera bolag i samma land.

   4. Sverige står för 1% av globala börsvärdet. Jag är kraftigt överviktad Sverige, särskilt om man väger in bostad också.

   Med det sagt: Just Sydafrika kommer med politisk risk och valutarisk. Å andra sidan är det valutachans också. ZAR har gått från 16-17 till 12-13 mot dollarn på några år.

   Kolla också på Framtidsinvesteringens inlägg om världsdelar. Där tycker jag det framgår att man kan missa något om man inte väljer Asien, och Afrika: http://framtidsinvesteringen.blogspot.se/2017/02/asien-for-oss-afrika-for-vara-barn.html

   Radera
 6. Haha, ska inte försöka kommentera på flera bloggar samtidigt, råkade skriva en kommentar här på fel blogg.

  Intressant lista! Lite Buffett tankesätt där. Själv tänker jag ofta tvärtom; vad är billigt? Är det bra? Nu har jag iofs bara gått över till att kolla vad är billigt. Men ändå bra med att kolla vad som är bra och sen köpa det till ett bra pris. Har du en bevakningslista i så fall? För ett bra bolag som går igenom tillfälliga problem är ju bästa situationen då de ofta är på REA. Det är så Buffett har gjort sina pengar, t.ex. i American Express.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingen fara :-)

   Tackar! Vissa drag av Munger i alla fall :-)

   Har en bevakningslista på typ 40-50 aktier, och 1-10 som står på närmare bevakning. Då kan man hålla ögonen öppna om något inträffar i dem. Har ändå en känsla att det blir svårare och svårare att hitta bra kandidater och att ytterligare köp i portföljbolag ofta är ett bra alternativ.

   Men visst, jag skulle kunna bli mer opportunistisk!

   Radera
 7. Bra checklista - känns genomarbetad :)

  SvaraRadera
 8. Några förslag som du kanske gillar:
  Garo
  Troax
  Outsider kan vara Absolent Group
  Tycker de uppfyller många av dessa kriterier. Vad tycker du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. tack för förslag!

   Garo, det funderar på där är hur de står sig jämfört med ABB, Schneider Electric och biltillverkare som Tesla. Visst är elbilar en megatrend, men börjar också närma sig en hype. Och långsiktigt, ladd-delen är det speciella men är det i övrigt bara ett elektronikbolag i mängden? Spontant tveksam, men inte tillräckligt påläst för att tacka nej.

   Troax, här är jag nog mer tveksam till framtidsförutsättningarna. Förråd i bostadsrätter ja, men behöver robotar verkligen buras in i framtiden (nämndes i en podd som ett frågetecken). Även här inte så påläst tyvärr.

   Båda dessa är ganska nyligen noterade, så helst skulle man vilja ha ännu mer historik, vilket man i och för sig kan gräva fram i prospekt m.m. Men det är på "moat" jag är mest tveksam på båda.

   Absolent förstår jag inte det unika kan bestå i, eller vad som gör dem bättre än konkurrenterna. Men ännu mindre påläst där :-)

   Radera
  2. Det jag gillar med bolagen är att de har starka huvudägare som har stora innehav. Latour ville gärna köpa hela Troax men börsintroduktion hade gått för långt. Ser en stark automationstrend med ökad ehandel med lager och mindre truckar. Arbetsmiljökrav blir bara hårdare och hårdare idag enbart i europa och delvis usa. Jag tror alltid man kommer behöva skydd när man ska repararera maskiner och liknande.

   Garo absolut laddning. Där tror man det verkligen sätter fart 2020 när volkswagen kommer med sina elbilar. Annars verkar de extremt lyckosamma med att göra smarta lösningar som kräver mindre arbete på arbetsplatsen.

   Absolent. Starka arbetsmiljötrender kring rening. Dock lite mer nischade och jag måste medge ja är lite mindre påläst här. Extremt stark ägarlista dock.

   Radera
 9. Tack för bra inlägg – fina verktyg som jag tar med mig för analys av såväl befintliga som nya innehav! Tuffa kriterier måste jag säga - bolagen i din portfölj borde marknadsföra sig med att vara med ;-)
  Min favorit är Effnetplattformen Dividend (First North, mcap 150 MSEK) med helägda dotterbolaget Effnet AB som "kronjuvel".
  Effnet AB har, för sin storlek, ovanligt stark moat inom IP (internet protocol) - de har en algoritm som komprimerar det s.k. huvudet på IP-paket. Lönsamma. Hög marginal. Mycket skalbar affärsmodell. Utdelning på ett speciellt sätt (moderbolaget). Tyvärr fortfarande låg omsättning (trots lång historik) och det finns frågetecken kring hur stor potentialen egentligen är.
  Megatrenden är den exponentiella tillväxten av IP-baserad kommunikation. Exempel på det är inom telekom (mobila telefonsamtal görs än i dag i liten utsträckning via IP men växer fort) men även inom industriella och militära (testlicens såldes till USAs försvar för många år sedan) tillämpningar börjar IP vinna mark. Under fjolåret lanserades en version av algoritmen för applikationen IoT.
  Inom telekom, globalt, är deras programvara de facto standard. Kundlistan består av Qualcomm, Cisco, Intel, Alcatel-Lucent, Freescale, mfl. http://www.effnet.com/customers/
  Ta en kik – kanske platsar de på din bevakningslista när de ”biffat” till sig lite.

  Mvh
  Andreas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tipset! Det du säger låter spännande och nog kan det finnas ett case där. Samtidigt är det rätt svårt att förstå (som okunnig på ämnet som mig) och frågan är om det finns en generell teknikrisk i dem. Alltså att ännu nyare teknik kan göra dem obsoleta? Och borde de inte tjäna mer pengar nu som branschstandard?

   Hur ska man ta reda på mer? För egen del ska jag nog kolla med en vän som jobbar inom telefoni, då kan jag få koll på IP-telefoni generellt.

   Småbolag och undantag har skrivit balanserat om dem, som visar möjligheter/risker etc: https://smabolagochundantag.wordpress.com/2016/02/17/analys-av-effnetplattformen/

   Två spontana frågetecken är varför de heter Dividend (men inte delar ut?) och om de varit inblandade i Cassandra Oil? Men jag är som sagt inte reda att såga dem, lyfter bara fram mina funderingar.

   Radera
  2. Angående teknikrisk. Om vi börjar med telecom har Effnet den stora fördelen att man var med från början i utvecklingen av den öppna IETF-standard (RoHC/RoHCv.2) som man gjort sin implementation av. Det gjordes ”interoperability”-tester mellan alla olika telkomleverantörer (Ericsson, Nokia, mfl.) där Effnet var den enda oberoende leverantören om jag inte minns fel.
   ”Alltså att ännu nyare teknik kan göra dem obsoleta?”
   Nyttan är att öka utnyttjandet av det dyra frekvensutrymmet. (Det finns en rad andra tekniker för att komprimera andra saker i strömmar av data. T.ex. varje gång det är tyst i ett telefonsamtal.) RoHC skulle bli obselet om frekvensutrymmet blev så pass ”fritt” att man inte behöver komprimera. Det ser jag som osannolikt.
   Och borde de inte tjäna mer pengar nu som branschstandard?
   Man kan tycka det. Problemet har varit att tekniken låg 15 år före sin tid. Det visste man som tur inte då ;-) Tills för några år sedan ringdes samtliga mobila telefonsamtal via ”analog teknik" dvs. inte IP. Sydkorea var först ut med kommersiellt VoLTE (se nedan) nät 2012.
   Hur ska man ta reda på mer?
   Effnets hemsida ger en bra intro om tekniken. Essensen är trots allt förbenat simpel.
   Läs om/googla och fråga din vän om VoLTE och om dess tillväxt. Det är tekniken som möjliggör röstsamtal med IP-paket. Snart ringer vi alla med den tekniken (Sverige ligger 5 år efter Sydkorea).
   Googla Cellular IoT.
   Marknadsdata/utveckling hittar du på GSMA:s hemsida (brasnchorg).
   Avanzas börsforum under ticker Effnetplattformen finns mycket att läsa. (Gamla nedlagda vcw-forum vet jag inte om man kommer åt längre.)
   Två spontana frågetecken är varför de heter Dividend (men inte delar ut?)
   Effnetplattformen Dividend är helt nytt moderbolag som blev utdelat av Effnetplattformen (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget), som i dag är ett renodlat fastighetsbolag. En mycket aktiv styrelse ger oss ägare utdelning i form av aktier i andra bolag som de hjälper med noteringar (oftast via omvända uppköp).
   och om de varit inblandade i Cassandra Oil?
   Inblandade ja, men endast med ovan nämnd avsikt, att hjälpa dem in på börsen ”bakvägen” via ett omvänt förvärv.
   I höstas fick vi tre bolag utdelade varav två som kommer användas för att notera Casinowilds (q1:2017) respektive Axxonen Properties (2017).
   Nu blev det längre än jag tänkt…

   Radera
  3. Tack för input, mycket bra info för att sätta in sig lite närmare i bolaget!

   Radera
  4. Iptelefoni driver Inga mängder data på nätet, blygsam procentuell del av totalen. Kommer hela tiden nya tekniker som komprimerar den ökande datan över nätet. Varje generation har orsakat stora problem för näringsidkarna se Ericssons kommentarer om försenad 5-te generation för deras omsättning och lönsamhet. Måste säga att för egen del ligger somero och famousbrands långt före effnet I listan på bolag att läsa in sig på tillräckligt för att anta eller förkasta :-), Just nu ligger dock CPSI bra till att få utdelningspengar som är i antågande :-)
   Mvh.

   Radera
  5. Aktiestolpen. Jag ska inte försöka övertyga dig om Effnet, blott en kommentar;


   VoLTE är tekniken för alla röstsamtal i mobilnäten i moderna 4G-nät och kommande 5G, s.k. "all-IP" nät. Det gäller även videosamtal. Effnets kompr.teknik (RoHC) är obligatorisk, inte en option! Tekniken ger många fördelar även för användaren i snabbare uppkopplingstider och högre kvalitet (HD-audio).


   Kuriosa. Alla svenska mobiloperatörer är sena på bollen - men under 2017 ser vi ut att kunna testa tjänsten själva - nya all-IP nät (uppgradering) är "under deployment" as we speak. Telia lär bli först.


   Bättre än Effnet - då måste jag ta en kik på dina kandidater ;-)


   Andreas

   Radera
  6. Famous Brands och Somero har en lång och fin historik och är lite lättare att förstå sig på, i alla fall vid en första anblick. Tyvärr är Famous Brands bara möjlig att köpa i vanlig aktie-och fonddepå numera, men ska man ha något i Afrika tycker jag den är superspännande.

   Har både Famous Brands och Somero i portföljen.

   Kände inte till att Effnet är inblandade i det som kommer 2017, tack för info. Har bara svårt att köpa bolag som inte har den där långa fina historiken (även om jag gör undantag för högutdelare).

   Radera
  7. Du kanske har rätt Andreas att effnet är något att ha men kikade snabbt på bolaget nåt antal år bakåt och då var det ren förhoppning I mina ögon, kanske har andrats idag men modellen att hålla på med småskalig verksamhet för att sneaka andra bolag på börsen, hela upplägget lät och later fel om man är rädd om sitt renomé sp därför avstår jag, hoppas docjk att du har rätt att det är en lysande investering. Gustav har genom åren visat att han är nogrann och sorterar bort tunna affärer så han får alltid benefit of a doubt :-)

   Radera
  8. Kul att höra att jag får benefit of a doubt :-)

   Radera
  9. Aktiestolpen. Jag förstår tveksamheterna. Helt klart oortodox "plattformsverksamhet". Den fyller dock helt klart en funktion för de skrupellösa som har bråttom och inte bryr sig om hur vägen till målet ser ut =) Bra exempel nu senast med det utdelade SBB som byggt upp ett fastighetsbestånd på ca15mdr. Här investerade plattformen 20msek och fick aktier för ca 60, motsvarade utdelning om ca 20% (40msek/200msek).

   Gustav, det kallar jag högutdelare ;-)

   Radera
  10. Effnet är rätt svårt. Kan mycket väl vara något (har sätt värre bolag:-) men jag tror inte det är något för mig. Trots den höga "utdelningen" ;.)

   Radera
 10. Klok och genomtänkt checklista! Framför allt intressant att fundera över var man kan hitta "moat". Just detta med distribution i knepiga länder nog bli till stora konkurrensfördelar om man lyckas. Det är nog här ett och annat storbolag går vilse. Tycker att Indonesien är ett bra exempel, de som lyckas riktigt bra där är de som klarar av den komplexa geografin mm.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Indonesien är superspännande. Kikar på några bolag där och distribution är helt klart en viktig faktor att ta hänsyn till. Någon klok person sa, minns inte vem, att allt när det gäller företag egentligen handlar om logistik (även om det kanske är att ta i)

   Radera