onsdag 21 december 2011

Det goda bolaget #2 Johnson & Johnson


Jag fortsätter nu serien om de goda bolagen, och nästa i tur är Johnson & Johnson. De är en amerikansk läkemedels- och konsumentsproduktsgigant som passar mina investeringskriterier utmärkt.

Verksamheten
Johnson and Johnson är en av världens bredaste tillverkare av hälso- och sjukvårdsprodukter. Sedan Johnson & Johnson startade år 1886, har deras uppgift varit att hjälpa människor till läkning och livsglädje. Idag är Johnson & Johnson ett världsomspännande företag med ca 120 000 medarbetare i 78 länder.

Deras produkter och tjänster omfattar allt från läkemedel och sjukvårdsutrustning till receptfri egenvård och hygienartiklar. De har en rad kända varumärken som Natusan, Listerine, OB och Nicorette.
 
Min Checklista
Ska nu stämma av mot min "checklista" för att se att bolaget passar min strategi.

1. Funnits i minst 10 år
Ja, 1886 är okey:-)

2. Haft utdelning i minst 5 år
Ja, 49 år av utdelningshöjningar.

3. Har en enkel verksamhet som man förstår sig på
Ja, läkemedel och konsumentprodukter är begripligt.

4. Har en bestående konkurrensfördel
Ja, utan tvekan. Är med bland de USA-aktier som Morningstar anser har "Wide Moat" dvs störst konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna. Se hela listan här för USA aktier. Man kan tänka sig att storleken och de välkända varumärkena är svår att "kopiera".

Morningstar skriver:
Johnson & Johnson stands alone as a leader across the major health-care industries. The company maintains a diverse revenue base, a robust research pipeline, and exceptional cash-flow generation that together create a wide economic moat. Patent losses on antipsychotic Risperdal and neuroscience drug Topamax have weighed on recent performance. However, we remain confident that the company's breadth can overcome these issues.

5. Jämn vinst och intäktsökning
Ja, babyprodukter och läkemedel behövs alltid. Även i en lågkonjunktur knaprar folk piller, kanske t.om. mer än vanligt. Vinsterna har ökat 27 år i rad. Noterbart är att intäkterna ökar mest utanför USA, t.ex. Asien, så den är lite av en tillväxtmarknadsfond.

6. Minst 3,5 procent utdelning 2 år framåt och ingen sänkning
Ja, säkrare kan det inte bli! Dagens direktavkastning är 3,5%. Utdelningen lär höjas eftersom den gjort det 49 år i rad. Utdelningsandelen är 45% av vinsten, kassan stor och skulderna låga, så utdelningen är inte hotad på något sätt.

7. Inte har sänkt sin utdelning 5 år bakåt
Ja! 

8. Har return on equity på minst 10
Ja, cirka 22 % är förräntningen på eget kapital.

9. Har låg skuldsättning
Ja, cirka 30% skuldsättningsgrad är ok.  

10. Har en pålitlig ledning med egna aktieinnehav.
Ja, vad jag kan bedöma.

Värdering och framtidsutsikter?
 • Låg vinstökning de senaste åren (dåligt)
 • Ganska högt PE-tal på 14 (dåligt med tanke på vinstökningen)
 • Utdelning på 3,5% (ok)
 • Avkastning på eget kapital över 20% (bra)
 • Kursen rimlig jämfört med eget kapital (ok)
Johnson & Johnson är inget kap men har å andra sidan kvalitet utöver det vanliga. Verksamheten är hur stabil som helst, och Euro-krisen tror jag inte har någon större effekt på denna gigant.

Mina enkla beräkningar visar att aktien kan vara något övervärderad, men jag tror å andra sidan inte att den kommer att bli så mycket billigare. Du kan knappt hitta något bolag med så här säker verksamhet och utdelning, det är nog därför den kostar. Jag förväntar mig ingen kursrusning utan en långsam och stabil tillväxt i form av långsamt växande utdelningar och vinster.   

En kassa som svämmar över?
Värt att notera är att kassan ser ut att svämma över på sikt, i alla fall om man ska tro denna bild från 4-traders. Om detta stämmer borde man på sikt förvänta sig att bolaget gör extra utdelningar, blir helt skuldfritt eller kan snabba på tillväxten genom investeringar eller förvärv.

Kassan är det blå stapeln, och om detta stämmer är kassan snart större än årliga vinsten.

Risken för dollarras?
Ett möjligt hot är att USA-dollarn sjunker kraftigt i värde, och då förlorar ju aktierna i värde (i alla fall mätt i svenska kronor). Här är fördelen att över 50% av tillväxten kommer utanför USA, och det är denna del som växer. Ju mer de tjänar utanför USA, desto mer kommer vinsten att växa vid sjunkande dollar, eftersom vinsten räknas om till dollar. Ett bolag som bara får sina intäkter i USA hade varit farligare.

Johnson & Johnson i en mening
En sammanfattning är att jag äger dem för deras stabila verksamhet, tydliga konkurrensfördelar, säkra utdelning och stora kassa.

lördag 17 december 2011

Väljer investeringssparkonto

Många trådar finns om investeringssparkonto, se t.ex. 4020:s fina genomgång. Själv kommer jag öppna ett investeringssparkonto (ISK) i januari.

De starkaste skälen för mig är:
 • Du äger aktierna till skillnad från en kapitalförsäkring. Att vara en faktiskt ägare känns bra och du behöver inte heller vara rädd för att t.ex. Avanza går omkull och pengarna är borta (ifall du har en kapitalförsäkring där).
 • Utdelning från svenska aktier är i praktiken skattefri (en ytterst liten skatt dras i och med att det räknas som en insättning). På utländska aktier betalar du en källskatt som du kan få tillbaka i efterhand. I en vanlig depå dras 30% på både svenska och utländska aktier.
ISK passar väldigt bra för just utdelningsinvestering på grund av detta. Har du aktier med tillräckligt hög utdelning i portföljen är ISK bra eftersom 30% av utdelningen inte skattas bort som i en vanlig depå. Bara där kan du ha tjänat igen avgiften för ISK:n. Att du inte behöver skatta på kursvinster är också en fördel på sikt.
  Observera att jag hade varit mycket mer skeptisk om jag satsat på trading eller aktier utan utdelning, då hade ju en stor fördel försvunnit.

  Flyttar över från kapitalförsäkringen allt eftersom

  Allt nysparande kommer att ske i ISK. Mitt gamla sparande i kapitalförsäkringen kommer jag på sikt att flytta över till ISK.  På grund av diverse skatteeffekter blir flytten nog under slutet av 2012, se mer i 4020:s genomgång.

   På grund av höga transaktionskostnader kommer jag att ha kvar aktier med högt courtage (läs utländska aktier)  och dålig omsättning (läs Firefly och Skånemöllan).   
       En för de stora, och en för de små...
   Det går bra att ha flera investeringssparkonton. Kommer därför även att öppna en ISK för sparande till mitt barn, men i mitt namn. För smidighets skull har jag båda i Avanza. Ska också skriva lite papper så att allt är klart juridiskt att det faktiskt är sonens pengar.

   Sparar man i sonens namn kan han ta ut pengarna när han är 18, något man som förälder kanske inte vill:-)

   Det lutar åt fondsparande i form av Avanza Zero, eller liknande fonder för att byta till aktier när det blivit en större summa.

   lördag 10 december 2011

   Det goda bolaget #1 Firefly

   I mitt förra inlägg letade jag efter goda bolag, och detta måste vara ett bra exempel på det. Firefly är något så unikt som ett okänt svenskt världsledande företag inom brandsäkerhetsbranchen. Det passar också mina investeringskriterier ganska bra.

   Som en bloggkollega tog upp kan bolag som bidrar till en bättre värld vara mindre riskfyllda då de mer sällan bör hamna i juridiska tvister eller utstå plötsliga regleringar.

   Verksamheten
   Enligt hemsidan består verksamheten i att "utveckla, tillverka och sälja högteknologiska system som upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa säkra lösningar.

   Firefly har två affärsområden: Industriapplikationer och Infrasystem (Sentio ®). Till affärsområdet Industriapplikationer hör skräddarsydda system som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom områden som träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle och återvinning. Företaget finns representerat över hela världen och försäljning sker både direkt till kund och via distributörer. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för brandövervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar."   Min Checklista
   Ska nu stämma av mot min "checklista" för att se att bolaget passar min strategi.  

   1. Funnits i minst 10 år
   Ja, företaget grundades 1974 och har mer än 35 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier.

   2. Haft utdelning i minst 5 år
   Ja, Firefly har haft utdelning sedan 2002, och har aldrig sänkt den.

   3. Har en enkel verksamhet som man förstår sig på
   Ja, med tvekan. Grundverksamheten är enkel, att upptäcka och förhindra bränder. Högteknologiska inslaget i verksamheten dock svårt att förstå till fullo.

   4. Har en bestående konkurrensfördel
   Ja, som jag bedömer det. Firefly:s produkter kan upptäcka bränder på ett tidigare stadium än konkurrenterna och har patent på det. Tekniska kunnandet i bolaget kan möjligen också vara en konkurrensfördel. Då ordrar leder till service och efterarbete, så här finns en inlåsningseffekt för kunderna som inte ska underskattas.

   Tekniska utvecklingen, d.v.s. högteknologisk bransch, och bolagets lilla storlek är frågetecken för hållbarheten i konkurrensfördelarna.

   Se denna analys för en beskrivning av patenten och konkurrensen.  

   5. Jämn vinst och intäktsökning
   Nej, egentligen inte. Verksamhetsgrenen industriapplikationer är stabil och ständigt ökande. Ordrarna inom tunnelbana och tunnlar kommer dock ryckvis och med stora tidsrymder emellan. Dock är 30% av intäkterna återkommande intäkter i form av service och underhåll etc. Här tummar jag lite på mina "regler" och säger ok ändå.

   6. Minst 3,5 procent utdelning 2 år framåt och ingen sänkning
   Ja, jag förväntar mig oförändrad utdelning trots att de för tillfället delar ut mer än de tjänar. Bolaget är obelånat och ordrar kommer att komma. Om finanskrisen förvärras finns dock en risk för utdelningssänkning. Med tanke på att ledningen är aktieägarvänlig och har stora egna innehav finns dock intresse av att hålla utdelningen fortsatt hög.

   Så här säger de om utdelningen: "Den föreslagna utdelningen för 2010 motsvarar 141 procent (54 procent) av resultatet efter skatt. Motivering till förslaget om oförändrad utdelning är bolagets starka finansiella ställning och långsiktigt goda framtidsutsikter."

   Angående vårens kommande utdelning är det intressant att notera senaste delårsrapporten i detalj. Resultatet för januari till september var 0,06 kr per aktie, men kassaflödet var 0,53 kr per aktie, vilket är bättre än förra året. Utdelningen kommer från kassaflödet (egentligen fritt kassaflöde) och inte vinsten. I kassan finns också 14 miljoner kronor, och utdelning som förra året kostar drygt 5 miljoner kr. Därför är det kanske inte så stor fara för utdelningssänkning? Men observera att jag inte beräknat fritt kassaflöde vilket man nog borde göra.

   7. Inte har sänkt sin utdelning 5 år bakåt
   Ja, Firefly har delat ut sedan 2002, och aldrig sänkt utdelningen.

   8. Har return on equity på minst 10
   Hur bolaget förräntar sitt egna kapital är viktigt. Här är värdena senaste 5 åren mellan 14 och 28 % med ett normalvärde på cirka 20.

   9. Har låg skuldsättning
   Ja, bolaget är obelånat.

   10. Har en pålitlig ledning med egna aktieinnehav.
   Ja, utan tvekan. Ständiga insiderköp, de verkar tro på bolaget i och med att de investerar sina egna pengar där. Kolla på denna insideföreteckning, enbart köp!


   Värdering och framtidsutsikter?
   • Låg vinstökning de senaste åren (dåligt)
   • Ganska högt PE-tal på 16 (dåligt med tanke på vinstökningen)
   • Utdelning på 6% (riktigt bra)
   • Avkastning på eget kapital över 20% (bra)
   • Kursen är hög jämfört med eget kapital (dåligt)
   Kursen har gått ned ganska mycket, troligtvis på grund av finanskris, att effekten av den stora SL-ordern klingat av, och att andra större ordrar uteblivit.

   En rimlig kurs anser jag allt sammantaget vara någonstans kring 18 kronor (enligt högst amatörmässiga beräkningar). Detta bör åtminstone gälla så länge vinsterna inte kommer igång och utdelningen är något osäker. Grundverksamheten är dock stabil och möjligheten till kommande infrastrukturordrar får ses som en bonus som man får på köpet. Den dag en stor order kommer in kan kursen rusa, eftersom det får stor effekt på resultatet.

   Risken för kursnedgång anser jag vara begränsad på grund av vårens kommande utdelning och ständiga insiderköp. Visst finns chansen/risken att kunna köpa dem billigare framöver, men jag behåller mina Firefly-aktier och har en långsiktig tro på detta bolag!

   Obs! Man bör vara försiktig vid själva köp eller säljtransaktionen för denna aktie på grund av stor spread, d.v.s. skillnad mellan köp- och säljkurs.
    
   Data per aktie

   Key ratio20102009200820072006
   Earnings per share SEK 0,79 1,67 1,28 0,93 0,59
   Markets value, SEK Share price year end 16,5 23,1 10,2 16,0 24,3
   P/E ratio 20,9 13,8 8,0 17,2 41,2
   Equity capital per share SEK 6,32 6,43 5,48 4,80 4,32
   Dividend per share, SEK 0,90 0,90 0,75 0,60 0,45
   Dividend yield 5,5 3,9 7,4 3,8 1,9
   Cash flow from operating activities per share, SEK 0,37 0,17 2,23 0,97 1,33
   Number of shares year-end 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400 6 001 400

   fredag 2 december 2011

   Investera i Hm, eller inte? En etisk dimension i sitt sparande?

   Häromdagen lunchade jag med en kompis inom klädbranschen, vilket väckte en del tankar.
   Kompisen driver en klädfirma i mindre skala där kläderna tillverkas av fattiga mammor i Bolivia, som faktiskt får hyfsat betalt för sitt arbete.

   Är HM en neutral eller dålig etisk placering?
   Jämför man då med Hennes och Mauritz så ligger det i sakens natur att de kinesiska arbetarna får en dålig lön. Tja, hade de haft egna fabriker och sett till att arbetarna fått goda löner så hade det känts bättre att investera. Är det då oetiskt att äga aktier i HM? Ja, det beror nog på vad man jämför med. Hm ger människor jobb och de betalar åtminstone minimilönen i de länder de verkar i, om jag förstått rätt. Då är ju för låga minimilöner det landets politiska problem, och inte HM:s, kan man i alla fall resonera (med risk för att anses som trångsynt).

   Betydligt värre exempel finns!
   I min jakt efter intressanta aktier har jag sprungit på några mer udda bolag. National Presto (USA) såg t.ex. ut att vara ett väldigt bra bolag vid en titt på finanserna och deras hemsida. Innovativa amerikanska pizzaugnar, fritöser, popcornmaskiner och riskokare av högsta kvalitet och en bra ”slice” av den amerikanska konsumentmarknaden. Men en snabb titt i deras årsredovisning avslöjar att deras stora inkomstkälla är försäljning av ammunition till militären. Det bolaget går ”fetbort” (för att tala pizza- och fritörspråk.)

   Ett annat bolag som ratats är Sydafrikanska Illovo Sugar. Tanken var att hitta ett bolag exponerat mot råvarumarkanden med säkra (och undervärderade) tillgångar i form av markareal. Bolaget har sin verksamhet i Malawi, vilket i och för sig är ett välkommet tillskott av arbetstillfällen. Socker dödar möjligen, men det är inte den stora invändningen. Årsredovisningen beskriver också att arbetarna går i deras skolor och bor i deras bostäder, vilket närmast liknar livegenskap. Droppen var dock när de berömde sig för sitt säkerhetsarbete, detta år dog endast 2 arbetare. Nej, det är alldeles för mycket kolonialism och Tintin i Kongo över det hela!

   Så vad gör man?
   En grundregel borde vara att åtminstone undvika att äga sådant som direkt skadar människor, t.ex. vapen och cigaretter. Alltså försöker jag välja bort en fond där Swedish Match ingår. Man bör också undvika bolag som inte följer landets egna regler, dels är det inte etiskt och förr eller senare kommer det slå tillbaka mot bolaget.   Men vad skadar människor egentligen? Ett oljebolag förstör marken en tid men ser till att många tar sig till jobbet i tid, och Unilever har åtminstone gett undertecknad några extra glasskilon, men det är det kanske värt? Sådana här hyfsat neutrala investeringar är okey för mig. Och ”investerar” gör man väl på något sätt hela tiden, så man undrar var de som är kritiska till HM köper sina kläder?

   Drömmen vore att investera i ett bolag som faktiskt förbättrar världen, och jag tror mig ha några sådana i min portfölj. Kommer att beskrivas i en kommande artikel!

   Ett tips
   Måste slutligen göra lite reklam för Sajama websshop. Själv har jag shoppat där och känner mig som en i alla avseenden varm människa (utbudet är bland annat filtar, mössor, och tröjor av alpacka), trots att pengarna kommer från utdelningen av mina HM-aktier...