söndag 29 januari 2012

Oväntad hjälp för Firefly, utdelningen säkrad?
I veckan kom nyheten att Firefly vinner en tvist mot ett Försäkringsbolag och får cirka 2 miljoner i ersättning för kostnader. Tvisten gäller en skada som hände 2001 i USA och tolkningen av om vad som räknas som arbetsskada. Här är en länk till domen från Högsta domstolen.


Konsekvenser för Firefly? Oförändrad utdelning?
Eftersom antalet aktier är cirka 6 miljoner innebär 2 miljoner kronor 0,33 kr per aktie. Då förra årets utdelning är 0,9 kr per aktie har man alltså fått oväntad draghjälp. Redan i min tidigare analys, spekulerade jag i en oförändrad utdelning. Nu har mina misstankar stärkts. Med 14 tidigare och 2 färska miljoner i kassan, samt en kostnad för oförändrad utdelning på 5 miljoner så behövs nu bara 3 gamla miljoner tas i anspråk.

Däremot tror jag inte på någon höjning då detta var just en engångsintäkt.

Möjligen kan domen också allmänt ge extra energi för företaget och VD:n (som lagt massor med tid på detta, bland annat i form av resor till USA). För företag som ska köpa produkter av Firefly ser detta också antagligen bättre ut än en förlust.

Andra reflektioner
Det man slås av är att det är väldigt svårt att förutse hur sådana här saker slår. Vad är oddsen för att de ska vinna i högsta instans?  Tror inte heller att det stått något om detta i årsredovisningen, vad jag kunnat se.

Vinstökningen handlar om en minskning av kostnaderna de redan haft under tidigare år, men detta bokförs 1 kvartalet 2012. En trevlig bieffekt är att det inte medför någon skatt, så det är bättre än motsvarande vinstökning, om jag förstår det hela rätt.

Enligt investeraren Peter Lynch finns det fem sätt som ett företag kan öka vinsten (ett ämne för framtida inlägg). Den här minskningen av kostnaderna var inget jag hade tänkt på. Här är de fem sätten:

1.    Minska kostnaderna
2.    Höja priserna
3.    Expandera till nya marknader
4.    Sälja mer av produkterna i befintliga marknader
5.    Få igång eller avveckla förlustverksamheter

Slutligen så har detta stärkt  min tro på Firefly ytterligare!

Uppdatering 120216
Det visar sig tyvärr att jag hade helt fel i mina misstankar. Firefly gör en rejäl sänkning av utdelningen till 0,5 kr per aktie. Så här står det i bokslutskommunikén:

Firefly har under ett antal år, baserat på bolagets starka finansiella ställning, lämnat utdelning som utgjort en hög andel av, eller överstigit, redovisat resultat. Mot bakgrund av bolagets relativt svaga resultat 2011 samt ett förväntat ökande behov av rörelsekapital under det kommande året, har styrelsen beslutat föreslå att utdelningen sänks till 0,50 kr (0,90 kr) per aktie. Det är styrelsens uppfattning att denna nivå är uthållig och kan tjäna som utgångspunkt för en god framtida utdelningstillväxt i linje med bolagets policy i denna fråga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar