söndag 2 juli 2017

Halvårsrapport och portföljgenomgång


Första halvåret 2017 har gått helt ok och portföljen är upp ca 12 procent trots en småsur utveckling på slutet. Som en jämförelse är DJ Index upp ca 10,5 procent och SIX30 Return upp ca 9 procent. Valutaförändringar är inte inkluderade i indexen och tittar man på t.ex. SPP Aktiefond Global är den upp 3,5 procent medan Didner & Gerge Small- and microcap är upp hela 13,75 procent.

Orsaken till min uppgång är främst stabila prestationer av Savaria (45%), Somero (30%) och Decisive Dividend (35%) exklusive valutaförändringar och utdelning. Överlag har bolag med hög vikt gått ok. Valutarörelser har inte haft så stor effekt även om t.ex. CAD tappat något. Förändringarna i portföljen under halvåret är att jag köpt in Ekadharma International och A2 Milk. Jag har sålt av MTN Group och 8990 Holdings och gjort en större minskning i eWork.

Portföljgenomgång
Här blir det viss upprepning från tidigare inlägg vilket trogna läsare får stå ut med det :-) Portföljen består av tio tillväxtbolag och tre högutdelare. Titta också på nyckelorden till höger på sidan för att läsa mer om varje bolag.

Savaria (16 procent)
Trapphissar, villahissar, ramper och bilanpassning är så osexig verksamhet man kan tänka sig. Men Savaria är också ett typexempel på en ocyklisk snabbväxare. I början var jag inte helt övertygad om styrkan i deras "moat", men det är jag nu. Nu ett kärninnehav där värderingen är det enda som gör mig tveksam. Annars har den allt: Lågt marketcap, snabb tillväxt, stigande utdelning, inga skulder, familjeägt, ocykliskt och en megatrend i ryggen,

Caset är simpelt: 10 000 personer fyller 65 i Nordamerika varje dag och befolkningen åldras. Marginalen ökar genom vertikal integration där de äger tillverkning, försäljning och installation. Jag har inte hittat ett bättre spel mot "grå tillväxt" i väst med en liten fot inne i Kina som bonus.

Kanada, 15.94 CAD, yield 1,6 %, P/E ttm 44 
Inköpsår 2016, 59 ägare hos Avanza, marketcap 472 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Northwest Healthcare REIT (11 procent)
Stabil högutdelare som äger sjukvårdslokaler i Kanada, Tyskland, Brasilien och Australien/NZ. På grund av diversifieringen börjar bolaget bli som en nischad globalfond inom sjukvårdsfastigheter. Även här ett bolag som gynnas av demografiska förändringar och de är en "first mover" som sluter avtal med sjukvårdskedjor världen över. Stort insynsägande men minus för skuldsättningen. Ändå ett kärninnehav som genererar fint "kassaflöde" genom sin månadsutdelning.

Kanada, 10.68 CAD, Yield 7,5 % (högutdelare) 
Inköpsår 2014, 1044 ägare hos Avanza, Marketcap 721 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Discovery Ltd (11 procent)
Temat privat sjukvård fortsätter, för Discovery är starka på privata sjukförsäkringar globalt. Framförallt är de ett av världens mest innovativa försäkringsbolag, som genom belöningar och beteendevetenskap minskar kundernas skadefrekvens. Många försäkringsbolag jobbar med att sätta rätt pris och bedöma risk, men få arbetar så aktivt med att förändra risken. Vitality-modellen håller på att rullas ut världen över och de är etta i Kinas premium-marknad genom samarbete med Ping An.

Risken ligger såklart i att de är ett sydafrikanskt bolag. Men båda mina picks i Sydafrika har en ökande andel utländska inkomster vilket på sikt ger en valutahedge. Räknar med att investeringarna kommer bära frukt, de söker bl.a banklicens, och att de nya marknaderna ska bli lönsamma framöver.

Sydafrika, 128 ZAR, Yield 1,4 % P/E ttm 21 
Inköpsår 2010, oklart ägande hos Avanza, Marketcap 6300 M$
Bra fonder som äger: Wasatch


Somero (10 procent)
Lasermaskiner som fixar ytterst jämna betonggolv för t.ex. affärslokaler, parkeringsplatser och industribyggnader. Deras roll är att bygga, sälja och "supporta" maskiner till byggentreprenörer. USA är den överlägset största marknaden, men de de växer i hela världen och gynnas av ökade kvalitetskrav. Gillar spelet mot på automation och e-handel, vilket ju ställer höga krav på att allt är rätt från början. 

Risken är att bolaget är kopplat till nybyggnation, men de genererar så fina kassaflöden och har en sådan marknadsposition att jag inte kan säga nej. Kommer med en extrautdelning i juli. Skulle Trump få igenom vissa satsningar och skattelättnader skulle de gynnas starkt.

USA/GB, 293 GBX , yield 3%, P/E ttm 15
Inköpsår 2016, oklart ägande hos Avanza, Marketcap 215 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Vitec (8 procent)
Äger och utvecklar affärssystem vilket är en stabil verksamhet med hög andel återkommande intäkter. Ett av de få svenska bolag som tydligt lyckas förklara sina konkurrensfördelar. De gör mängder av förvärv vilket möjligen är en risk. Har ändå god förvärvshistorik och lär fortsätta vad de gör i många år. Däremot undrar man hur återväxten i ledningen ser ut till den dag Lars-Olov vill dra sig tillbaka.

Sverige, 72 SEK, yield 1,4%, P/E ttm 30
Inköpsår 2012, 1563 ägare hos Avanza, marketcap 221 M$
Bra fonder som äger: Grandeur Peak


Decisive Dividend (7 procent)
Kanadensiskt nanocap vars namn ger vissa kalla kårar, men som hittills glatt sina aktieägare. De är ett investmentbolag som i dagsläget bara äger två bolag: Blaze King (braskaminer) och Unicast (slitdelar). Men båda bolagen växer, har starka kassaflöden och goda marginaler.

Mycket spännande case eftersom bolaget är i ett tidigare skede än andra bolag i portföljen och inte ens ett microcap. Tveksamheten gäller ledningens kompensation/optioner som är väl tilltagen. Ett litet bolag är också extra känsligt och Braskaminsbolaget är inblandat i en process. Allt sammantaget är ändå tesen att hålla i aktierna, få utdelning och höjningar (av starkare kassaflöden) samt att fler bolag kommer köpas upp. Extremt hög potential, men inte utan risk.

Kanada, 4.22 CAD, yield 8.5% (högutdelare) 
Inköpsår 2016, 42 ägare hos Avanza, marketcap 20 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Famous Brands (7 procent)
Afrikas ledande snabbmats/cafeföretag med svårslagen historik. Nästan 30 procents årlig totalavkastning sedan 1994. De äger hela kedjan: tillverkning, logistik, franchise, och har ett 30-tal varumärken. Hela Afrika återstår att växa i men en risken är att Sydafrika går trögt. Konkurrensfördelarna är också svagare utanför Sydafrika, men de byggs upp. En fjärdedel av verksamheten finsn i UK vilket agerar valutahedge hur konstigt det än låter i Brexit-tider. 

Just nu ingen utdelare pga ett skuldfinansierat jätteköp i UK, men historiskt har de varit skuldfria och utdelningen lär kunna återupptas om något år. 

Sydafrika, 126 ZAR, yield 0 % P/E ttm 30 
Inköpsår 2010, oklart ägare hos Avanza, marketcap 960 M$
Bra fonder som äger: Arisaig, Wasatch, Fundsmith


A2 milk (6 procent)
Nyzeeländsk mjölkbolag som har något unikt, nämligen mjölk som man inte får ont i magen av. Har tittat på en hel del mjölk- och sojamjölksbolag men fastnat för detta. Mycket stark tillväxt de senaste åren, Australien är basen men de växer i UK, USA och Kina. Produktegenskaperna gör att bolaget bör ha högre potential i länder där vanliga mjölkbolag lättare går bet och de är en disruptör i en klassisk bransch. Däremot är de ett populärt bolag (i NZ) och VD:n har en tråkig tendens att sälja aktier, vilket tillsammans med värderingen är negativa faktorer.

Nya Zeeland (AU), 3,76 AUD, yield 0 % P/E ttm 49 
Inköpsår 2017, oklart ägande hos Avanza, marketcap 2130 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Ekadharma (5 procent)
Indonesiskt tråk-tejpbolag som kan vara mest undervärderat av alla bolagen i portföljen. Handlas under bokfört värde, har god historik, utdelning och är verksamma i ett tillväxtland. Osäkerheten består i att bröderna tejp äger 75% av bolaget och man inte riktigt vet vad de vill på sikt. Låg värdering och hög marknadsandel (ca 50%) gör ändå att jag vill äga bolaget. Om allt faller på plats skulle de kunna vara en 10-bagger, men Indonesiska nanocap-bolag kan i och för sig förbli under radarn hur länge som helst. Vill ha dem i portföljen men vågar inte ha en hög andel.

Indonesien, 735 IDR, yield 2,2 %, P/E ttm 5,7
Inköpsår 2017, oklart ägare hos Avanza, marketcap 40 M$
Bra fonder som äger: Ingen fond i sikte än!


eWork (5 procent)
Jag har plockat ner andelen en hel del på grund av cykliska risker. Däremot lär de gynnas av ett förändrat arbetsliv (fler på konsultbasis) och digitalisering (fler konsulter behövs). Som starkaste konsultförmedlaren kommer de förhoppningsvis vara i förarsätet men frågan är om de ens har något säkerhetsbälte vid en konjunkturkrasch. Rädd för ryckig utveckling och vill snarare öka upp om kursen kollapsar. När konsultmarknaden aldrig varit hetare är jag inte bekväm med alltför hög andel, men kan tänka fel här. De starka trenderna kanske trumfar konjunkturen, vet inte. Se även aktieingenjörens tankar för en mer positiv syn..

Sverige, 101 SEK, yield 4 %, P/E ttm 22
Inköpsår 2013, 4254 ägare hos Avanza, marketcap 207 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Premier Marketing (4 procent)
Fisksnacksbolag i Thailand som sett ett relativt stort inflöde av fonder som ägare (syns på www.morningstar.com). Slog till med en rejäl utdelningshöjning, troligen tillfälligt hög, men den var uppemot 9% på kursen vid utdelningstillfället. Gör sitt jobb med att leverera höga utdelningar tillsammans med Northwest Healthcare och Decisive Dividend.

Thailand, 11.8 THB, yield 7,6 % (högutdelare)
Inköpsår 2015, oklart ägare hos Avanza, marketcap 208 M$
Bra fonder som äger: Odin Emerging, Fundsmith, Grandeur Peak


Logistec (4 procent)
Hamnar och vattenledning/miljö som inte tagit fart sedan köpet. Kommer ge dem mera tid och tesen är att den kursmässiga svackan är tillfällig.

Kanada, 34.8 CAD, yield 1 %, P/E ttm 25 
Inköpsår 2016, 17 ägare hos Avanza, marketcap 330 M$
Bra fonder som äger: Ingen särskild


Matahari Department Store (3 procent)
Indonesiskt klädbolag som inte levererat. Bättre siffror än H&M, och den ledande aktören i landet, men ungefär samma tråkiga kursresa. Skillnaderna är att Matahari enbart verkar i ett tillväxtland där medelklassen bör få det bättre och köpa mer. Logistik och expansion är också hanterbar på ett annat sätt när vi talar om 200-250 butiker i ett enda land som också har vissa inträdesbarriärer för utländska aktörer. Behåller och är besviken, men tittar man på siffrorna andas bolaget hög kvalitet.

Indonesien, 14 100 IDR, yield 3,4 %, P/E ttm 20
Inköpsår 2015, oklart ägare hos Avanza, marketcap 3 100 M$
Fonder som äger: Wasatch


Synpunkter?
Vad tror du om portföljen? Ska något bolag bort? Vilka ska jag öka eller minska i?

25 kommentarer:

 1. Hej Gustav. Det ser ju fantastiskt ut! Som jag tidigare förespråkat; när man som mest vill ändra skall man ej göra detta. Jag tror du upplever en tid just nu då du anser att det är tråkigt att titta på målarfärg som torkar. Inget fel med det, det tycker vi nog alla. Men... det är då man skall fokusera på annat:)

  Din väska är mycket fin och just nu kanske du ej behöver ansa och rensa?

  I all välmening!

  /Sofokles

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Har några fina case som jag tittar på, kanske blir det något eller några bolag till framöver, och då krävs viss omstuvning. Men hyfsat nöjd så som det är nu.

   Radera
 2. Discovery, Somero och Premier Marketing gör mig lite sugen utifrån värderingar och vad jag sett om bolagen även om jag ligger lågt än så länge.

  Sedan är de andra bolagen inte dåliga heller (med frågetecken för Decisive Dividend där jag tvivlar på affärsidé/ägare) men för dyra för nyinköp för mig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, de är fina! Decisive är väl, kanske tillsammans med tejbolaget mest riskfyllda även om sånt är svårt att uttala sig om. De är i alla fall portföljens två nanocaps.

   Finns förresten en ny presentation av Decisive även om jag knappast tror att du blir köpsugen kanske något litet frågetecken rätas ut? (eller förvärras) https://decisivedividend.com/spot/wp-content/uploads/DD-Investor-Pres-May-2017-v1.pdf

   Radera
 3. Har du tittat på Veolia? Det ger ju en play på valutaspridning och en hållbar inriktning på vatten mm.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tips, har inte tittat närmare på dem. Generellt tror jag inte det är mitt typ av bolag: Large cap, ganska hög skuldsättning och inte så stark tillväxt. Däremot kan det ju finnas ett case där och verksamheten är ju intressant, men jag avstår.

   Radera
  2. Förstår din poäng. Hade varut intressant med ett företag med fokus på vatten, det är något som man kan likna vid åldersökningen. Det drickbara vattnet kommer bli en bristvara i framtiden.

   Radera
  3. Indirekt har jag Logistec. Men kolla vad fonden Lancelot Camelot har för bolag, vatten är ett av deras teman. Eller om det var Coeli som också hade det temat. Hursomhelst, kolla in både Lancelot Camelot och Coeli för tips! De har varit med i poddar också, Mycket intressant tema!

   Radera
  4. Kul, jag ska kika. Tackar!

   Radera
 4. Talinna Vesi? Tallins vattenförsörjning är privatiserad och välskött.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tips! Inte ointressant men ser spontant inte någon vidare tillväxt eller större kommande trend som driver dem.

   Skulle i och för sig kunna gå in som högutdelare med dryga 6 procent enligt 4-traders (lite lägre på Financial Times). Ska fundera! Har du någon närmare uppfattning?

   Radera
 5. Fin utveckling! Och fin portfölj som det finns anledning att vara nöjd med. Sen är det ju svårt att låta bli att "trimma" :-) Själv är jag nog mest imponerad av Savaria och Somero.

  Klokt att ge Logistec tid förresten. I deras senaste rapport såg det ut att finnas positiva tecken, och jag förväntar mig att de kommande kvartalen ser bättre ut. A2 finns det anledning att hålla ögonen på, vd bör inte sälja mer nu. Den har ju gjort en fantastisk resa, och kan förstå om han vill diversifiera lite, men det är ju alltid trevligare när en vd/ledning ökar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Savaria och Somero har verkligen varit kul att äga. Ger mer tid åt Logistec och får bevaka A2, instämmer helt i tankegångarna!

   Radera
 6. Cut your losses and ride your winners brukar det heta. Jag hade sålt Matahari och köpt mer i Savaris. Vem vet kanske ett kanadensiskt Kone om tio år? Sedan gillar jag inte Famous Brands. Skuldfinansierat jätteköp. Ingen utdelning. Här blir det inköp av Northwest istället.

  Med vänlig hälsning

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan ligga något i att sälja Matahari. Bolag som börjar underprestera tenderar att göra det. Jag var ju seg att sälja MTN och Woolworths när de började gå (ännu mer) åt fel håll. Siffrorna dock fantastiska och tycks vara ett kärninnehav hos Wasatch eftersom de ägt några år. Men ska fundera!

   Famous Brands idag är annorlunda mot hur de brukar vara. De år jag ägt dem har de inte haft skulder alls vilket är trevligt, särskilt på mer riskfyllda marknader. Ska bevaka hur snabbt skulderna kommer ner, starka kassaflöden finns där, men om de inte kommer in i gammal god form får jag - dock i ett senare läge - överväga innehavet där med. Men som nu är jag inte särskilt orolig och fina fonder är där.

   Tack för bra input!

   Radera
 7. +12% är inte illa och jämnt med min globala framtidsportfölj - är inte lätt att skugga dina mest exotiska innehav för en småsparare men Savaria får man vara tacksam för så här långt.

  Bra jobbat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avkastningen för globala framtidsportföljen är inte lätt att skugga, så jag är nöjd :-) Bra jobbat du med!

   Radera
 8. Hej!

  Ville bara säga att jag lagt till din blogg på listan över svenska ekonomibloggar. http://utdelningsseglaren.blogspot.se/2017/07/svenska-ekonomibloggar-hela-lista.html

  Hälsar Seglarn

  SvaraRadera
 9. Mycket snygg sammanställning av dina innehav. Kärnfullt och väl motiverat och förklaringar där det behövs! Och grattis till halvårsutvecklingen! Borde verkligen själv göra motsvarande, särskilt som min utveckling varit betydligt sämre...;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar! Och håller tummarna för bättre utveckling framöver.

   Radera
 10. Decisive Dividend verkar ha gett en väldigt stor stock compensation i Q2 2016. Var det rimligt att göra den? Syftet att få management att stanna kvar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som sagt är ledningens kompensation relativt väl tilltagen, vilket är ett minus. Däremot är det vanligare i USA/Kanada att göra så och syftet är väl att få dem att jobba på hårdare, eftersom högre kurs ger större vinst. Alltså mer av provision än fast lön för ledningen.

   Hela aktiestrukturen ser du beskriven i presentationen (sid 3):
   https://decisivedividend.com/spot/wp-content/uploads/DD-Investor-Pres-May-2017-v1.pdf

   Och närmare rapport om kompensationen för ledning/insiders finns i detta dokument: http://sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=10&issuerNo=00034593&issuerType=03&projectNo=02644344&docId=4142063

   Radera
 11. Bra jobbat och trevligt skrivit! Men du har missat Volvo-cars ägare, kinesiska Geely! Med 627 000 bilar av det egna märket sålt i Kina, med det med Volvo-teknik försedda nya märket Lynx & Co under utveckling och presentation i Shanghai i oktobe, med introduktionen av Volvo Cars på börsen i höst, och med "the London Black-Cab" i elektrifierad form samt med insteget i indonesiska Potron (51% ägande), är Geely ett klockrent köp trots en uppgång på över 100% hittills under 2017.
  Vidare tycker jag att det saknas säkerhetsföretag i portföljen. Ett veritabelt långskott här är lilla Kentima Holding från Staffanstorp, noterat på First North, som arbetar med automatisering och övervakning av enevenemangsarenor och fastigheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack och kul med förslag! Geely kan säkert vara bra, men de är ett Large-cap. Jag undviker konsekvent storbolag, på gott och ont. Klart jag blir intresserad, och bolaget är inte heller obekant, men jag följer min strategi som är inriktad mot mindre bolag - det är den simpla orsaken.

   Kentima Holding är däremot litet. Bra med notering utanför Stockholm (mindre hett) och att bolagets forum på placera inte är överfullt. Däremot kan man inte påstå att de har en fantastisk historik (ännu) och därför kommer jag troligen inte köpa. Hittar man rätt bolag i så tidigt skede kan det vara fantastisk, men jag är "feg" när bolag ännu inte bevisat sig.

   Däremot tror jag säkerhetstemat är mycket klokt. Har letat efter sådana bolag, men du inspirerar mig till att ta upp jakten igen! Sprang då på lite väl konstiga bolag som Israeliska pansarbilar och sprängämnen men ska skruva till sökningarna till det bättre :-)

   Radera